Text

Evanghelia Duminicii a 6-a din postul mare – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, apropiindu-se Iisus de Ierusalim, a trimis doi ucenici, zicându-le: „Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi numaidecât veţi găsi o asină legată şi, cu dânsa, un mânz; dezlegându-o, aduceţi-o la Mine. Şi de va zice vouă cineva ceva, veţi zice că acestea trebuiesc Domnului şi numaidecât le va trimite pe ele”.

Cina cea de taină – Pr. Iosif Trifa

„Deci luând pâinea, o binecuvântă şi, frângând, dete ucenicilor; zicând: «Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu». Şi luând paharul şi mulțumind, le dete, zicând: «Beţi dintru acesta toţi, căci acesta este Sângele Meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor» ” (Matei 26, 26-28).

Evanghelia Duminicii a 5-a din postul mare – Pr. Iosif Trifa

Despre Împărăţia lui Dumnezeu şi despre căinţă

În vremea aceea, luând Iisus pe cei doisprezece învăţăcei, a început a le spune lor cele ce erau să I se întâmple Lui: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului Se va da arhiereilor şi cărturarilor şi-L vor judeca pe El spre moarte şi-L vor da pe El neamurilor: Şi-L vor batjocori pe El, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipa pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia”. Şi au venit la El Iacov şi  Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: „Dă-ne nouă ca să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta, întru slava Ta”.

Mergi înapoia Mea – Pr. Iosif Trifa

Mergi înapoia Mea, satano! (Luca 4, 8)

Chipul de mai sus arată ispitirea cu care a ieşit diavolul în calea Mântuitorului. După ce S-a botezat în Iordan, Iisus S-a retras în pustie, unde a petrecut 40 de zile în post şi rugăciuni. Când s-au împlinit aceste zile, diavolul s-a apropiat de Iisus şi, de pe un munte înalt, „I-a arătat Lui toate împărăţiile lumii, într-o clipeală de vreme” şi I-a zis: „Iată, toate acestea ale mele sunt, ca să le dau oricăruia voiesc.

Cumpătarea și necumpătarea (III) – Traian Dorz

Oricât ai fi înconjurat de veselii zgomotoase, adesea şi tu eşti singur – atât de singur!

Oricât ai fi în mijlocul unei mari mulţimi, oricât ar fi de numeroasă familia ta şi societatea ta, – uneori te simţi dureros apăsat de singurătate.

Evanghelia duminicii a 4-a din postul mare – Pr. Iosif Trifa

Ceva despre rugăciunea cea adevărată

În vremea aceea, venit-a un om la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicând: „învățătorule, am adus pe fiul meu la Tine, având duh mut. Am zis ucenicilor Tăi să-l scoată și n-au putut”.

Cumpătarea și necumpătarea (II) – Traian Dorz

Rugăciunile de formă şi rugăciunile de mântuială, cum să fie ele luate aminte de Dumnezeu? Rugăciunile din obişnuinţă, care sunt rostite doar cu gura, fără nici o luare aminte la cuprinsul lor, la felul cum trebuie rostite şi la respectul cu care trebuie înfăţişate lui Dumnezeu, ce luare aminte din partea lui Dumnezeu mai pot aştepta ele?

Tot harul dumnezeirii – Traian Dorz

Din marea şi eterna Clipă a minunii Bunei Vestiri, când sfântul înger Gavril, trimis de Domnul Dumnezeu, i-a adus Preafericitei Fecioare Maria vestea cea unic de mare şi fericită că ea a fost aleasă pentru cea mai mare Taină şi Minune prin care a început lucrarea de mântuire a omenirii această Fiinţă a căpătat o slavă Eternă atât în faţa cerului cât şi a pământului.

Cumpătarea și necumpătarea (I) – Traian Dorz

Nu lua hotărâri neînţelepte şi nu urma căi pripite, nu fi împins de uşurătate şi de încăpăţânare, nici de trufie sau de interes, în nici una din bucuriile sau întristările tale, ca să nu deschizi vadul dezbinării şi să nu ajungi o căpetenie de răzvrătiţi. Nu te lăsa târât de porniri fireşti şi nici biruit de moleşeala cea „dulce” a ispitei, ca să nu ajungi o jucărie a păcatului şi o batjocură pentru Lucrarea lui Dumnezeu.

Duminica Sfintei Cruci – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Cel ce voieşte să vină, după Mine să se lepede de sine şi să-şi ia Crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său pierde-l-va pe el, iar cine-şi va pierde sufletul său, pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui pe el. Că ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?

Top