Armele pe care le folosește diavolul – Pr. Iosif Trifa

Cu alcoolul câştigă diavolul  cele mai multe suflete

Spuneam mai înainte că inima omului e ca o cetate pe care umblă să o cucerească doi „asediatori“: Domnul şi diavolul. Am arătat pe larg cu ce fel de daruri vrea Domnul să câştige cetatea inimii noastre. Am scris pe larg despre darurile şi armele ce ni le dă Domnul pentru câştigarea şi păstrarea biruinţei noastre asupra Ispititorului.

Rămâne să spunem acum ceva şi despre armele cu care diavolul umblă să cucerească cetatea unui suflet. Precum spuneam, diavolul nu poate cuceri cu putere cetatea sufletului nostru. De aceea foloseşte fel de fel de meşteşuguri şi înşelăciuni.

Armele de luptă ale diavolului sunt multe şi diferite. „A mea este lumea aceasta“ – zicea diavolul, când L-a ispitit pe Mântuitorul în pustie cu ispita măririi lumeşti. Ale diavolului sunt toate poftele, plăcerile, patimile şi deşertăciunile acestei lumi.  Cu cele şapte păcate de moarte: cu trufia, mânia, pizma, desfrânarea, lăcomia, minciuna, lenea şi celelalte ispite şi păcate, umblă diavolul să piardă sufletul omului.

Cu ele – cu cele şapte păcate de moarte – umblă Satana să cucerească pe om şi să-l abată de la cele sufleteşti şi cereşti.

Dar dintre toate armele are Satana una cu care face cele mai multe biruinţe: alcoolul. Satana e viclean mare. El ştie că puterea unei vieţi de creştin biruitor e darul şi harul Duhului Sfânt. De aceea şi-a ales şi el un duh al lui: alcoolul. Cu duhul alcoolului face Satana prin lume cea mai cumplită năvală şi pieire sufletească.

Ţinând seama de lucrul acesta, vom stărui în cele ce urmează mai ales asupra alcoolului – arma cea mai teribilă pe care diavolul o foloseşte în lupta ce se dă pentru câştigarea sufletelor.

Mântuitorul a zis: „Temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă  în gheenă“ (Matei 10, 28). Un  astfel de vrăjmaş care omoară şi trupul şi sufletul omului este alcoolul, duhul diavolului. Alcoolul este arma cea mai puternică şi undiţa cea mai bună a diavolului.

Feriţi-vă de el!

Preot Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului