Meditații

Chemările sufleteşti ale potopului – Pr. Iosif Trifa

Biblia nu ne spune mai amănunţit ce fel de lume era înainte de potop. Ne spune numai atât că se înmulţiseră oameni şi se stricaseră foarte. Cu siguranţă însă se poate spune că înainte de potop a trăit o lume foarte înaintată. Însăşi corabia lui Noe cea clădită cu mare meşteşug este şi ea o dovadă despre ştiinţa şi înaintarea oamenilor din acele vremuri. Lumea dinaintea potopului era plină de bogăţie, de luxuri, de cultură şi de ştiinţă. Dar, vai, toate acestea nu erau de nici un folos, pentru că toate erau otrăvite cu otrava păcatelor şi stricăciunilor sufleteşti (şi oare azi nu e tot aşa?)

Orientarea sănătoasă – opțiune sau condiție? – Pr. Viorel Chircă

În călătoria spre Cer nu putem merge oricum. Domnul are o singură Cale, care duce la Cer; diavolul are mai multe, care însă duc la pierzare, dar poate înşela prin anumite indicatoare să se creadă că ele duc la Cer. El știe să influențeze subtil pentru a crea confuzie în vederea unei orientări greşite, cu scopul de a dirija spre prăpastie, în aşa fel încât omul să nu-și dea seama că merge greşit, ba încă dându-i impresia sau chiar încredinţarea că se află pe drumul cel bun.

Ce este nașterea din nou? – Traian Dorz

Iată întrebarea cea mai grea. Nu de răspuns la ea, ci de înţeles răspunsul. Căci toată lucrarea aceasta fiind o taină, o lucrare duhovnicească, nu-i uşor să fie înţeleasă. Orice naştere este o taină şi o durere. Aşa este şi naşterea din nou.

Cel rău zice cu trufie – Traian Dorz

Psalmul 10, versetul 4

Trufia este începutul oricărei căderi şi nebunii. Când îngerul Lucifer a început să se îngâmfe, atunci a şi început prăbuşirea lui. Căci orice neascultare îşi are începutul în trufie. Păcatul trufiei îl face pe om să se ridice împotriva respectului şi ascultării pe care le datorează părinţilor. Sau mai-marilor săi. Adică împotriva rânduielilor lăsate de Dumnezeu între care să se desfăşoare viaţa omenească pe pământ.

Şi noi în corabie! – Pr. Iosif Trifa

Când s-au ivit norii vestitori de primejdie „Noe a intrat în corabie cu familia lui şi două câte două din orice făptură care are suflare de viaţă, precum îi poruncise lui Domnul Dumnezeu. Apoi Domnul a închis uşa după El… a încuiat Domnul Dumnezeu uşa pe dinafară“ (Facere 7, 15-16). După ce a intrat Noe în corabie, au început ploile şi potopul. „Şi a căzut ploaie pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi creştea apa şi se înmulţea foarte pe pământ“ (Facere 7, 1 7-18).

Pentru ce stai departe, Doamne? – Traian Dorz

Psalmul 10, versetul 1

Îndată ce sufletului i se deschid ochii cei duhovniceşti şi primeşte lumina lui Dumnezeu, el vede ce uriaşe şi bine organizate sunt oştirile duşmane împotriva lui Hristos. Începând cu mai-marii pământului, cu împăraţii neamurilor din Psalmul 2, cu zecile de mii de popoare din Psalmul 3, cu batjocoritorii din Psalmul 4, cu nebunii şi mincinoşii din Psalmul 5, cu răufăcătorii din Psalmul 6, cu prigonitorii şi ucigaşii din Psalmul 7, cu clevetitorii şi răzbunătorii din Psalmul 8 şi până la chinuitorii din Psalmul 9, — întocmai după cum este scris (Efeseni 6, 12-17).

Tu și toată casa ta! – Pr. Iosif Trifa

Când corabia a fost gata, „Domnul Dumnezeu a zis către Noe: «Noe, intră în corabie, tu şi toată casa ta (Facere 7, 1) şi din toate dobitoacele, şi din toate fiarele, şi din toate păsările, din orice făptură şi din toate vietăţile ce se târăsc pe pământ, câte două să iei în corabie, parte bărbătească şi parte femeiască să fie» (Facere 6, 19-20). Şi a intrat Noe în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nurorile sale. Şi din toate dobitoacele curate şi necurate, din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ au intrat în corabia lui Noe, două câte două, parte bărbătească şi parte femeiască, precum poruncise lui Domnul Dumnezeu“ (Facere 7, 7-9).

În vreme ce Noe lucra… – Pr. Iosif Trifa

Biblia nu ne spune mai amănunţit ce s-a întâmplat în timpul de când Domnul i-a spus lui Noe să facă corabie de mântuire, până în clipa când a sosit potopul. S-a făcut socoteala că Noe a lucrat la corabie 120 de ani biblici (anii biblici erau mai mici decât cei de acum). Ce s-a întâmplat în acest timp? Ne putem închipui.

Responsabilitățile părinților în creșterea copiilor – Pr. Petrișor Chircă

În întâlnirea Mântuitorului Hristos cu Natanael în primul capitol al Evangheliei Sfântului loan, există o taină: Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin. Nu găsim pe paginile Sfintei Scripturi, dar istoria creştinismului păstrează anumite relatări cu privire la această întâlnire.

Niște dărâmături veșnice – Traian Dorz

Psalmul 9, versetul 6

Privind înapoi peste veacurile istoriei omeneşti, peste tot întinsul câmpurilor de luptă pe care s-au înşiruit, valuri după valuri, rândurile războinice ale vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ale potrivnicilor Lui, te umpli de un sfâşietor simţământ de milă — şi de un fericit simţământ de încredere.

Top