Meditații

Răscoala de la Numeri – Pr. Iosif Trifa

„Şi au zis: Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt“ (Numeri 14, 4).

Ceea ce trece ca un fir roşu prin călătoria israelitenilor spre Canaan e ispita întoarcerii înapoi, în Egipt. În frământările israelitenilor de a se întoarce în Egipt, Biblia a pus marile frământări ale mântuirii sufleteşti. A pus marea luptă ce se dă între firea cea nouă şi cea veche, între omul cel lumesc şi cel duhovnicesc.

Vițelul de aur de sub muntele Sinai – Pr. Iosif Trifa

Sub Muntele Sinai, am vorbit pe larg despre lege și har şi despre „litera legii“. Spuneam acolo că omul nu se poate mântui numai prin Lege. Legea arată numai păcatul dar, harul ne dă putere să scăpăm de păcat. Legământul cu cele zece porunci nu era încă stropit cu sângele Crucii, cu puterea harului. De aceea el a ajuns acolo unde era de prevăzut că va ajunge: la viţelul de aur.

Apostolul Pavel în luptă cu litera legii – Pr. Iosif Trifa

Citind cu atenţie epistolele Apostolului Pavel, prin toate vezi trecând o aprigă pornire contra Legii, contra tăierii împrejur şi contra altor rânduieli intrate din Vechiul Testament. Rămâi oarecum nedumerit şi îţi vine să te întrebi: de ce oare această pornire, căci doar Legea nu era ceva rău în sine şi nici celelalte rânduieli din Vechiul Testament?

Numai prin Jertfa Crucii – Pr. Iosif Trifa

Suntem sub Muntele Sinai, unde li s-au dat israelitenilor tablele legii cu cele zece porunci. Suntem la locul unde Domnul Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul lui Israel. „Dacă veţi asculta glasul Meu şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei“, le-a zis Domnul (Ieşirea 19, 6).

Cuvânt la evanghelia duminicii după Botezul Domnului – Pr. Iosif Trifa

“Și propovăduia Iisus, zicând: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu»” (Matei 4, 17). Ioan Botezătorul a fost Înaintemergătorul şi Înaintevestitorul Mântuitorului şi al mântuirii neamului omenesc. El şi-a început predica cu vestirea Împărăției lui Dumnezeu. Şi-a început predica cu vestirea că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu. „Şi a început Ioan a propovădui, zicând: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproape»” (Matei 3, 1-2).

Sub muntele Sinai – Pr. Iosif Trifa

Cu călătoria spre Canaan ne apropiem de un loc foarte însemnat; ne apropiem de muntele Sinai (Ieşirea 19, 1-2). Ajungând la acest loc, vom zice şi aici „Sela!“, oprire! Am ajuns la un loc de mare însemnătate; să ne pregătim cu sufletul pentru intrarea în el. Am ajuns la locul unde dumnezeirea S-a arătat omului căzut şi a făcut cu el din nou un legământ, dându-i prin Moise cele zece porunci. Am ajuns la locul sfânt unde măreţia şi strălucirea lui Dumnezeu s-au arătat cu atâta putere, încât însuşi Moise, alesul Domnului, zicea: „Sunt îngrozit şi tremur“ (Ieşirea 12, 21).

O mărturisire de lângă Biblie – Ioan Marini

A trecut şi anul 1937 (n.n. și anul 2020) şi constat că n-am citit Biblia în fiecare zi, precum îmi propusesem. E o mustrare ce mi-o fac şi aş vrea să simt o durere adâncă pentru neglijența aceasta. Mai mult, pentru păcatul acesta.

Este rânduit oamenilor odată să moară – Pr. Iosif Trifa

“Este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9, 21).

Stăm iarăşi în pragul Anului Nou. Păşim iarăşi peste hotarul unui an vechi. Intrăm într-unul nou. Vremea curge mereu, iar cu dânsa ne ducem şi noi.

Mijlocirea lui Moise – Pr. Iosif Trifa

Biblia ne spune că israelitenii l-au biruit pe Amalec prin mijlocirea lui Moise. „Şi a ieşit Iosua la luptă împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. Şi a fost când ridica Moise mâinile sale, biruia Israel, iar când lăsa mâinile, biruia Amalec. Şi mâinile lui Moise fiind îngreunate, el au luat o piatră, au pus-o sub el şi el a șezut pe ea, şi Aron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, altul de alta. Şi au fost mâinile lui Moise ridicate până la apusul soarelui și a sfărâmat Iosua pe Amalec cu tăişul săbiei“ (Ieşirea 17, 9-13).

Să te asculte Domnul! – Traian Dorz

Psalmul 20, versetul 1

Ca să te poată asculta Dumnezeu când te rogi tu, ca să poată El lua aminte la cererile tale, ca să-ţi poată răspunde cu bunătate şi cu grabă Dumnezeu, mai ales în ziua necazului şi a primejdiei, când Îl chemi, strigând îngrozit după ajutorul Lui, — ca să te poată asculta El, aceasta este un mare dar şi har de la Dumnezeu. Este o minune şi o binefacere deosebită şi personală. Dar aceasta cuprinde în ea şi o mare obligaţie pentru acela căruia i se face acest mare har de la Dumnezeu.

Top