Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Siguranță deplină – Pr. Iosif Trifa

După ce Noe a intrat în corabie şi Dumnezeu a încuiat uşa în urma lui, el era într-o siguranţă deplină. Afară vuiau potopul şi prăpădul, afară era plângere şi moarte, dar înăuntru, în corabie, era viaţă, linişte şi mântuire. Valuri uriaşe acopereau munţii; valuri furioase izbeau şi corabia, dar Noe avea o siguranţă deplină. Corabia plutea cu mântuire peste apele morţii.

La Domnul găsesc scăpare – Traian Dorz

Psalmul 11, versetul 1

Credinciosule prigonit şi urmărit pe nedrept de vrăjmaşii lui Hristos, Domnul tău, pentru dragostea şi ascultarea de El, fii totdeauna liniştit şi sigur că la Domnul vei găsi în orice vreme scăparea şi adăpostul tău. Căci adevărate sunt cuvintele Lui: «Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi!».

Icoana judecății de apoi – Pr. Iosif Trifa

„În anul şase sute din viaţa lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptea a lunii, în ziua aceea s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare şi stăvilarele cerului s-au deschis. Şi s-a făcut ploaie pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi… apele au crescut şi au acoperit toţi munţii înalţi care erau sub cer. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor şi au acoperit toţi munţii cei înalţi și a pierit orice făptură care se mişca pe pământ și tot omul, şi toate câte aveau suflare de viaţă, şi tot ce era pe uscat au murit.

Să nu-ntristați iubirea – Traian Dorz

Să nu-ntristați iubirea
că chipul ei e sfânt
și drumul ei e lacrimi
din cer până-n pămînt.

Să n-alungați iubirea
că de-unde pleacă ea
rămâne numai gheața
cea veșnică și grea.

Chemările sufleteşti ale potopului – Pr. Iosif Trifa

Biblia nu ne spune mai amănunţit ce fel de lume era înainte de potop. Ne spune numai atât că se înmulţiseră oameni şi se stricaseră foarte. Cu siguranţă însă se poate spune că înainte de potop a trăit o lume foarte înaintată. Însăşi corabia lui Noe cea clădită cu mare meşteşug este şi ea o dovadă despre ştiinţa şi înaintarea oamenilor din acele vremuri. Lumea dinaintea potopului era plină de bogăţie, de luxuri, de cultură şi de ştiinţă. Dar, vai, toate acestea nu erau de nici un folos, pentru că toate erau otrăvite cu otrava păcatelor şi stricăciunilor sufleteşti (şi oare azi nu e tot aşa?)

Orientarea sănătoasă – opțiune sau condiție? – Pr. Viorel Chircă

În călătoria spre Cer nu putem merge oricum. Domnul are o singură Cale, care duce la Cer; diavolul are mai multe, care însă duc la pierzare, dar poate înşela prin anumite indicatoare să se creadă că ele duc la Cer. El știe să influențeze subtil pentru a crea confuzie în vederea unei orientări greşite, cu scopul de a dirija spre prăpastie, în aşa fel încât omul să nu-și dea seama că merge greşit, ba încă dându-i impresia sau chiar încredinţarea că se află pe drumul cel bun.

Numai o lună de nu cânt – Cor Oastea Domnului, Galați

Numai o lună de nu cânt,
îmi pare că s-a stins un soare
și că de veacuri pe pământ,
n-am mai ajuns la sărbătoare.

Cântarea a fost interpretată în cadrul Adunării anuale a Oastei Domnului, Galați – Fântânile Oastei Domnului, adunare care a avut loc în sala de evenimente Chariot D’or, Galați, în data de 2 noiembrie 2019.

Ce este nașterea din nou? – Traian Dorz

Iată întrebarea cea mai grea. Nu de răspuns la ea, ci de înţeles răspunsul. Căci toată lucrarea aceasta fiind o taină, o lucrare duhovnicească, nu-i uşor să fie înţeleasă. Orice naştere este o taină şi o durere. Aşa este şi naşterea din nou.

Tu te-ai dus, Iisuse dulce – Cor Oastea Domnului, Galați

În cântare şi-n iubire Tu-mi întorci fără-ncetare,
întâlnirea noastră-n ele-i cea mai scumpă sărbătoare;
ca să-mi faci viaţa-ntreagă scumpă sărbătoare.

Cântarea a fost interpretată în cadrul Adunării anuale a Oastei Domnului, Galați – Fântânile Oastei Domnului, adunare care a avut loc în sala de evenimente Chariot D’or, Galați, în data de 2 noiembrie 2019.

Doamne-ajută-mă să strâng – Traian Dorz

Doamne-ajută-mă să strâng
lacrima, dator s-o plâng,
şi mă-nvaţă cum s-adun
tot ce sunt, tot ce sunt dator să spun.

Să nu trec pe lâng-un dor
făr-ai da ce sunt dator,
să nu trec pe lâng-un prag
făr-un grai, făr-un grai rostit cu drag.

Top