Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Preasfântă Maică Bună – Traian Dorz

Preasfântă Maică Bună a Domnului Hristos,
cu îngerii-mpreună venim, venim să te cinstim,
Preasfântă Maică Bună.

De-a pururea Fecioară, al Curăţiei Crin,
a Cerului Comoară, dorim, dorim să te cinstim,
de-a pururea Fecioară.

În fața Marii Roșii – Pr. Iosif Trifa

Plecaţi din Egipt, israelitenii se credeau scăpaţi de orice necazuri şi încercări. Dar n-a fost aşa. Scoţându-i din robia lui Faraon, Domnul îndată i-a băgat în şcoala cea mare a pustiei, în şcoala încercărilor şi necazurilor. Dumnezeu avea să dea poporului său anumite lecţii pe care numai în şcoala aceasta se puteau învăţa.

Dorurile ne-mplinite – Traian Dorz

Dorurile ne-mplinite
pân-la moarte scumpe sunt,
culmile nedobândite
le tânjim pân-la mormânt.

Orișice dorință-atinsă
e un paradis sfârșit,
orice năzuință-nvinsă
e un munte prăbușit.

Norul cel luminos și stâlpul de foc – Pr. Iosif Trifa

Biblia ne spune că îndată ce au apucat israelitenii la drum spre Canaan, Dumnezeu mergea înaintea lor; ziua într-un nor luminos, iar noaptea într-un stâlp de foc, pentru ca să aibă călăuza şi lumina drumului, spre a putea merge şi ziua şi noaptea.

Evanghelia duminicii a 9-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

„Puțin credinciosule de ce te-ai îndoit?”

Şi îndată a silit lisus pe învăţăceii Săi să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui de cealaltă parte, până când va slobozi popoarele. Şi, slobozind popoarele, S-a suit în munte singur, ca să Se roage; şi, făcându-se seară, era singur acolo. lar corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se în valuri, că era potrivnic vântul. Iar în a patra strajă din noapte a mers la dânşii Iisus, umblând pe mare. Şi văzându-L pe El învăţăceii umblând pe mare, s-au tulburat, zicând că nălucă este şi, de frică, au strigat.

Fiecare să ia bine seama cum clădește – Traian Dorz

Dar odată temelia pusă, vine marea răspundere a fiecărui lucrător, asupra felului cum clădește el pe temelia asta. Și ce fel de material folosește în clădirea lui Dumnezeu.

De-a lungul temeliei acestei uriașe clădiri, sunt împrăștiați mulți lucrători. Dar, ca la orice altă zidire, pe tot lungul zidului este un singur dreptar, după care trebuie să clădească fiecare, unul cu celălalt, de la un capăt la altul al zidului.

În sectorul său, fiecare lucrător face cum vrea, dar el este totuși obligat să țină seama neapărat și de ceilalți… Să se verifice pe el însuși după cei de lângă el. Să-i vadă și pe ei cum lucrează: bine sau rău. Dacă fac bine, să facă și el ca ei. Dacă fac rău

Schimbarea la față – Pr. Iosif Trifa

Minunea schimbării la față o prăznuim la 6 august. Ca să dea o nouă dovadă a Dumnezeirii Sale şi pentru ca să-i întărească în credinţă pe ucenici, Mântuitorul ia cu Sine pe Petru, Iacov şi Ioan, cei mai pregătiţi sufleteşte de a pricepe arătările cereşti, şi se suie în munte să Se roage.

Evanghelia duminicii a 8-a dupa Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea a văzut Iisus popor mult şi I s-a făcut milă de el şi a tămăduit pe bolnavi. Iar făcându-se seară, au venit la Dânsul ucenicii Lui, zicând: „Locul este pustiu şi vremea iată a trecut; slobozeşte norodul ca să se ducă prin sate să-şi cumpere bucate totuşi”. Iar Iisus le-a zis lor: „Nu trebuie să meargă; daţi-le voi să mănânce”. Iar ei au zis Lui: „N-avem aici fără numai cinci pâini şi doi peşti”. Şi le-a zis:

Fiecare zice – Traian Dorz

În vremile binecuvântate ale credinței unul zice și toți ceilalți ascultă. În vremile rele ale credinței fiecare zice și nimeni nu ascultă. Când dragostea este fierbinte într-o adunare frățească, atunci toate duhurile sunt unite, toate gurile au un grai, toate inimile au o simțire, toate mințile au un gând.

Și câtă vreme această dragoste fierbinte îi întreține între ei, această atmosferă sfântă de lucrare și rodire frumoasă, atâta vreme nu este nevoie nici de vânturi aspre și nici de încercări apăsătoare peste ea fiindcă totul se poate face în bucurie și în pace.

Binecuvântarea și blestemul (II) – Traian Dorz

Orice credincios lucrător pentru Domnul va avea neapărat de-a face cu gurile bârfitoare, cu gurile uneltitoare, cu gurile mincinoase. Aceste guri rele se vor ţine mereu pe urmele lui ca nişte căţele, lătrându-l neîncetat şi muşcându-l cât mai otrăvitor şi mai vrăjmaş, ori de câte ori li s-ar da vreun prilej să facă asta. Vai de sufletele lor! De mii de ori ar fi fost mai bine să nu se fi născut.

Top