Oastea Domnului

A fi în Hristos (II) – Traian Dorz

Scumpe suflete zidite de iubirea Tatălui și cercetate de dragostea Fiului Sfânt, și vouă vi s-a vestit Adevărul prin care puteți moșteni viața veșnică. El vă mai vorbește încă chiar și acum, dar nu vreți voi oare să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să aveți viață? În clipa ultimei rugăciuni, Mântuitorul stătea, înaintea Tatălui, între ucenicii Săi și lume.

Ucenicii Săi erau la dreapta, iar lumea era la stânga Lui. În bucuria cu care privea la ei, simțea durerea, privind la lume. La lumea între care și în care eram atunci și noi, dar din care, prin cunoașterea lui Hristos – slavă Tatălui! – am ieșit, care am ieșit.

Program special de Paște – Galați, 9 aprilie 2017

Program de Paște realizat de adunarea Oastei Domnului din Galați, prezentat în sala de festivități a liceului Radu Negru, în ziua de Florii, 9 aprilie 2017.

Programul conține doua scenete: Lepădările (sceneta în versuri scrisă de sora Nuți Tiber, publicată în revista Cuvânt pentru suflet, nr. 79, mart-apr 2017) și sceneta copiilor pe versurile fratelui Traian Dorz publicate în volumul Cântă-mi mama; cântări de patimi interpretate de corul adunării din Galați dirijat de sora Ana Trandafir; vorbirea părintelui Petru Chircă si a fratelui Viorel Palade.

Praznicul Sfântului Gheorghe – Pr. Iosif Trifa

Despre Sf. Gheorghe spun Viețile Sfinților că s-a luptat cu un balaur înfricoșat. Desigur, o luptă crâncenă va fi fost aceasta. A fost, așa zicând, o luptă pe „moarte și viață”. Era o luptă ce se dădea cu „ori-ori”; ori biruia Sf. Gheorghe, ori biruia balaurul. La urmă, a fost biruit și omorât balaurul. O astfel de luptă – în înțeles duhovnicesc – trebuie să purtăm si noi. E lupta cea mare cu „balaurul cel mare care se cheamă diavol” (Apoc 12, 9). Iar lupta aceasta se dă și azi cu „ori-ori”. Ori te biruie „balaurul”, ori îl birui tu pe el. Ori te biruie patima și păcatul, ori le birui tu pe ele.

A fi în Hristos (I) – Traian Dorz

De fapt, a spune că suntem în Hristos și că Îl cunoaștem pe El, dar a nu fi una cu frații și cu Lucrarea în care ne-a chemat Dumnezeu, este o nepotrivire, este o minciună, este o înșelare. Credem că se inșală amar acei care trăiesc în felul acesta. Pentru că a fi una cu Hristos în chip desăvârșit și adevărat înseamnă tot așa de limpede a căuta cu tot sufletul să fii una și cu frații, care sunt mădularele Lui.
Oricine este despărțit de frații între care l-a chemat Dumnezeu, acela este un orb sau un nebun, dacă își închipuie că poate fi una cu Hristos. Cum Îl poate iubi cineva pe Dumnezeu pe Care nu-L vede, când nu-i poate iubi si asculta pe frații lui, care sunt reprezentarea văzută a lui Hristos (I In 4,20-21)?

Să ne-ntoarcem la-nceputul – Traian Dorz

Să ne-ntoarcem la-nceputul tuturora câte sunt
și-o s-ajungem, totdeauna, la Hristos, Izvorul Sfânt.

Slavă-n toate, sus si jos, Domnului Iisus Hristos!
El e Veșnicul Izvor și Sfârșitul tuturor.

Dacă-ncepem de la pâine, treci prin soare, prin pământ
și prin rouă, și ajungem tot la El, Izvorul Sfânt.

A plouat – Traian Dorz

A plouat prin sat și râul de sub punte s-a umflat.
Două fete credincioase, bucuroase stau la sfat:
„Cât de bun e Domnul care ploi și soare ne-a trimis.
Iarba-i mare, câmpu-i floare, totul pare paradis!”

Un copil, ca să se joace, prin baltoace a intrat.
Mama biată, suparată, stă să-l bată. E-mbrăcat.
„Drag copil, e lumea plină azi de tină. Fii curat!
Te ferește, ocolește tot ce este intinat!”

Dialog ortodox-evanghelic: Ce trebuie să învățăm unii de la alții? – Mitropolitul Kallistos Ware

Kallistos al Diokleei, Mitropolit al Patriarhatului Ecumenic din Marea Britanie, fost profesor de studii ortodoxe timp de 35 de ani la Universitatea din Oxford.
Într-o prelegere ținută la Facultate Evanghelică “Wheaton University” din SUA, vorbește apreciativ despre Oastea Domnului, considerând-o mișcare de reînnoire în sânul Bisericii Ortodoxe.

Materialul integral (în limba engleză, fără subtitrare) poate fi urmărit aici.

Cum am aflat eu moartea și învierea Domnului – Pr. Iosif Trifa

Sunt câțiva ani de atunci. O boala neiertătoare se furișase în pieptul meu și o altă boala și mai grea rodea în sufletul meu. Cu pași repezi alergam spre pieire trupească și sufletească. Pe urmă se întâmplară lucruri mari în viața mea. În casa mea se petrecu o golgotă și medicii clătinară din cap la căpătâiul capului meu. Eram pierdut… Atunci avui o noapte plină de fior, o noapte pe care o țin minte și azi. Îndată ce am adormit mi se părea că în fața mea se deschide un mormânt și se face o judecată. Glasul unui judecător se auzi înșirându-mi păcatele și în timp ce le înșira, mormântul se lărgea. Pe urmă răsună sentința; «plata păcatului este moartea» (Romani 6, 23).

Împreună cu Tine – Pr. Iosif Trifa

“Ieri cu Tine Hristoase m-am îngropat, astăzi mă ridic împreună cu Tine…”

Aşa zice una din cântările bisericeşti ale Învierii şi în această preafrumoasă cântare este pusă o învăţătură de mare însemnătăte pentru noi creştinii. Învăţătura este aceasta: Să ne dăm seama despre jertfa Mântuitorului. Să cădem plângând la picioarele Crucii, dându-ne seama că pentru noi a suferit, a murit și s-a îngropat Mântuitorul Hristos. Prin această dare de seamă sufletească trebuie să simțim apoi cum și «omul nostru cel vechi și păcatele lui, cu Hristos împreună se răstignește» (Romani 6, 6), moare, se îngroapă și apoi «înviază în Hristos ca o făptură nouă» (II Corint. 5, 17) iertată și mântuită.

Hristos a înviat! – Pr. Iosif Trifa

Aceste vorbe, acest adevăr este temeiul vieții noastre creștinești. „Iar dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este credința voastră”, scria apostolul Pavel corintenilor. Dar Hristos a înviat și prin învierea Sa ne-a trecut și pe noi „din moarte la viață”. Moartea nu ne mai stăpânește. Ea este acum numai o trecere la o altă viață; un somn înainte de sculare; o noapte înainte de ziuă și lumina cea nesfârșită de dincolo de mormânt.

Adevărul învierii noastre, iată, ni-l spune acum și primăvara Domnului.

Top