Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Statornicie și schimbare (II) – Traian Dorz

Suflet credincios, bucură-te plin de uimire, bucură-te de bunătatea și puterea cea mare a lui Dumnezeu, cu care te-ai unit prin credință. Prin mijloacele nevăzute și necunoscute minții omenești, rugăciunile tale străbat nebănuitele depărtări, până la Tatăl Harului, ajungând Acolo din chiar clipa când îți deschizi tu gura (Daniel 10, 12). O, iată cât de mare este într-adevăr puterea rugăciunii fierbinți! Ea poate să închidă sau să deschidă cerul (I Împărați 17, 1; Iacov 5, 17), și poate să vindece bolile venite din păcat (Facere 20, 17; Iacov 5, 16), și poate să oprească mânia lui Dumnezeu (Numeri 11, 1-2), și poate să izbăvească popoare întregi (Deuteronom 9, 18-20; Iona 3, 10), și poate chiar să oprească soarele din mersul său (Iosua 10, 12-14), și poate să dezlănțuie puterile naturii (I Samuel 12, 18), și poate să însănătoșeze vrăjmași (I Împărați 13, 6), și poate să învie până și morții (II Împărați 4, 36-37; Fapte 9, 40-41), și poate primi tot ce dorește (I Ioan 3, 22).

Statornicie și schimbare (I) – Traian Dorz

Evanghelia v-a depășit pe voi, cei fățarnici, și Hristos Și-a ales alte vase: pe cei sinceri, pentru a vă face pe voi geloși. Iar gelozia aceasta să vă prefacă sfinți, așa cum trebuia de mult să luptați să ajungeți. Mirați-vă deci și de ei, cei atât de minunați. Dar și mai mult să vă mirați că voi nu înțelegeți lucrul acesta. Mirați-vă că totul se schimbă în jurul vostru și numai voi nu vă mai schimbați. Atunci poate ar fi o nădejde și pentru voi.

Cei care trăiesc în păcat vor să facă din Dumnezeu slujitorul, nu Stăpânul lor. Toate rugăciunile lor (când sunt) sunt numai cereri și porunci date lui Dumnezeu.

Nicio lacrimă cu Tine – Traian Dorz

Nicio lacrimă cu Tine n-a curs Doamne în zadar,
niciun câmp arat cu Tine n-a rămas neroditor,
nicio luptă lângă Tine n-am sfârșit-o cu amar,
orice semen, pentru Tine, mi-a fost binevoitor.

Niciun chin răbdat cu Tine nu mi s-a părut prea lung,
niciun jug purtat cu Tine nu mi s-a părut prea greu,
niciun țel dorit cu Tine n-a fost ca să nu-l ajung,
– toate mi-au rodit cu Tine, Binefăcătorul meu!

Cu ochii mereu la țintă – Ioan Marini

Pe țărmul mării, în porturi sau pe insulele din mijlocul apelor, sunt instalate faruri. Un turn înalt care are în vârf o lumină puternică le arată, în nopți întunecoase cu furtuni și valuri, marinarilor că acolo se găsește scăpare. Și toate corăbiile se îndreaptă într-acolo, spre lumina care e în turn. Și sunt clipe grele pentru corăbieri în furtunile acestea. Neguri grele se pun înaintea lor, valuri mari îi izbesc în față, acoperindu-i de multe ori, dar ei nu-și iau ochii de la far. Ei țin mereu privirea la țintă și merg într-acolo, prin toate primejdiile ce izbesc.

Întocmai așa este și în viața sufletească. Pe marea vieții noastre s-au ridicat astăzi parcă mai mult ca oricând nori mari, amenințând cu furtună și cu moarte.

Rugăciuni pentru pace – Ioan Marini

Am văzut în multe reviste îndemnuri adresate creștinilor de a se ruga pentru pacea lumii. În unele s-au publicat chiar și rugăciuni, pentru a fi rostite și învățate de credincioși.

Cruciada rugăciunii nu poate fi decât binevenită, mai ales în clipele grele prin care trece omenirea. Prin aceasta se mărturisește nădejdea ce o are creștinul în putința păcii, care poate veni nu de la oameni, ci de sus din ceruri, de la Părintele luminilor, Împăratul păcii. Dar îndrăznim a întreba: e de-ajuns să facem rugăciuni? Cineva s-ar putea arăta mirat că spunem această vorbă. Noi stăruim însă în întrebarea noastră, cu răspunsul că nu-i de-ajuns atât. Căci dacă rugăciunea noastră nu e însoțită de o sinceră pocăință și întoarcere, n-ajunge nimic.

Noi am aflat comoara – Traian Dorz

Noi am aflat comoara ascunsă-n locul sfânt
când am primit chemarea, ca Levi de la vamă,
și-am biruit în lupta dintre avânt și teamă
când ne-am atins de Coasta Divinului Cuvânt.

Noi ne-am întors la țărmuri cu luntrea grea de pești
când mreaja, la Cuvântul Lui Sfânt, am aruncat-o
și pacea conștiinței deplină ne-am aflat-o
când ne-am predat deplinei trăiri dumnezeiești.

Arătarea și ascunderea – Traian Dorz

Dacă vă interesează Iisus, stăm de vorbă toată viața, oricât vreți și oriunde vreți. Dar dacă nu vă interesează El, atunci n-avem ce să mai vorbim nici doua minute împreună, niciodată.

Fericit credinciosul care știe una: Iisus, și care rămâne numai la El, oricât și oricând ar fi întrebat. Înțelept este acela care are un astfel de răspuns, fiindcă acela, rămânând la Iisus, va fi biruitor. Cine știe de acest singur Nume și rămâne mereu numai la el, acela va scăpa totdeauna cu bine și cu sufletul curat de oriunde. Acela nu va rămâne nici de rușine, nici de pagubă niciodată.

Daca L-ai cunoscut pe Domnul și vindecătorul tău Iisus Hristos, atunci ține-te într-una numai de El. Și apoi să nu mai știi nimic altceva, niciodată și nicăieri mai ales în vremile grele decât de Iisus.

Noi toți vom fi aduși – Traian Dorz

Noi toți vom fi aduși odată
la Judecata lui Hristos
și-atunci o să-și primească plată
și cel drept, și cel păcătos.

Și cărțile vor fi luate
– și orice fapte-a fiecui,
și vorbele-adunate, toate,
vor cere răsplătirea Lui.

Aur și zgură (II) – Traian Dorz

Cei care iubesc păcatul și trăiesc în păcat doresc să-L știe pe Dumnezeu cât mai departe de ei, pentru că, știindu-L pe El cât mai departe, ei cred că pot face ce vor și pot umbla cum le place.

Cel mândru mai degrabă se leapădă de orice lucru sfânt decât să se lepede de păcatul său. Omul mincinos spune lucrurile nu numai cum nu sunt, ci și cum ar vrea el să fie.

Hristos i-a trimis și îi trimite fiecărei generații de oameni, prin prorocii Săi, Cuvântul Adevărului Său Sfânt; fiecărui popor, fiecărei limbi, fiecărei cetăți și fiecărui templu… (Matei 28, 20). Iar când vor tăcea toți prorocii acestora, pietrele lor vor începe să strige după ei (Luca 19, 40). O, ce grai înfricoșat va fi graiul pietrelor!

Aur și zgură (I) – Traian Dorz

Dacă n-ai zgură, fii sigur că Domnul nu te pune în foc. Dacă este în tine vreun păcat care trebuie ispășit sau vreo slăbiciune care trebuie înlăturată, e mai bine să fii curățit acum decât să fii ars în veci. Spre a rămâne numai aurul curat al vieții tale în Hristos.

Adevărul te face superior, oricât ai fi de simplu, când te ții în umblarea și mărturisirea lui sfântă. Și te face puternic, oricât ai fi de slab. Minciuna te coboară te face inferior, oricât ai trece de înțelept și de serios… Și te prăbușește în ridicol, oricât te-ai crede de tare.

Top