Poezii

Dorurile ne-mplinite – Traian Dorz

Dorurile ne-mplinite
pân-la moarte scumpe sunt,
culmile nedobândite
le tânjim pân-la mormânt.

Orișice dorință-atinsă
e un paradis sfârșit,
orice năzuință-nvinsă
e un munte prăbușit.

Tu care-ai fost – Traian Dorz

Tu, care-ai fost cu mine mereu nedespărțit
pe toate-a mele drumuri și-n toate-a mele zile,
– fii și mai lângă mine, acuma, la sfârșit,
ferind a mele temeri și luminându-mi-le.

Domnul meu iubit, du-mă liniștit către-al meu sfârșit,
iar în clipa grea fii lumina mea pân-la dreapta Ta.

Cine s-a unit cu lumea – Traian Dorz

Cine s-a unit cu lumea e vrăjmaş cu Dumnezeu,
duhul lumii cine-l are merge tot mai spre osândă
până când ajunge-un demon, un eretic şi-un ateu
ce e-n stare pe-orice semen să-l ucidă şi să-l vândă.

Unde nu se fac biserici se vor face închisori,
când chemările sunt goale, neascultările sunt pline,
tot ce nu-i făcut la vreme e plătit de mii de ori,
cine n-ascultă-n cântare o s-asculte în suspine.

Nu-i nimeni mai dator – Traian Dorz

Nu-i nimeni mai dator ca mine,
Iisus, Mântuitorul meu,
căci nimeni altul, de la Tine,
n-a mai primit atât cât eu!

Mie Tu mi-ai dat
har aşa bogat,
o, cât sunt dator,
Scump Mântuitor!

Doamne, ia aminte – Traian Dorz

Doamne, ia aminte cât tot strică ura
și-a ei slugi viclene cât mai sunt de multe,
– ori deschide-i mintea, ori închide-i gura
duhului ce-ntruna nu mai vrea s-asculte.

Doamne, iată duhul nerecunoștinții
cum urzește planuri plin de viclenie,
cum răstălmăcește tot ce-au spus părinții
ca să-l creadă orbii că-Ți slujește Ție.

Cel drept n-ajunge-n lumea asta – Traian Dorz

Cel drept n-ajunge-n lumea aceasta om bogat,
nici numele lui nu e pe uliţi lăudat
– el nici nu vrea alt nume şi nici un alt folos,
şi nici alt mers în lume decât al lui Hristos.

Cel blând nu are-n lumea aceasta de păcat
alt drum decât acela ce Domnul l-a călcat,
ci numai după moarte şi numai Sus, nu jos,
e slava celui vrednic – ca slava lui Hristos.

Cum cerul – Traian Dorz

Cum cerul larg de vară, apleacă-te senin
asupra celor care spre-a ta lumină vin,
furtunile puţine şi scurte să le ai,
curat şi cald să-ţi fie al lacrimilor grai.

Cei osteniţi să afle la umbra ta alin,
cei blânzi, împărtăşirea simţirii lor deplin,
cei buni încurajarea, cei îndrăzneţi avânt,
mai drept să plece dreptul, mai sfânt acel ce-i sfânt.

Cu cine șezi alături – Traian Dorz

Cu cine şezi alături – întreabă-te oricând,
că cel de lângă tine nu ştii ce are-n gând:
el poate fi un frate ori poate-un ucigaş;
– în mia de prieteni, să nu uiţi de-un vrăjmaş.

Cu cine mergi pe cale alăturea ades,
cu cel ce te respinge ori cel ce te-a ales?
Oricât ţi-ar fi cu toate hotarul vieţii plin
– în mia de petreceri, să nu uiţi de-un suspin.

Zdrobiţi de truda lungă… – Traian Dorz

Zdrobiţi de truda lungă a drumului purtat,
lângă limanuri bune curând noi poposim,
trecuţii munţi de ape vuiesc îndepărtat,
fierbând pe jertfa care le-am dat ca să-i răzbim.

Privind la zdrențuirea acelor ce-au căzut,
gândim la moartea sfântă a fraților eroi
şi fericim răbdarea acelor ce-au trecut
cu tălpi strălucitoare spre ceruri, prin noroi…

Nu vă-nşelaţi crezând – Traian Dorz

Nu vă-nşelaţi crezând că harul vă-ndreptăţeşte-orice păcat,
că poţi să faci orice şi – dacă vorbeşti de Har – eşti şi iertat;
căci Harul iartă doar o dată trecutul cel neştiutor,
iar după-aceea porunceşte neprihănirea tuturor.

Top