Text

Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul – Traian Dorz

Psalmul 25, versetul 15

Cât de primejdios este păcatul şi cât de multe sunt ispitele vrăjmaşului înşelător, întinse ca nişte curse şi laţuri ucigătoare pe toate căile noastre! În cât de multe feluri ştie amăgitorul să ne atragă spre cădere — şi cât de aplecată este firea noastră pământească să asculte şi să urmeze orice drum rău pe care o momeşte el!

Cele șapte cupe – Pr. Iosif Trifa

Cu adevărat, trăim vremuri biblice. De ani de zile, Dumnezeu a început a grăi cu oamenii prin semne şi arătări cereşti. Şi războiul a fost un astfel de semn, şi răutăţile şi greutăţile de după război sunt un astfel de semn, şi vremile grele: potopurile, furtunile, seceta, greutăţile etc., sunt un astfel de semn… prin care Dumnezeu îi cheamă pe oameni la întoarcere din căile cele rele.

Despre grijile vieții – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Luminătorul trupului este ochiul. Deci, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult va fi? Nimeni nu poate sluji la doi domni, că sau pe unul va uri şi pe altul va iubi, sau de unul se va ţine şi de altul nu va griji; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi Mamonei.

Învățătura zilei – Arhim. Iuliu Scriban

Cu cât găseşte cineva scris numai în ziarele dintr-o singură zi, dobândeşte atâta maldăr de fapte pentru a se îngrozi de ameninţarea păcatului, încât nu-i trebuie mai mult. În adevăr, găseşti că, din pricina beţiei, din pricina pof­tei de a nu sta acasă, ci de a pe­trece afară, din pricina dragostei vinovate, din pricina neplăcerii de a munci şi mai bine a fura, se petrec atâtea răutăţi, încât nu-ţi mai trebuie dovadă mai grozavă despre pustiirea şi nefericirea pe care păcatul le aduce în lume.

Istoria cu blidul de linte – Pr. Iosif Trifa

Imaginea de mai sus ne arată o întâmplare din Biblie pe care o cunoaştem din pruncie, de când umblam la şcoală. E chipul lui Isav din Biblie, care şi-a vândut moştenirea şi pe urmă a pierdut şi binecuvântarea, pentru… un blid de linte.

Iisus își alege apostoli la Marea Galileii – Pr. Iosif Trifa

Evanghelia de duminică istoriseşte cum i-a chemat Iisus la apostolie pe patru dintre apostolii Săi; i-a văzut pescuind în marea Galileii, S-a apropiat de ei şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vânători de oameni”, iar ei îndată lăsându-şi mrejele şi corabia, au mers după Domnul… (citiţi pe larg această evanghelie la Matei 4, 17-25).

Trăim vremuri biblice – Pr. Iosif Trifa

Imaginea de mai sus arată una din vedeniile Evan­ghelistului Ioan istorisite în Apocalipsa, la cap. 6. Când citeşti în Biblie această vedenie, parcă vezi în ea istoria vremurilor noastre. Iată mai jos această vedenie:

Din învățăturile Apostolului Pavel (I) – Pr. Iosif Trifa

Avem praznicul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Dăm, cu acest prilej, învățătura de mai jos, luată din epistolele marelui Apostol Pavel.

„Au nu ştiţi că cei ce aleargă la întrecere toți aleargă, dar unul singur ia cununa? Alergați dar astfel ca să luaţi cununa. Apoi orice alergător se supune la tot felul de înfrânări, ca să ia o cunună ce se veştejeşte. Noi să facem acest lucru pentru o cunună ce nu se veștejeşte” (I Corinteni 9, 24-27).

Duminica tuturor sfinților – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul învățăceilor Săi: “Tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pe dânsul înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu de dânsul înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este Mie vrednic. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este Mie vrednic. Și cel ce nu va lua crucea sa și să vină după Mine nu este Mie vrednic.” (Matei 10, 32-37)

Spre Tine îmi înalț sufletul – Traian Dorz

Psalmul 25, versetul 1

Ori de câte ori omul s-a întors spre Dumnezeu, ca să se îndrepte după voia Lui, ca să se ridice la starea de vrednicie în faţa Lui, ca să asculte de poruncile Lui şi să se încadreze în orânduirile Lui, — această îndreptare l-a înălţat pe om. Lupta aceasta de a se înălţa spre Dumnezeu l-a ridicat pe om totdeauna pe o treaptă mai înaltă, l-a făcut mai bun, mai nobil, mai inteligent, mai blând, mai om. Către Dumnezeu, omul se înalţă, nu se coboară.

Top