El era la început la Dumnezeu – Traian Dorz

„El era la început la Dumnezeu” (Ioan 1, 2)

Fiind Unul cu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos a fost totdeauna Una cu Dumnezeu în Ființa și lucrarea Sa. N-a fost un timp când să fie altfel. Întruparea Sa în firea omenească n-a influențat scăzând întru nimic firea Sa dumnezeiască prin care era una cu Dumnezeu și Dumnezeu permanent. În firea omenească S-a întrupat prin puterea pe care o are de a-Și supune legile cărora, oamenii, prin firea lor sunt supuși.

El, fiind Om și Dumnezeu, îmbină în aceeași lucrare și partea văzută și cea nevăzută a Ființei sale. Ca Dumnezeu, Își supunea toate lucrările, ca om, Se supunea tuturor lucrărilor. Astfel El ne-a realizat nouă Modelul-Om, după care noi să putem vedea voia și cerințele lui Dumnezeu, spre a putea fi vrednici de a sta în apropierea și prezența Lui. În felul acesta Domnul nostru Iisus Hristos a fost de la început până la sfârșit cu Dumnezeu.

Oricine Îl privește numai ca pe un om, se înșală și păcătuiește; El fiind Dumnezeu și înainte de a fi om, și în timpul Întrupării Sale, și după ce a părăsit firea omenească. Și tot așa greșește și acela care Îl consideră pe Domnul numai Dumnezeu, cu toate că El S-a identificat deplin cu firea omenească, suferind toate durerile, lipsurile și ispitele ei (Evrei 4, 15-16)

Numai privind la prezența permanentă a acestor Două Firi în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, putem înțelege drept Adevărul și Lucrarea puterii sale.

Altfel rătăcim și noi și ne pierdem sufletele, ca aceia care amestecă și răstoarnă Adevărul, numai fiindcă nu pot crede Taina aceasta. Și n-au putut crede, pentru că mintea lor este orbită de trufie și de neascultare în ceea ce ei nu pot vedea și înțelege. Tăgăduiesc, pierzându-se.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Te rugăm să ne dăruiești Duhul Tău, pentru ca, prin lumina și descoperirea Sa, să Te putem înțelege cu credință și să ne putem apleca inimile noastre cu smerenie și ascultare în fața Tainei Întrupării și Puterii Tale. Și ajută-ne ca prin părtășia ascultării noastre să fim și noi de la început până la sfârșit cu Dumnezeu, adică cu Tine. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Dumnezeul nostru