Înaintași

Om trimis de Dumnezeu (I) – James Foster

Sfânta Scriptură afirmă în repetate rânduri că Moise a fost trimis de Dumnezeu, fapt evident prin amploarea lucrării și rezultatele ei. Desigur că Moise a fost trimis cu o misiune unică. Dar Biblia ne mai învață că fiecare creștin este un trimis al lui Dumnezeu. Și Însuși Domnul Iisus a declarat identitatea și misiunea trimișilor Lui astfel: “Voi sunteți sarea pământului… Voi sunteți lumina lumii.” Așadar fiecare mădular din trupul lui Hristos ar trebui să fie activ în a se împotrivi stricăciunii păcatului și stăpânitorilor întunericului acestui veac.

Om trimis de Dumnezeu (II) – James Foster

A ȘTIUT CE SĂ ALEAGĂ

Moise știa la fel de bine și ce nu a vrut dar și ce a vrut. Cuvânt care a fost tradus ci a vrut implică noțiunea de “a alege”. Moise nu a stat deloc pe gânduri. Odată ce a făcut alegerea, a fost gata să plătească prețul pentru decizia luată. În limba greacă cuvântul tradus ci a vrut este “hairetikos” care în limba română înseamnă “eretic”. În ochii egiptenilor, așa a fost. Moise a respins zeii lor și tot ce avea el în Egipt ca să-L urmeze pe singurul Dumnezeu adevărat într-o misiune unică. Ce ironie că un astfel de cuvânt îl definește pe Moise chiar în momentul alegerii sale.

În amintirea fratelui Ioan Marini – 110 ani de la naștere

1942 a fost pentru noi un an în care au început examene și mai grele decât până atunci. A fost anul primelor noastre închisori pentru Domnul. Întâi a început fratele Marini. Iată cum i s-a întâmplat lui:

După șapte luni de război, unitatea cu care fusesem și eu pe front, distrusă de lupte, se întoarse în țară pentru refacere. În acest timp eu venisem bolnav într-un concediu de două luni acasă. Atunci am fost internat la spital. După zece zile am ieșit din spital, rămânând acasă. Bucuros că m-am întors la revistă, fratele Marini s-a încărcat cu cărți și Biblii să plece pe la frați în misiune… Îi era tare dor de frați…

Înaintași și urmași (I) – Traian Dorz

Dumnezeu nu va uita niciodată pe marii înaintași ai Soliei Sale către Omenire, pe acei binecuvântați bărbați vrednici ai credinței Lui, care L-au iubit pe Domnul atât de mult și au făcut atâta pentru El. Din pricina acestor înaintași, Dumnezeu a făcut față de toți urmașii lor, un legământ de veșnică bunăvoință (Exod 20, 6). Să nu-i uităm nici noi, fiindcă este sfântă porunca: Aduceți-vă aminte de ei…

Faptele credinței marilor noștri înaintași și meritele părinților noștri credincioși, au ajuns nu numai temeiul pentru care Dumnezeu i-a înălțat și binecuvântat pe ei înșiși, pe acei care le-au avut aceste fapte și merite. Cu ele devin, apoi, un veșnic temei pentru care sunt primiți, ascultați și ajutați și toți urmașii acestora.

Înaintași și urmași (II) – Traian Dorz

Sã ne ridicãm cu toatã încrederea, toate rugãciunile şi toate strigãtele noastre, toate lacrimile şi toate sfâşierile inimilor noastre îngrijorate de viitorul Lucrãrii Domnului,  spre Dumnezeu, ca s-o izbãveascã El. Sã-L chemãm sã vinã El, Domnul Însuşi, cu toatã graba, în apãrarea Cauzei Sale contra stricãtorilor şi în sprijinul Lucrãrii Lui… Sã-şi facã El dreptate Numelui Sãu batjocorit, aducând totdeauna izbãvira şi biruinţa şi Lucrãrii Sale şi Cauzei Lui. Atunci când Domnul Îşi va înãlţa Numele Lui, vor fi înãlşţaţi şi cei ce-L iubesc.

Când El Îşi va elibera Cuvântul Sãu, vor fi liberi şi cei ce-L mãrturisesc.

Top