Înaintași și urmași (II) – Traian Dorz

Sã ne ridicãm cu toatã încrederea, toate rugãciunile şi toate strigãtele noastre, toate lacrimile şi toate sfâşierile inimilor noastre îngrijorate de viitorul Lucrãrii Domnului,  spre Dumnezeu, ca s-o izbãveascã El. Sã-L chemãm sã vinã El, Domnul Însuşi, cu toatã graba, în apãrarea Cauzei Sale contra stricãtorilor şi în sprijinul Lucrãrii Lui… Sã-şi facã El dreptate Numelui Sãu batjocorit, aducând totdeauna izbãvira şi biruinţa şi Lucrãrii Sale şi Cauzei Lui. Atunci când Domnul Îşi va înãlţa Numele Lui, vor fi înãlşţaţi şi cei ce-L iubesc.

Când El Îşi va elibera Cuvântul Sãu, vor fi liberi şi cei ce-L mãrturisesc. Şi când va birui Cauza Sa, se vor bucura şi cei care luptã şi sufãr pentru ea. Acei oameni cu care Dumnezeu a fãcut minuni şi ai cãror ochi uimiţi de mirare şi înlãcrimaţi de recunoştinţã, au privit puterea minunilor lui Dumnezeu, desfãşuratã în faţa lor şi pentru ei, – sunt şi vor fi datori cât vor trãi, sã nu mai uite niciodatã lucrul acesta, ci sã-l vesteascã necurmat.

Oricine în necazurile sale s-a împãrtãşit din marile binefaceri, binecuvântãri şi minuni ale lui Iisus Hristos Domnul nostru – este dator sã le vesteascã mereu şi tuturora spre slava lui Dumnezeu şi spre îmbãrbãtarea acelora care vor mai ajunge vreodatã în astfel de stãri ca sã aibã credinţã! Sã alerge şi ei la Dumnezeu, sã-I cearã şi ei ajutorul Lui – şi cãpãtând acest ajutor, sã-L laude dupã cuviinţã (Psalm 107, 21-22). Şi cine sã-I mãrturiseascã marea putere a Domnului, dacã nu voi acei care aţi vãzut binecuvântãrile Lui şi le-aţi gustat?

Voi care aţi fost morţi şi numai El va putut învia, aţi fost pierduţi – şi numai El v-a aflat, aţi fost condamnaţi – şi numai El v-a eliberat, aţi fost în cea mai grea şi deznãdãjduitã stare – şi numai El v-a umplut dintr-o datã inimile de bucurie şi de luminã. Ce mult datoraşi voi slavã lui Dumnezeu! Dumnezeu înalţã în locuri de cinste şi de stãpânire pe cine vrea El şi astãzi, în orice parte a lumii, şi tot El coboarã, sau prãbuşeşte din aceste locuri pe aceia care nu-I împlinesc voia Sa şi planurile Sale, pentru împlinirea cãrora îi înãlţase.

Nimeni nu-şi poate lua o funcţie de înaltã rãspundere singur, ci numai dacã i s-a dat din cer (Ioan 19, 11). De aceea noi suntem datori a-i privi pe aceşti oameni totdeauna cu seriozitate şi cu respect.

De vreme ce un om este înãlţat într-un loc de mare rãspundere, el are, sau trebuie sã aibã, întotdeauna şi conştiinţa rãspunderii, pe care i-o cere locul însemnat pe care îl ocup ã . Cãci dacã nu are şi dacã nu-şi formeazã aceastã conştiinţã, va avea grijã Acela care l-a înãlţat acolo, sã-l şi coboare iarãşi. Dar precum sunt unele vase pentru o întrebuinţare bunã, iar altele pentru o întrebuinţare rea, – tot aşa sunt înãlţaţi şi oamenii, ori pentru a face binele celor buni, ori pentru a pedepsi rãul celor rãi. Ori pentru înãlţarea şi propãşirea credinţei, ori pentru cernerea şi încercarea ei. Ca sã îndrepte ce trebuie îndreptat şi ca sã pedepseascã ce trebuie pedepsit.

O, om, oricine ai fi tu, care eşti înãlţat de Dumnezeu pânã la vreo funcţie înaltã, pentru o vreme, – sã ştii cã cu cât stai mai sus, cu atâta ai şi o rãspundere mai mare faţã de Acela care te-a înãlţat acolo şi care te ţine încã. Nu te îngâmfa ca şi cum prin puterea ta sau prin meritele tale – ai sta unde eşti, – ci teme-te! Cãci Dumnezeu care te-a înãlţat spre a-I împlini un plan al Sãu şi care îţi cere sã-ţi faci conştiincios datoria pentru care te-a înãlţat, – poate foarte uşor sã te doboare sau sã te prãbuşeascã iarãşi, înapoi, într-o clipã.

Trimişii Domnului au cãpãtat puterea nu numai sã se împotriveascã vrãjmaşului diavolul, ci sã-l şi poatã birui. Cine luptã cu încredere în puterea cea mare a lui Dumnezeu, – totdeauna se întoarce biruitor din orice confruntare cu orice vrãjmaş. Hristos este Veşnicul Biruitor, – niciodatã biruit. Ori cine stã şi luptã de partea Lui, va fi sigur şi totdeauna biruitor.

Slavã veşnicã lui Iisus Biruitorul. Amin.

Traian Dorz, Cununile slăvite