Meditații

Mediocritatea suficienței – Pr. Gheorghe Gogan

În acest an*, duminicile a XI-a și a XII-a după Rusalii încadrează un hotar de an bisericesc. La 1 septembrie începe un nou an bisericesc cu pericopa evanghelică cunoscută din Luca 4, 16-22 și cuvântul Domnului în Sinagoga din Nazaret: “Duhul Domnului (…) m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor dezrobirea (…) și să vestesc anul de îndurare al Domnului…”

Pentru că este un sfârșit de an bisericesc, se impune un bilanț. Și de aceea, în Duminica a XI-a după Rusalii, aflăm că “asemănatu-s-a Împărăția cerurilor unui împărat care a voit să se socotească cu slugile sale” (Matei 18, 23). 

Toate își au vremea lor (I) – Traian Dorz

Dar toate lucrurile de pe pãmânt își au vremea lor (Ecles. 3, 1).

Odatã ce vremea încercãrii s-a dus, trebuie sã se ducã și ea (1 Cor. 10, 13). Când vremea ei a trecut, atunci chiar și peste voia tuturor paznicilor puternici, sau a legilor nedrepte, Mâna lui Dumnezeu deschide porțile cele de fier (Fap. Ap. 5, 19). Și izbãvește totdeauna pe cei asupriți fiindcã nici o putere nu este mai mare decât puterea Lui. Toate puterile sunt supuse Dumnezeului nostru. De aceea nu dispera credinciosule niciodatã!

Când ești nedreptãțit chiar prin lege și judecat pe nedrept, chiar de dreptate, ai încredere în Domnul: Mai este legea și îndurarea lui Dumnezeu și a Lui Judecatã (Ecles. 12, 14).

Lucrarea iubirii jertfitoare – Traian Dorz

“Lumea” iubită atât de mult de Dumnezeu este omenirea, sufletele oamenilor, mântuirea fiecărui semen al nostru. Iar “lumea” urâtă de Dumnezeu este felul deșert și blestemat în care trăiesc, chinuiți de pofte și mânați de vrăjmășie împotriva Voii Sfinte a lui Dumnezeu, toți oamenii lumești, oamenii care, prin păcatul lor voit, sunt fiii diavolului, iar prin ura lor organizată, sunt vrăjmașii lui Hristos.

Din dragoste pentru lumea sufletelor omenești, Hristos a parasit Cerul și a venit pe pământ. Din milă pentru această lume, Hristos a suferit patimile și moartea trupească, pentru a o răscumpăra din blestemul păcatului.

Binecuvântarea din 1 Tesaloniceni 5 – Traian Dorz

vers. 23: Să vă sfințească duhul, sufletul și trupul

Iată acesta este taina trăirii în locurile cerești în Hristos: atingerea stării de sfințire a întregii noastre ființe. A tuturor părților vieții noastre, atât cea văzută, cât și cea lăuntrică, dar mai ales a celei ascunse.

Când Hristos locuiește din belșug în noi, atunci Prezența Lui sfințește întreagă ființa noastră, atât conștientul, cât și subconștientul și inconștientul nostru.

Binecuvântarea din Efeseni – Traian Dorz

vers. 3: Tot felul de binecuvântări

Dumnezeu poate să facă și să dea nespus mai mult decât cerem sau gândim noi (Efeseni 3, 20). El nu este mărginit nici la puterea, nici la posibilitatea, nici la dragostea de a ne da.

Dar noi nu suntem în stare a le primi. N-avem pentru aceasta nici dorința, nici voința, nici înălțimea sufletească.

Din tainele biruinței – Pr. Iosif Trifa

În orice luptă biruința are multe taine. Are multe condiții. Cea dintâi este dragostea și frățietatea care-i leagă pe cei strânși sub același steag de luptă. E dragostea ce-i leagă pe luptători de cauza pentru care luptă. Ochii tuturor luptătorilor trebuie să stea veșnic țintă spre cauza sfântă pentru care luptă. O altă taină a biruinței tot atât de însemnată, e legătura de dragoste dintre luptători și cei ce conduc lupta, dintre luptători și conducătorul luptei. Luptătorii trebuie să aibă o dragoste și o încredere nemărginită în conducătorul lor, iar conducătorul așișderea față de cei pe care îi conduce la luptă.

Nu faceți din Casa Tatălui Meu – Traian Dorz

Și a zis celor celor ce vindeau porumbei: «ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.»

Câtă grijă trebuie să avem toți ca să păstrăm cât mai curată și luminoasă Biserica Domnului, Casa Tatălui pe pământ.
În biserică trebuie să fim cu o deplină curăție în rugăciune, în purtare și în ascultare, în credință și în fapte.
Casa Tatălui este Casă de rugăciune și trebuie să fie sfântă și păstrată în sfințenie.
Tot timpul stării noastre în ea trebuie să fim pătrunși de locul și de starea ei sfântă. De prezența puternică a lui Dumnezeu.

Slujba şi inima – Traian Dorz

Fiul meu, mai întâi dă-I Domnului inima ta, apoi încearcă să faci pentru El slujba ta. Mai întâi caută să fii cum vrea El, apoi să cauţi să faci ce vrea El.

Toţi vom învia, dar în două tabere – Pr. Iosif Trifa

Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. (Ioan 5, 29)

Ouăle şi puişorii – o minunată icoană a învierii – Pr. Iosif Trifa

Sufletul nostru, acoperit de coaja lutului, este asemeni unui puişor ascuns în coaja unui ou. Puişorul trăieşte zile întregi în coaja oului fără să vadă lumea. Lumea lui este mică, cu hotarele cât oul.

Top