Meditații

Îndatoriri în căsnicia creştină (I) – Traian Dorz

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Preaiubiţii noştri miri şi nuntaşi, părinţi şi copii, fraţi şi surori!

Slăvit să fie Domnul nostru şi Dumnezeul nostru, Căruia trebuie să-I mulţumim cu toţii şi din toată inima pentru toate lucrurile, dar mai ales pentru astfel de prilejuri sfinte şi scumpe, când avem harul să ne petrecem împreună în sărbătoriri ca cea de astăzi, la nunţi creştineşti, cu miri creştini, cu nuntaşi creştini.

Cel ce locuiește în ceruri – Traian Dorz

Psalmul 2, versetul 4

Însă ce zadarnică şi vrednică de râs este toată lupta organizată de vrăjmaşii lui Dumnezeu împotriva Lui! Oricât de bine ar fi pusă la punct organizarea ei şi oricât de susţinut ar fi dusă, nimic nu este un mai zadarnic şi un mai nebunesc lucru decât lupta împotriva lui Dumnezeu şi a Unsului Său Sfânt, Iisus Hristos.

Pentru ce se întărâtă neamurile? – Traian Dorz

Psalmul 2, versetul 1

În Psalmul acesta profetic se vorbeşte despre lupta organizată pe care vrăjmaşul satan a stârnit-o împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Iisus Hristos.

Inima omului care începe a se trezi din somnul păcatelor – Pr. Iosif Trifa

Oricât de păcătos şi ticăloşit ar fi cineva, mântuirea sufletului său nu e pierdută, Dumnezeu nu voieşte moarta păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu. Darul, mila şi dragostea lui Dumnezeu umblă neîncetat să izbăvească şi să-l aducă iarăşi la viaţă.

Inima omului care l-a primit pe satan – Pr. Iosif Trifa

Iată inima omului care l-a primit înlăuntru pe satan. Iată inima omului biruită de ispitele lui satan.

O, dragă suflete, poate tu zâmbeşti privind imaginea de mai jos! Dar aceasta nu e de râs, ea nu e o închipuire, ci, vai, e un lucru ce aievea se şi întâmplă.

Domnul Iisus bate la uşa inimii – Pr. Iosif Trifa

Domnul bate la uşă şi aşteaptă să i se deschidă, căci uşa este încuiată şi zăvorâtă pe dinăuntru. E încuiată cu voinţa noastră şi cu păcatul, iar Domnul Iisus n-o deschide cu forţa. El nu este un spărgător de uşi. Domnul Iisus respectă libertatea voinţei omului. El nu sileşte şi nu forţează voinţa omului, căci în acest caz am avea o mântuire silită.

Dar nu tot aşa este cu cei răi – Traian Dorz

Psalmul 1, versetul 4

O, ce deosebire cutremurătoare face Cuvântul lui Dumnezeu între cel credincios şi cei necredincioşi!

Între bărbatul fericit prin ascultarea de Dumnezeu şi gloata cea mare şi nefericită a celor care nu cred şi nu ascultă de El.

Cele două surori – Pr. Iosif Trifa

„Şi pe când mergeau ei, Iisus a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: «Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi răspunzând, Domnul i-a zis: «Marta, Marta, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea» (Luca 10, 38-42).

Cunoaşterea inimii – Pr. Iosif Trifa

Închipuie-ţi că dormi într-o casă care a luat foc. Ce bine e că te-ai trezit la timp! Dar ce folos ai avea de această trezire dacă nu te-ai ridica din pat şi n-ai fugi afară? O trezire fără ieşirea din focul păcatelor n-ajunge nimic.

Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric – Pr. Iosif Trifa

Chipul de alături arată facerea lumii, când a zis Dumnezeu: „Să se facă lumină, şi s-a făcut lumină. Şi a văzut Dumnezeu lumina că este bună şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric” (Citiţi la Facere capitolul 1).

Această istorie este plină şi de o adâncă învăţătură sufletească.

Top