Text

Predarea în slujba Domnului – Ioan Marini

Fiule dă-mi inima ta. (Proverbe)

Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. (Romani 12,1)

Pentru a putea să slujești lui Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să fii curățit de El. Trebuie să te predai în Mâna Lui, să te supui, să asculți, să urmezi sfatul și călăuzirea Lui, să-I fii supus în totul.

Cel ce stă sub ocrotirea – Pr. Iosif Trifa

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt (Psalmul 91, 1).

El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui (Psalmul (91,  4).

Citim psalmul 91. E încărcat de dar, ca un fagure de miere.

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!»

Porunca cea nouă: Iubirea – Ioan Marini

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. (Ioan 13, 34)

În Evanghelie nu sunt alte cuvinte mai însemnate decât acestea. Acela care le-a scris, din ce creștea în harul și cunoștința lui Iisus Hristos, Mântuitorul său, le prețuia tot mai mult. La bătrânețea lui, atât în vorbiri, cât și în scrierile sale, stăruia neîncetat în jurul noii porunci a iubirii. Astfel, Sfântul Ieronimon scrie despre Ioan, apostolul iubit, că, atunci

O, dragostea Ta – Traian Dorz

O, dragostea Ta, dragostea Ta…
Tu nu mi-ai arătat, într-o zi frumoasă, un câmp înflorit, un izvor cristalin, o umbră plăcută.
Să mi le dai pe toate acestea și să-mi spui: Iată, atâta te-am iubit Eu!…
Tu nu mi-ai arătat, într-o noapte luminoasă, un cer înstelat, o lună frumoasă, o pădure liniștită, un aer îmbălsămat.
Să mi le dai pe toate acestea și să-mi spui: Iată, atât de mult te-am iubit Eu!..

Numele Domnului Iisus – Ioan Marini

În  numele lui Iisus să se plece tot genunchiul.
Într-un oraș mare din Germania s-a petrecut odată un lucru foarte ciudat. Iată ce povestește preotul care a luat parte la aceea întâmplare.
Într-o dimineață am primit știre să mă pregătesc de-o înmormântare; știrea mi-a venit de la directorul circului Sarassini. Acolo murise o femeie, o indiană de fel din America de Nord. Cum de a murit? Cortul în care dormea, s-a întâmplat să ia foc și biata femeie s-a ales cu arsuri mari și-n urmă a murit. Era creștină și trebuia înmormântată de un preot creștin.

Sora Maria Apetrei (Petrescu) din Corocăiești – SV a trecut la Domnul

Cu durere în suflet, dar și cu speranța revederii în Patria cea Cerească, anunțăm trecerea la Domnul a surorii Maria Apetrei (Petrescu) la vârsta de 87 de ani.

Frații sunt așteptați la serile de priveghere vineri (la casa familiei) și sâmbătă (la Casa de Adunare a Oastei Domnului din Corocăiești) începând cu ora 19.00, iar duminica, 14 februarie 2016, la ora 10 adunarea urmată de slujba înmormântării.

Înregistarea adunărilor de priveghere vor fi postate în curând pe OasteaDomnului.info

Nu faceți din Casa Tatălui Meu – Traian Dorz

Și a zis celor celor ce vindeau porumbei: «ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.»

Câtă grijă trebuie să avem toți ca să păstrăm cât mai curată și luminoasă Biserica Domnului, Casa Tatălui pe pământ.
În biserică trebuie să fim cu o deplină curăție în rugăciune, în purtare și în ascultare, în credință și în fapte.
Casa Tatălui este Casă de rugăciune și trebuie să fie sfântă și păstrată în sfințenie.
Tot timpul stării noastre în ea trebuie să fim pătrunși de locul și de starea ei sfântă. De prezența puternică a lui Dumnezeu.

Invitație la adunarea anuală a Oastei Domnului de la Suceava, 05.03.2016

Dragi frați și surori, vă invităm cu drag la adunarea anuală din Suceava care va avea loc pe data de 5 martie, la ora 14:30 în sala mare a Casei Culturii din Suceava.
Tema adunării din acest an este Întoarce-te ACASĂ, fiule! potrivit cu îndemnul din Evanghelia după Matei de la cap. 18, versetul 3: Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
În partea a doua, în sala mică, va fi un program de poezie și cântare, atât creații consacrate cât și creații proprii. Vă așteptăm cu drag și dor!
Frații din Oastea Domnului, Suceava
Pentru cei care din motive binecuvântate nu vor putea ajunge, adunarea va fi transmisă în direct pe OasteaDomnului.info. Slăvit să fie Domnul!

Carte de cântări 1940

Meditaţie şi trăire (I) – Traian Dorz

Meditația înseamnă adâncirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Adâncirea înseamnă cunoașterea Domnului Iisus.
Cunoașterea înseamnă trăirea în Duhul Sfânt.
Trăirea înseamnă părtășie și împreună-lucrare cu Dumnezeu (Icor 3,9) roadele doveditoare ale acestei Taine dumnezeiești (Gal. 5,22).
Nimeni nu poate ajunge la o înaltă și vrednică părtășie și împreună-lucrare cu Dumnezeu fără o limpede cunoaștere a Lui, cunoaștere căpătată prin adâncirea și meditarea stăruitoare asupra Cuvântului Său și a Voii Sale.

Top