Dar Tu, Doamne… – Traian Dorz

Psalmul 3, versetul 3

Iată ce minunată ordine în Cuvântul Adevărului și al Înțelepciunii:

În Psalmul 1 sunt puşi față în față credinciosul cu cei răi.

În Psalmul 2 sunt puși față în față Împăratul Ceresc cu domnitorii neamurilor;

în Psalmul 3 sunt puși față în față mulțimea vrăjmașilor (de toate felurile) – cu nebiruita putere a lui Dumnezeu, Apărătorul alor Săi.

Taina biruinței stă în puterea de a privi la Dumnezeu și de a alerga la El, în momentul cel greu al luptelor și al amenințării vrăjmașului nostru.

Dacă plin de liniște rămâi gata de orice în fața vrăjmaşului, dacă liniştit eşti gata să suferi şi chiar să mori, nici un vrăjmaş şi nici o putere din lume și din iad nu-ți mai pot face nici un adevărat rău.

Când Duhul Sfânt îți îndreaptă și îți ține ațintite privirile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos (2 Tesaloniceni 3, 5), nimeni nu-ți mai poate face nici un rău sufletului (Matei 10, 28).

O clipă de înălțare a gândului până la Hristos, cu încredere în slava puterii Lui, în Cuvântul făgăduinței Lui, în grija dragostei Lui, în înțelepciunea orânduirilor Lui, în strălucirea izbăvirii Lui, îți va fi de-ajuns.

După aceea vei putea privi, vei putea răspunde, vei tăcea, vei putea răbda, vei putea zâmbi, vei putea putea ierta totul, liniştit şi senin, ca Mântuitorul tău, nedorind altceva pentru răstignitorii tăi decât, cu îngerească sinceritate, pocăinţa şi mântuirea lor.

«Dar Tu, Doamne…» înseamnă alergarea la rugăciune (Psalmul 109, 4), ori de câte ori se iveşte în calea noastră amenințarea vreunui vrăjmaş puternic şi primejdios. Înseamnă grabnica privire la Hristos şi dulcea alipire de El, îndată ce se iveşte ceva care poate înfricoşa şi amenința viața și sufletul nostru. Înseamnă mijlocul prin care putem răbda, lupta şi birui.

Doamne, sunt atât de mulţi vrăjmaşii care se ridică împotriva mea? O, dar sunt şi mai mulți cei care sunt cu mine şi mă apără! (2 Împărați 6, 15-17).

Puterile îngereşti și duhurile sfinților Tăi, care mă înconjoară cu bunăvoință şi apărare, sunt nenumărat mai multe (Evrei 12, 1-2, Apocalipsa 9, 16).

O, Doamne, sunt vrăjmaşii mei puternici și înarmați? Dar ce sunt armele lor pe lângă puterea Ta, Puternice Dumnezeul Oştirilor? (Psalmul 68, 17).

Sunt ei aproape de mine? Dar Tu eşti şi mai aproape, căci Tu stai între mine şi ei. N-am de ce să mă tem. E grea suferința care se apropie de mine şi crucea pe care va trebui s-o ridic şi s-o port? Dar ce sunt acestea pe lângă ale Tale şi pe lângă răsplătirile Tale în ceruri?

E amar paharul pe care trebuie să-l beau eu acum? Dar ce înseamnă acesta pe lângă acela pe care Tu l-ai băut în locul nostru şi pentru noi?

E atât de greu să rabd nedreptatea şi să tac? Batjocura – și să iert? Trădarea – şi să uit? Chinuirea – şi să iubesc?

Dar Tu, Doamne, cum ai putut totul? Dar alții ai Tăi cum au putut?

Alergând astfel la Hristos vei fi totdeauna salvat, întărit şi biruitor. Vei putea să te odihnești la umbra Lui, liniştit în orice vreme și în orice loc. Chiar dacă eşti acolo unde alții tremură şi gem. Fii încredințat că până la urmă obrazul vrăjmaşilor tăi va fi pălmuit, iar dinţii lor ameninţători vor fi zdrobiți. Şi tu vei avea inima plină de recunoştinţă faţă de Domnul. Şi de mulţumire față de conştiinţa ta.

Slavă veşnică Numelui Tău Puternic, Doamne al Oştirilor şi al Biruinţei, slavă marii Tale Puteri şi recunoștință grijii Tale neîncetate față de noi!

Mulți sunt vrăjmaşii care ne pândesc, ne urmăresc şi caută să ne facă răul, dar dacă Tu eşti Scutul nostru apărător şi nebiruit, ei nu ne vor putea vătăma niciodată.

Mulți sunt cei care ne batjocoresc şi înjosesc numele nostru, mințind despre noi și scornind împotriva noastră lucruri de care nu suntem vinovați. Dar dacă Tu eşti Slava noastră, Tu ne vei înălța capul iarăși și ne vei face dreptate împotriva tuturor celor care ne-au învinuit fără temei.

Prin multe am trecut până astăzi, dar Tu, Doamne, întorcându-ne totdeauna privirile noastre spre Tine și ținându-Ți necurmat privirile Tale asupra noastră, ne-ai izbăvit din toate.

Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu uităm niciodată aceste binefaceri ale Tale față de noi, spre a putea fi mereu plini de linişte şi de îndrăzneală în fața oricărei noi amenințări vrăjmașe. Și să putem ieși biruitori asupra tuturor prin Tine, până la sfârşit. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1