Cele două surori (II) – Pr. Iosif Trifa

Chipul de mai sus ne arată pe cele două surori: Marta şi Maria, în casa cărora intrase Iisus. Marta alerga în toate părţile să strângă blide şi ce trebuia pentru masa înaltului Oaspe, iar Maria şedea lângă picioarele lui Iisus şi asculta cuvintele Lui. Marta s-a plâns Mântuitorului împotriva Mariei că nu-i dă ajutor.

Atunci Iisus a zis: „Marto, Marto, spre multe te grijeşti, ci un lucru trebuieşte ţie. Iar Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la dânsa” (Luca 10, 38-42).

Cele două surori sunt puse înaintea noastră cu o adâncă învăţătură. Marta este chipul îngrijorărilor trecătoare, iar Maria închipuie grija şi îngrijirea de cele sufleteşti. Partea Martei în viaţa noastră sunt trebuinţele şi alergările pentru traiul vieţii şi nici de acestea nu ne putem lipsi. E rău însă când rămânem şi trăim numai cu această parte a Martei. Din viaţa oamenilor de azi lipseşte tocmai partea Mariei, grija de cele sufleteşti Lipseşte partea Mariei din viaţa omului, din casele oamenilor, din frământările vremurilor şi oamenilor de azi.

Postul încă are o parte a Martei şi o parte a Mariei. Partea Martei în post e ferirea de unele mâncări şi de toate băuturile îmbătătoare, iar partea Mariei sunt: rugăciunea, căinţa, părăsirea păcatelor, faptele bune. Unii cei mai mulţi n-au nici partea Martei, nici partea Mariei, adică nici nu postesc, nici fapte bune nu fac. Alţii postesc, dar din postul lor lipseşte partea Mariei şi au rămas numai cu partea Martei: cu blidele ce le spală după prinderea postului şi cu ferirea de unele mâncări. Postul cel adevărat trebuie să-ţi aplece şi viaţa la picioarele lui Iisus, la o viaţă trăită în ascultarea de El şi poruncile Lui. Un post fără de această parte a Mariei este ca o nucă fără de miez, ca un fagure fără miere.

Iisus îi mustra pe farisei, zicându-le: „Vai vouă, fariseilor, că curăţiţi blidele pe dinafară, dar pe dinăuntru sunt pline de necurăţenie” (Matei 23, 25). Această mustrare apasă şi acele posturi din care lipseşte partea Mariei, adică partea de curăţire şi înnoire a vieţii noastre sufleteşti. Nu uita, cititorule, că postul soseşte cu întrebarea: „Spune-mi, omule, care este partea Mariei din viaţa ta?”. Care este?, te întreb şi eu.

Preot Iosif Trifa, Oglinda inimii omului