Text

Chemare la Sibiu – Nelu Beg

Surori iubite și scumpi frați,

“Eu v-am născut, în Isus Hristos, prin Evanghelie”, zicea cu durere sfântul Pavel cândva către frații din Corint. Și tot cam la fel ne-ar putea spune și nouă azi, la toți, de pretutindeni, părintele nostru Iosif Trifa.

Sunt 80 de ani de la plecarea lui în veșnicie. S-ar cuveni din partea noastră un mic efort spre prețuire și spre neuitare. Desigur, ne putem ruga și acasă, putem vărsa o lacrimă oriunde, însă o dată la 80 de ani s-ar merita să ne cuprindem roată, cât mai mulți, în jurul crucii lui, și să cântăm sfielnic și cald “De n-ar fi fost de partea noastra”, conștienți și mulțumitori că, până aici, Dumnezeu a fost cu noi…

O pildă grăitoare despre viața fratelui Ioan Marini – Traian Dorz

În vorbirile fratelui Marini toată marea putere venea din viața lui puternică de rugăciune.

Și venea din părtășia pe care el o avea neîncetat cu Domnul. Atât prin citirea Cuvântului Sfânt, cât și prin rugăciunea lui aproape necurmată.

Iată de pildă o întâmplare descrisă tot de surioara din Sâmbăteni, întâmplare petrecută chiar în casa lor:

…după terminarea adunării de seara, mama mea a chemat pe fratele Marini pentru odihnă la noi. Parcă îl văd și acum… mama îi pusese să mănânce, dar dânsul a zis: soră, dacă ai puțin lapte, eu sunt suferind, stau rău cu dantura… doar puțin lapte și gata. Mama i-a adus laptele și i l-a lăsat pe masă, apoi i-a desfăcut patul ca să se culce și după aceea a ieșit lăsându-l singur.

Au văzut ochii mei mântuirea Ta – Ionatan Ille

Nașterea Domnului Iisus a fost o minune și o taină însoțită de semne, mărturisiri, împliniri profetice și noi profeții menite să confirme lumii că Iisus este Mesia și, de asemenea, să întărească pe dreptul Iosif și pe Sfânta Mamă pentru toată pătimirea care avea să urmeze și pentru ei.

De fapt, deja înainte de a Se naște Iisus, părinții Lui au început drumul pătimirilor. Iar evenimentele din preajma Nașterii, relatate de păstori: vestirea îngerului și corul care i-a urmat, au fost mari mângâieri și întăriri pentru ei.

Atât Iosif, cât și Maria au dovedit ascultare de Dumnezeu și când I-au pus pruncului numele Iisus, după cum le spusese îngerul Domnului (cf. Matei 1, 21 și 25, Luca 1, 31).  Chiar această aducere aminte a fost pentru ei un fericit prilej de mângâiere.

Dă lumină ochilor mei! – Traian Dorz

Doamne Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel plin de bunătate și milă, Tu ești Înțelepciunea (Proverbe 8, 22-31) și Tu ești Lumina lumii (Ioan 8, 12)

Tu ai spus că ochiul este luminătorul trupului și că, dacă acest mădular este bun, tot trupul este plin de lumină, iar dacă este rău, tot trupul zace în întuneric.

O, te rugăm, ascultă-ne când ne rugăm pentru lumina ochilor noștri, pentru cei aleși ai Tăi pe care i-ai pus în fruntea noastră, ca să ne lumineze și să ne îndrume.

Dă lumina Ta, Doamne, acelora pe care i-ai pus Tu să stea în fruntea popoarelor; ochilor lor, pentru ca ei, văzând limpede voia Ta, să conducă la pace și la mântuire pe acei în fruntea cărora i-ai așezat.

Depărtează de peste vederile lor fumurile mândriei, ceața amăgirilor și întunericul păcatului.

Tu mă-nconjori (III) – Popa Petru (Săucani)

”Tu mă înconjori pe dinainte și dinapoi și-Ți pui Mâna peste mine…”

Frații mei dragi, acei care ați simțit că dragostea lui Dumnezeu v-a înconjurat din zilele tinereții voastre, să aveți o încredere veșnică în El, – Acela care v-a călăuzit până aici și v-a luminat și v-a mângâiat și v-a întărit – că vă  ”înconjoară și pe dinapoi și pe dinainte și că vă duce până la capăt.”.

Dar atunci de ce oare mai este nevoie să-Ți pui Mâna peste mine?

Spune sfântul David: ”Mâna Ta apasă  asupra mea!”…

Sfântul apostol Pavel spunea altădată: ”Mi-ai pus un țepuș în carne din pricina strălucirii, a descoperirilor câte mi-ai arătat mie, Dumnezeule, ca nu cumva, prin toate aceste descoperiri, să mă îngâmf.”

Cuvânt la 30 ianuarie – Sf. Ioan Gură de Aur

“Eu sunt păstorul cel bun şi…am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Si pe acelea trebuie să le aduc.” (Ioan 10, 14, 16)

Tot creştinul, şi mai ales propovăduitorul, trebuie să fie osârdnic întru învăţarea celor rătăciţi

Când păcătoşii,  chiar după toate sfătuirile noastre, rămân tot în păcatele lor, totuşi, noi nu trebuie a înceta să-i sfătuim în continuare. Fântânile curg şi când nimeni nu scoate apă; izvoarele forfotesc şi când nimeni nu ia apă din ele; pâraiele curg şi când nimeni nu însetează. Aşadar, şi învăţătorul trebuie să-şi facă datoria sa cum se cuvine, chiar dacă nimeni nu l-ar asculta.

Tu mă-nconjori (II) – Popa Petru (Săucani)

Faraon, după ce a văzut că israeliții au plecat, s-a supărat: «Cine ne va mai face cărămizi? De ce i-am lăsat să plece? Hai din urmă să-i ajungem.»

Ce a făcut atunci Dumnezeu?

S-a mutat și a venit înapoia poporului Israel. Dragostea care-i ducea și era înaintea lor, aceeași dragoste i-a înconjurat și a venit înapoia lor, între Israel și Faraon.

Mai putea să facă ceva Faraon, cu toată puterea lui? Mai putea să facă un pas, când între el și Israel stătea Dumnezeu? Nu mai putea să facă  nimic!

Așa-i păzește Dumnezeu pe ai Lui! Așa-i păzește Dumnezeu pe credincioșii Săi!

Frații mei cei dragi, Dumnezeu v-a scos din Egipt. Dumnezeu vrea să vă ducă în Canaan, în Împărăția Lui Veșnică.

Tu mă-nconjori (I) – Popa Petru (Săucani)

Tu mă-nconjori pe dinapoi și pe dinainte, și-Ți pui mâna peste mine. (Psalmul 139, 5)

Nu  știu de ce, fiecare dintre noi ne bucurăm așa de mult să fim înconjurați de dragostea celor din jurul nostru. Tinerii noștri dragi (a căror nuntă o sărbătorim) acum se bucură de ziua de astăzi mai mult, pentru că toți îi înconjoară cu dragoste lor. Și aceasta fiindcă viața lor se află înaintea lor. De aceea, toți îi înconjoară cu dragoste.

Când vine omul în acestă, cât este de mititel, toți îl înconjoară cu dragoste, toți îi zâmbesc, toți îl iubesc, toți îl îmbrățișează, îl înconjoară cu dragoste. Dar când omul a trecut, și viața lui rămâne în urma lui, tot mai puțini sunt aceia care îl înconjoară cu dragostea lor. Rămân doar cei mai apropiați. Și când viața s-a scurs aproape întru totul, sunt foarte puțini cei care îi mai înconjoară cu dragoste lor.

Oameni prefăcuți cu măști – General Maior Maricel Popa

Anumite chipuri omeneşti sunt de fapt măşti.

Sunt măşti care, deşi afişează bune intenţii, ascund interese proprii, meschine şi răutăţi.

Sunt măşti care deşi afişează persoane bune şi frumoase, ascund monştri.

Sunt măşti care arată oameni puternici şi siguri pe ei, care ascund fiinţe fragile, vulnerabile, pline de complexe.

Sunt măşti ademenitoare, spre a atrage prieteni si oameni care să se îndrăgostească…

Scopul măştilor este divers… de la nevoia de a crea o imagine proprie imaculată, până la a caştiga diferite avantaje…

În tainica noapte din 25/26 ianuarie – Pr. Iosif Trifa

Era în timpul când „lămuririle” căutau să-mi ia viața și zestrea morală. Mă gândeam în mine: Doamne, ce se va alege de mine și de truda mea? Sunt bolnav și s-ar putea întâmpla să închid pentru totdeauna ochii, zdrobit de mâhnire. Iar a grăi și a mă apăra nu pot, fiind oprit cu forța publică.

Îmi venea să îmi strâng în brațe cărțile, să le sărut, să strig: dragile mele cărţi şi tâlcuiri, pentru voi am muncit, pentru voi am trăit, pentu voi mi-am pierdut sănătatea și acum va trebui să vă las orfane, izbite de atacuri, batjocorite. Tot ce am clădit eu cu voi în sufletele cititorilor, se va îndoi, se va clătina, se va zdruncina…

Era seara dinspre 25 spre 26 ianuarie și am pus mâna pe Biblie și Psaltire, să mă mângâi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar orice mângâiere părea zadarnică. Era pentru prima dată în viața mea când nu mă mai puteam mângâia cu Cuvântul lui Dumnezeu. Parcă îmi trebuia ceva mai mult decât atât. Am adormit plângând, cu perina udă de lacrimi.

Top