Însoțirea sufletelor sfinte – Traian Dorz

Ce minunat este să fii însoţitorul unui suflet plin de Hristos!

Ce har ceresc este să fii umărul pe care se reazămă o fiinţă sfântă în clipa fericitei ei slăbiciuni, din pricina purtării lui Hristos, pentru mântuirea altora!

Ce slavă unică este să poţi ocroti, mângâia şi cuprinde, la căldura curată a sufletului tău, singurătatea aproape înfricoşat de sfântă a acelei fiinţe care înseamnă atât de mult pentru gândurile lui Dumnezeu!

De unde vine, creşte, se apropie tot mai mare o lumină nepământească ce mă învăluie, spunându-mi: „Eu sunt Prietenul tinereţii tale!”?

Inima mea a tresărit ca de o înviere dintre cei morţi de mult, foarte de de mult.

O, Dumnezeul meu, oare mai poate fi primăvară după o iarnă atât de îndelungată?

Cine îmi spune oare acum ,,Vino!”: Duhul întâi sau Mireasa?

Ori poate amândoi deodată, fiindcă, dacă doi se învoiesc să ceară ceva, le va fi dat.

Duhul nu vrea să meargă fără Mireasă.

Şi, dacă ea nu poate să meargă atât de repede ca şi El, El nu va merge singur.

O va aştepta până ce va putea merge şi ea, potrivindu-Şi paşii cu ai ei, spre a ajunge acolo împreună.

Mirele aşteaptă, ştiind bine şi locul, şi timpul unde se vor întâni toţi trei.

Betleem, Betleem, cetate neînsemnată şi ascunsă, fecioară nebăgată în seamă, Mireasă dispreţuită şi singură!…

Când El Îşi va îndrepta faţa spre tine, cu ce lumină uimitoare vei fi învăluită, ce strălucire eternă va alunga întunericul tău şi ce slavă cerească va acoperi ocara ta!

Când Hristos te va înălţa din starea ta de azi, câte priviri se vor întoarce spre tine şi câţi vor plânge amar că te-au dispreţuit!

Acela, Căruia tu îi porţi în inima ta atâta credincioşie, este Cel Preaînalt.

Acum Duhul Lui te umbreşte, dar în curând te va lumina.

Acum este vremea negurii tale, dar aceasta este atât de curând trecătoare…

Şi tocmai ea pregăteşte ivirea luminii tale care este veşnică.

Saltă de bucurie, tu, care ai fost învrednicită de umbra Lui Hristos, de ocara lui Hristos, de singurătatea cu El!

Nu va fi strălucire mai fericită decât a ta, nici slavă, nici îmbrăţişare, Mâine Dimineaţă, la Hristosul tău!

Traian Dorz, Prietenul tinereţii mele