Prima Pagină

Gura lumii și mântuirea sufletului – Pr. Iosif Trifa

Un tată și fiul său duceau la târg un asin, să-l vândă. Tatăl și fiul mergeau pe jos.

– Ce oameni proști! grăiră trecătorii… Își rup încalțamintea și picioarele, ca să cruțe potcoavele măgarului…

Divină-i curăția – Traian Dorz

Divină-i curăţia şi-i unic de frumoasă
a celei ce din toate a fost cea mai aleasă,
a Tatălui plăcere, a Fiului comoară
a Duhului Mireasă: şi Mamă, şi Fecioară…

Profeţii, ca pe-o Taină, o-nvăluie-n lumină,

Ascultați voi… – Traian Dorz

Taina puterii, taina păstrării în neprihănire, taina biruirii ispitelor, taina rămânerii în smerenie este ascultarea de Domnul şi este amintirea izbăvirii Sale arătată faţă de noi. Oricât de mari ar fi încercările care ne-ar ieşi în calea sufletului, oricât de viclene ar fi ispitele, oricât de atrăgător ar fi păcatul, totuşi

Să ajungă până la Tine rugăciunea mea! – Traian Dorz

Sunt multe piedici în calea rugăciunilor noastre până la Dumnezeu. De aceea, dacă rugăciunea nu este puternică, stăruitoare și mereu înalta, adeseori nu poate birui piedicile potrivnice și nu poate ajunge până la Dumnezeu (Daniel 10, 12-13).

Totuși, întunericul… – Traian Dorz

Ce greu ţi se pare, în puterea nopţii, că se va mai face ziuă! Şi ce uşor ţi se pare după aceea, când ziuă s-a făcut! Ce anevoie ţi se pare că se va sfârşi noaptea, că se va împrăştia groaza întunericului, că se vor lărgi şi se vor limpezi iarăşi hotarele când totul este învăluit de puterea şi de spaima întunericului!

Ca o pildă – Traian Dorz

Oamenii nu au nevoie chiar atât de mult de sfaturi sfinte, cât au nevoie de pilde sfinte. Nu au nevoie de cuvinte mari, cât au nevoie de pilde mari. Cuvinte mari au fost și sunt multe, dar pilde mari au fost prea puține. Vorbele mari se aud și azi destul de des. Numai viețile și pildele mari se văd atât de rar.

Omul trimis de Dumnezeu – Traian Dorz

Adu-ți aminte de zilele din vechime – Traian Dorz

A ține seamă de trecut este o mare înțelepciune. Nimeni nu se va putea îndrepta niciodată în viitor dacă nu-și va aduce aminte să tragă învățătură din cele petrecute mai demult. Toată istoria trecutului este o carte plină de învățăminte de care orice om care vrea să ajungă bine trebuie să țină seamă cu

Virtutea smereniei și păcatul trufiei – Pr. Iosif Trifa

„Smerenia este temelia vieții noastre celei creștinești – zice Sf. Ioan Gură de Aur. Măcar de ai zidi tu cât de mult, măcar de ai strânge mii de rugăciuni, de ajunări și de fapte bune, de nu le vei pune pe temelia aceasta, întru deșert și lesne va cădea zidirea lor, pe nisip fiind așezată… Nimic nu este în faptele noastre

O, lumina tuturor pașilor mei, nu mă lăsa! – Traian Dorz

Preaiubitule Slăvit, Tu n-ai scris nici o carte, dar toate cărțile lumii scriu despre Tine.  Și ale celor care Te cred și ale celor care nu Te cred. Tu n-ai zidit nici o biserică, dar în toate bisericile lumii este slăvit Numele Tău. Și în cele ce Te mărturisesc limpede, și în cele ce Te înfățișează umbrit.

Top