Prima Pagină

Cel ce se hrănește cu Pâinea Cuvântului Biblic – Pr. Iosif Trifa

Cel ce se hrănește cu Pâinea Cuvântului Biblic va avea și cealaltă pâine

Spuneam în predica dinainte că nu numai cu pâine trebuie să se hrănească omul, ci şi cu hrană duhovnicească. Dar va zice cineva: Foarte bine, e uşor a grăi că nu numai cu pâine va trăi omul, dar viaţa e tocmai contra; e tocmai o luptă aspră pentru pâine. Ba încă în punctul acesta, Evangheliei i se aduc chiar şi învinuiri. Socialismul, comunismul mustră Evanghelia că nu se ocupă destul cu pâinea, cu starea materială a omului.

Prorocul Iona în pântecele chitului – Pr. Iosif Trifa

Tabloul de mai sus ne arată întâmplarea cu Iona din Biblie. Dumnezeu îl trimisese la Ninive, dar el, „voind să fugă dinaintea lui Dumnezeu“, s-a suit într-o corabie şi a plecat în altă parte. Pe drum însă, s-a iscat furtună; şi aruncându-se sorţi despre cine ar fi păcătos, sorţii l-au arătat pe Iona, care a fost aruncat în mare.

Pâinea Cuvântului Biblic – Pr. Iosif Trifa

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4, 4)

Această asemănare ne-a lăsat-o Însuşi Mântuitorul, când diavolul I-a oferit pâinea în pustie, cu gând de ispită. Mântuitorul a respins această ispită prin cuvintele: “Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4, 4).

Evanghelia după Înălțarea Sfintei Cruci – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul „Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine şi să-şi ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Că cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său pierde-l-va pe el. Iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui pe el. Că ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată și-şi va pierde sufletul său? Sau ce v-a da omul în schimb pentru sufletul său?

Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă! – Traian Dorz

Psalmul 29, versetul 1

Orice suflet care este undeva pe pământ în vreun loc un adevărat fiu al lui Dumnezeu Tatăl, acela va da slavă şi închinare Domnului nostru Iisus Hristos, Unicul Chip şi Unica Înfăţişare Văzută a Fiinţei Nevăzute de nimeni, a Slăvitului şi Fericitului Dumnezeu (Evrei 1, 3).

Nimeni nu s-a suit în cer – Traian Dorz

„Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul Omului, Care este în cer. “ (Ioan 3, 13)

Nimeni nu s-a suit singur, prin puterea sa, în cer, afară de Hristos. El Singur S-a suit prin puterea Sa, ducând împreună cu El și după El pe toți cei care sunt ai Lui (1 Corinteni 15, 20-23, Coloseni 4, 18).

Evanghelia dinaintea Înălțării Sfintei Cruci – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul: „Nimeni nu s-a Suit în cer, fără numai Cel ce S-a pogorât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi precum Moise a înălțat şarpele în pustie aşa se cade a Se înălța Fiul Omului. Ca tot cel ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, cât şi pe Fiul Său, Cel unul născut, L-a dat, ca tot cel ce crede întru El să nu piară,ci să aibă viața veşnică. Că n-a , trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea; ci ca să se mântuiască lumea prin El” (Ioan 3, 13-17).

Toată Scriptura de Dumnezeu este insuflată – Pr. Iosif Trifa

Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu Însuşi. Dumnezeirea a scris această Carte prin insuflare, prin inspirație; Duhul Sfânt a inspirat pe scriitorii Bibliei, adică i-a însuflețit şi le-a dat în gând să scrie adevărul cel veşnic şi descoperirea lui Dumnezeu.

Îl preamăresc prin cântările mele – Traian Dorz

Psalmul 28, versetul 7

Cerurile sunt pline de cântările de laudă şi de preamărire ale lui Dumnezeu, cântări pe care I le aduc fără încetare creaturile Sale, cele care au rămas în fericirea ascultării de voia Lui şi se bucură de lumina Prezenţei Sale…

Apostolul duminicii a 11-a după Rusalii (I) – Traian Dorz

Pecetea apostoliei mele

Fiecare avem în lumea asta şi din lupta asta sfântă a vestirii Evangheliei o adunare scumpă, de care suntem mai legaţi decât oricare alta. Şi nişte suflete scumpe de care suntem legaţi mai mult decât oricare altele.

Top