Prima Pagină

Învățătura zilei – Arhim. Iuliu Scriban

Cu cât găseşte cineva scris numai în ziarele dintr-o singură zi, dobândeşte atâta maldăr de fapte pentru a se îngrozi de ameninţarea păcatului, încât nu-i trebuie mai mult. În adevăr, găseşti că, din pricina beţiei, din pricina pof­tei de a nu sta acasă, ci de a pe­trece afară, din pricina dragostei vinovate, din pricina neplăcerii de a munci şi mai bine a fura, se petrec atâtea răutăţi, încât nu-ţi mai trebuie dovadă mai grozavă despre pustiirea şi nefericirea pe care păcatul le aduce în lume.

Istoria cu blidul de linte – Pr. Iosif Trifa

Imaginea de mai sus ne arată o întâmplare din Biblie pe care o cunoaştem din pruncie, de când umblam la şcoală. E chipul lui Isav din Biblie, care şi-a vândut moştenirea şi pe urmă a pierdut şi binecuvântarea, pentru… un blid de linte.

Iisus își alege apostoli la Marea Galileii – Pr. Iosif Trifa

Evanghelia de duminică istoriseşte cum i-a chemat Iisus la apostolie pe patru dintre apostolii Săi; i-a văzut pescuind în marea Galileii, S-a apropiat de ei şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vânători de oameni”, iar ei îndată lăsându-şi mrejele şi corabia, au mers după Domnul… (citiţi pe larg această evanghelie la Matei 4, 17-25).

Trăim vremuri biblice – Pr. Iosif Trifa

Imaginea de mai sus arată una din vedeniile Evan­ghelistului Ioan istorisite în Apocalipsa, la cap. 6. Când citeşti în Biblie această vedenie, parcă vezi în ea istoria vremurilor noastre. Iată mai jos această vedenie:

Din învățăturile Apostolului Pavel (I) – Pr. Iosif Trifa

Avem praznicul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Dăm, cu acest prilej, învățătura de mai jos, luată din epistolele marelui Apostol Pavel.

„Au nu ştiţi că cei ce aleargă la întrecere toți aleargă, dar unul singur ia cununa? Alergați dar astfel ca să luaţi cununa. Apoi orice alergător se supune la tot felul de înfrânări, ca să ia o cunună ce se veştejeşte. Noi să facem acest lucru pentru o cunună ce nu se veștejeşte” (I Corinteni 9, 24-27).

Duminica tuturor sfinților – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul învățăceilor Săi: “Tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pe dânsul înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu de dânsul înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este Mie vrednic. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este Mie vrednic. Și cel ce nu va lua crucea sa și să vină după Mine nu este Mie vrednic.” (Matei 10, 32-37)

Spre Tine îmi înalț sufletul – Traian Dorz

Psalmul 25, versetul 1

Ori de câte ori omul s-a întors spre Dumnezeu, ca să se îndrepte după voia Lui, ca să se ridice la starea de vrednicie în faţa Lui, ca să asculte de poruncile Lui şi să se încadreze în orânduirile Lui, — această îndreptare l-a înălţat pe om. Lupta aceasta de a se înălţa spre Dumnezeu l-a ridicat pe om totdeauna pe o treaptă mai înaltă, l-a făcut mai bun, mai nobil, mai inteligent, mai blând, mai om. Către Dumnezeu, omul se înalţă, nu se coboară.

Ceva despre Taina Sfintei Treimi – Pr. Iosif Trifa

Duhul Sfânt este Dumnezeu, de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Este a Treia Persoană din Sfânta Treime. Toate Scripturile ni-L arată pe Dumnezeu-Duhul Sfânt ca fiind de o fiinţă şi de o putere cu Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul.

La Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt (II) – Pr. Iosif Trifa

„Şi dacă s-a împlinit ziua Praznicului a cincizeci de zile, erau toți apostolii împreună adunaţi la un loc. Şi s-a făcut fără de veste din cer sunet ca de o suflare de vifor ce vine repede: şi a umplut toată casa unde şedeau. Și li s-a arătat lor limbi împărțite ca de foc; şi au şezut pe fiecare din ei. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt şi au început a grăi într-alte limbi, precum le da lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici din tot neamul ce este sub cer. Şi făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea şi s-a tulburat, căci îi auzea fiecare pe ei grăind în limba sa.

Porțile veșnice – Traian Dorz

Psalmul 24, versetul 7

O, măreţe, strălucite, dorite şi neînduplecate Porţi Veşnice! Cât de multe mii de ani trecuseră de când voi v-aţi închis cu sunet mânios în urma primului om şi a primului său păcat!… Cât de multe mii de ani înfricoşătorul arhanghel rotise în faţa voastră neiertătoarea sabie de flăcări, după ce primul şi ultimul păcat pătruns acolo a fost alungat din Eden! (Facere 3, 24).

Top