Citiți pe apostolul Pavel – Pr. Iosif Trifa

Acum, joi, avem prăznuirea sfinților Petru și Pavel. Despre apostolul Pavel aș vrea să vă spun ceva, cu acest prilej. Dar ca să spun tot ce trebuie despre acest mare apostol, mi-ar trebui o carte întreagă. Aici voi spune numai atât: citiți cele 14 epistole ale apostolului Pavel, ca să aflați voi înșivă cine a fost. Citiți epistolele apostolului Pavel și veți afla într-însele nebănuitele comori sufletești. Veți afla că nimeni dintre muritorii pământului n-a înțeles atât de adânc pe Mântuitorul ca acest mare apostol.

Citiți pe apostolul Pavel și veți vedea voi înșivă ce minciună mare este creștinismul nostru de azi. Citiți pe cel ce și-a schimbat viața pe drumul Damascului și veți afla că și voi înșivă trebuie să vă schimbați viața și să începeți o viață nouă cu Domnul. Citiți pe apostolul Pavel, căci nimeni n-a predicat cu atâta putere pe Hristos cel Răstignit ca el și nici o carte din lume nu atrage pe om cu atâta putere la picioarele Crucii ca epistolele lui.

Citiți pe apostolul Pavel și veți afla în epistolele lui pe fratele care vă iubește, vă învață, vă deșteaptă în Scripturi, vă mângâie, vă îmbărbătează, vă povățuiește, vă mustră uneori, dar totdeauna se bucură cu voi, plânge cu voi și vă atrage neîncetat la picioarele Crucii Celui răstignit.

Citiți pe apostolul Pavel și veți afla ce jertfe și osteneli uriașe a putut face un om ajutat de darul lui Dumnezeu. Pentru vestirea Mântuitorului, apostolul Pavel a făcut patru călătorii de apostolie, în fața cărora stă uimită și lumea de azi. A făcut 8000 de kilometri pe jos, printre primejdii, pe ape, de tâlhari, de păgâni, în foame și în sete, în frig și golătate (II Corinteni 12, 26).

Să nu fie creștin cititor care să nu citească cel puțin evangheliile Mântuitorului și epistolele apostolului Pavel.