Tinerețea pusă în slujba Domnului – Ioan Marini

Apostolul Pavel, ca și alți aleși ai Domnului, i-a prețuit pe tineri și tinerețea pusă în slujba Domnului. În slujba de propovăduire a Evangheliei, el a folosit și o mulțime de tineri. Cel mai de-aproape și cel mai de încredere dintre tovarășii săi de slujbă care nu l-au părăsit niciodată au fost cei doi “copii” ai săi, Tit și Timotei. De aceștia doi s-a folosit mai mult în lucrarea grea pe care a făcut-o. Îi aflăm pretutindeni, însoțindu-l aproape în toate călătoriile lui. Au împărțit împreună cu neobositul Pavel toate durerile și ostenelile slujbei. Dezlipiți de toate cele pământești, l-au înțeles, prețuit și iubit atât de mult pe dragul lor părinte, “bătrânul Pavel”.

Cele trei scrisori ce ne sunt păstrate, două către Timotei și una către Tit, dovedesc cât de strânsă era legătura între cei doi ucenici și apostol. Și se vede cât de mult prețuia și câtă grijă purta el de tinerețea lor pusă la picioarele Domnului și în slujba Lui.

Între sfaturile pe care le dă celor doi “copii” ai săi sunt și cele scrise mai jos și care spun cât de mare însemnătate dădea apostolul tinereții închinate și puse în slujba Domnului.

Fiule Timotei! Porunca pe care ți-o dau este să te lupți lupta cea bună… Nimenea să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Fugi de poftele tinereții… (I Timotei 1, 18; 4, 12; II Timotei 2, 22-26).

Fiule Tit! Dă-te pe tine însuți ca pildă de fapte bune în toate privințele… În învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune rău de noi (Tit 2, 7-8).

Fii pildă, dă-te pildă…sunt cuvintele de însemnătate și prețuire a tinereții consacrate.

Un tânăr care să poate sluji ca pildă credincioșilor și lumii, mare și frumos lucru este acesta!

Pilda bună a unui tânăr are un îndoit preț. De ce? Fiindcă pilda bună este o roadă coaptă deplin, pe care te aștepți s-o poți culege numai dintr-un pom, de la un om, de la un creștin mai bătrân și deplin format. Iată de ce este îndoit prețul poamelor care poartă numele de pildă bună, când sunt culese dintr-un pom tânăr. Când în viața unui tânăr se găsesc roadele Duhului de la galateni capitolul 5, versetele de la 22 la 23, atunci el este copt pentru a putea culege și alții din roadele vieții sale. Ferice de un astfel de tânăr!

În cumpăna mântuirii altora, pilda unui tânăr trage cu mult mai mult decât pilda unui bătrân. De ce? Pentru că în fața unui cap cărunt, lumea zice: “Păi lasă că mă voi întoarce și eu la Dumnezeu când voi fi bătrân.” Dar în fața unui tânăr întors la Dumnezeu, cade și această ispită diavolească. În fața unui tânăr întors la Dumnezeu cade și batjocura ce o spune lumea despre câte o păcătoasă care s-a întors la Dumnezeu către bătrânețe, zicând că s-a întors la Dumnezeu după ce s-a săturat diavolul de ea. În fața unui tânăr credincios, orice critică amuțește.

O purtare sfântă, o ținută smerită și modestă care curge dintr-o viață predată stoarce laude până și din gura vrăjmașilor.

Iubiți frați și surori, tineri și tinere din ostășia Domnului! Să luăm și noi la inimă sfaturile “bătrânului Pavel” și să fim, să ne facem și noi pildă întru toate, totdeauna și față de oricine, ca să nu poată zice nimeni nimic rău de noi.

 

Ioan Marini, Ziarul Isus Biruitorul, anul 1936, nr. 27, pag. 5