Alergi tu după Iisus? – Pr. Vasile Ouatu

Iată întrebarea ce ți-o pun astăzi, în praznicul Nașterii Domnului, ca, cercetându-ne bine, să-ți dai un răspuns. Nu te-am întrebat și nu te întreb dacă alergi după cine știe cine, ci dacă alergi după Iisus, căci în vremea de azi lumea aleargă după toate, numai după Iisus nu. Tu, dragă frate, după cine alergi?

Evanghelia ne arată că cea mai scumpă și cea mai prețioasă alergare este după Iisus. Oricine însă, hotărându-se cu adevărat să alerge după Iisus, va avea multe de suferit. Vestirea lui Iisus stârnește împotrivire. Chiar de la început, lumea L-a urât și L-a prigonit pe Iisus. Lumii nu-i place de Iisus. Pentru aceea zic că oricine va porni cu toată inima după Iisus va trece prin multe și felurite necazuri. Tu, dragă frățioare, gândește-te bine, după cine alergi? Cum stai tu în fața lui Iisus?

Astăzi, când prăznuim Nașterea Lui, magii ne sunt o vie mărturie de alergare după Iisus. Ei au părăsit totul și au alergat după Iisus. Și tu, dragă frățioare, de vrei să-L urmezi pe Iisus, trebuie să te dezbraci de tot ce este lumesc în tine și să alergi după Iisus.

Pe măsură ce vei alerga mai mult și vei crește în alipirea ta de Iisus, îți vei atrage ura și împotrivirea lumii, care se va năpusti asupra ta ca o fiară sălbatică. Tu însă trebuie să îndrăznești, căci iată, magii au îndrăznit și numai prin îndrăzneală, au putut ajunge lângă Iisus. Atrași de dorul să trăiască lângă Iisus și cu Iisus ei au înfruntat totul cu bărbăție. Nu s-au înspăimântat de nimeni, nici chiar de Irod, care, la vestirea lui Iisus, s-a tulburat dimpreună cu toți locuitorii Ierusalimului (Matei 2, 3).

Și astăzi este la fel. Privește la necazurile noastre, ale celor strânși în Oastea Domnului și te vei convinge pe deplin. Sunt ani de zile de când Oastea Domnului îndeamnă stăruitor pe orice suflet să se dezbrace pe el însuși și să alerge cu toată inima după Iisus. Dar această vestire pe mulți i-a tulburat și i-a făcut să se umple de mânie.

În loc să se cerceteze pe ei înșiși și, dezbrăcați de toate necurățiile, să urmeze sincer pilda magilor, alergând după Iisus, s-au umplut de mânie și scrâșnind din dinți, s-au transformat în prigonitori și chiar ucigași ai Domnului Iisus. Căci oricine îi urăște și prigonește pe cei ce-L urmează pe Iisus, pe adevărații copii ai lui Dumnezeu, pe Domnul Însuși Îl prigonește. Astăzii irozii s-au înmulțit. Ei nu-L pot suferi pe Iisus, deoarece vestirea lui Iisus le strică socotelile lor omenești.

Dar, dragă frățioare, ia bine seama la magi. Eu au luptat până la biruință. A fost o vreme când o umbră întunecoasă i-a acoperit, dar ei n-au deznădăjduit și lumina Domnului a fost din nou înaintea lor. Și noi trecem prin mari încercări. Dar, având ochii țintă numai la Iisus, să ducem lupta cu stăruință, până la capăt. În urma greutăților de tot felul, magii s-au cutremurat de bucurie, căci au găsit comoara după care au alergat, pe Iisus, trimisul Tatălui ceresc.

Dragă frățioare, nu uita că și noi, prin lupte și necazuri, vom ajunge clipa fericită să ne întâlnim cu Iisus în slava cerească. Dezbracă-te dar de tot ce este lumesc și pământesc și aleargă după Iisus. Nu te împiedica de pietrele ce diavolul îți aruncă în cale și nu te speria nici de prigoanele ce poate vor urma, căci nimeni n-a fost scutit de ele. Toți copiii lui Dumnezeu au trebuit să treacă prin suferințe, gustând din plin paharul urii și al răutăților felurite. Dar cel ce va lupta și va răbda până la sfârșit, numai acela va birui și numai acela se va învrednici să-L vadă pe Iisus.

Dragă frățioare, vrei să-L vezi pe Iisus? Atunci luptă până la sfârșit pe calea lui Iisus, în veci Biruitorul.

Preot Vasile Ouatu, Isus Biruitorul, anul 1935, nr. 52, pag. 2