Oastea Domnului

Doamne, ajută-mă s-adun – Traian Dorz

Doamne, ajută-mă s-adun
câte-nvăţături se spun
din cuvintele cereşti
la ospeţele frăţeşti.

Şi din tot belşugul strâns,
s-aprind duhul cel mai stâns
şi să ud ce-i mai uscat,
şi să-ntorc ce-i mai uitat.

Lumea liberă și căderea ei – James Foster

“Dacă nu vreţi să aveţi creştinism, veţi avea huliganism, alcoolism, trândăvism, terorism…” ( Traian Dorz, „Hristos, mărturia mea”)

Lumea trece printr-o perioadă foarte instabilă. Explozia de tehnologie, vrând nevrând, a adus globalizarea cu felurite frământări, şi anume: încălzirea globală, terorismul şi corupţia la o scară nemaiauzită. Acestea şi multe altele ameninţă viitorul omenirii. Iar goana după putere, bogăţii şi plăceri împinge lucrurile înainte la o viteză primejdioasă. Parcă nu se mai poate opri trenul acestei lumi care se îndreaptă spre abis.

Măreția și bunătatea (I) – Traian Dorz

Nu există, și n-a existat, și nu va exista niciodată nici vreun popor și nici vreo putere, în nici vreun timp, în care să fie cineva mai mare decât Dumnezeu și în care cineva să poată face ceva fără știrea și fără voia Lui. Nu există doi „mari“ în cer, ci numai Unul Singur Mare și Puternic, Dumnezeu, Care este mai mare decât toți. Nu există doi stăpâni, Unul Bun și altul rău, ci numai

Iubirea mea, Iisuse – Traian Dorz

Iubirea mea, Iisuse, oriunde Te-ntâlnesc,
de-oriunde m-aş întoarce, Te regăsesc pe Tine,
în tot ce văd în juru-mi, Te simt şi Te privesc,
Te-mbrăţişez, mă mângâi şi mă unesc cu Tine,
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus – şi mă unesc cu Tine!

De Tine-s pline toate, oriunde m-aş uita,
din Tine gust aroma din tot ce e mai dulce,
pe toate văd lumina, pe toate, Faţa Ta
din toate cu-o măsură ce-abia de-o mai pot duce,
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus – ce-abia de-o mai pot duce!

Cuvânt la Înălţarea Domnului – Sf. Ioan Gura de Aur

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit.

La umbra Poetului | Comemorare Traian DORZ – 30 de ani

Pe 20 iunie 2019 se împlinesc trei decenii de la plecarea dintre noi a fratelui Traian Dorz, poetul Cântărilor Nemuritoare și ultimul mentor al Oastei Domnului, pe care a îndrumat-o mai bine de 50 de ani.

Frați ostași de pretutindeni, veniți la Mizieș! Să cinstim împreună memoria înaintașului nostru drag, care ne-a lăsat, cu preț de sânge, nemuritorul tezaur de poezii și învățături duhovnicești. Și mai presus de toate, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit un astfel de înaintaș vrednic.

Maria mustrată de Iuda – Pr. Iosif Trifa

Iisus era în Betania, unde era Lazăr cel înviat din morţi. Şi i s-a făcut Lui cină acolo.

„Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului.

Dar Tu, Doamne… – Traian Dorz

Psalmul 3, versetul 3

Iată ce minunată ordine în Cuvântul Adevărului și al Înțelepciunii:

În Psalmul 1 sunt puşi față în față credinciosul cu cei răi.

În Psalmul 2 sunt puși față în față Împăratul Ceresc cu domnitorii neamurilor;

Iisuse dulce, fii-mi – Traian Dorz

Iisuse Dulce, fii-mi Lumina vieţii mele
în zilele noroase şi-n noaptea fără stele;
îndrumă-mi paşii vieţii pe urma Ta senină,
Lumina mea frumoasă, frumoasa mea Lumină!
Iisuse, Iisuse, Iisuse, frumoasa mea Lumină!

Doamne, ce mulți sunt vrăjmaşii… – Traian Dorz

Psalmul 3, versetul 1

Primul lucru pe care îl vede credinciosul pornit pe urmele Domnului Iisus este copleşioarea mulţime a vrăjmaşilor, care se ridică împotriva lui îndată ce a apucat pe calea mântuirii.

Viața credinciosulul se aseamănă atât de mult cu viaţa credinţei.

Top