Oastea Domnului

Prietene, sunt veacuri – Traian Dorz

– Prietene, sunt veacuri de când un chip de fum
a scris aceste lacrimi ce tu le cânți acum.
Demult e iar țărână condeiul ce le-a scris
și visul ce le-atinse, demult e iarăși vis.

S-a reîntors în sine cuvântul liniștit
ca raza iar în floare când fructul s-a-mplinit,
ca norul iar în mare când rodul și-a adus
– dar Harul și Iubirea din ele n-au apus.

Pentru familia creștină – Ioan Marini

Familia Creștină!  Iată un nume care se aude așa de rar, iată ceva care se vede așa de rar, iată ceva care se trăiește așa de rar. Ne gândim la familia cea mare a popoarelor „creștine” care se mândresc cu numele Domnului Hristos și care ar trebui să trăiască într-o adâncă înfrățire și dragoste: – ce-a ajuns azi această familie?

O, e atât de adâncă prăpastia de ură care desparte popor de popor azi, că dragostea parcă nu mai are nici o punte să treacă peste ea. Cu cât mai dureroasă e apoi dezbinarea, lupta și ura de moarte, care se petrece între cei ce ar trebui să fie Familia Domnului Hristos! Oamenii care mărturisesc același Crez, se laudă cu aceeași Evanghelie și Același Domn, au între ei ură de moarte … 

Să-ntâmpin veșnicia – Traian Dorz

Să-ntâmpin Veșnicia
cu drag, ca pe-o iubire
a cărei sărutare
o caut de prea-ndelung,
ca pe un soare nordic
spre-a cărui strălucire
mă-ntind de-atâta noapte
cu sufletul s-ajung.

Cuvânt la Sfânta Treime (I) – Sfântul Ioan Gură de Aur

Noi întrebăm astăzi dacă este Fiul de aceeași putere și slavă ca și Tatăl și de aceeași ființă cu Dânsul. Totuși, noi practic nu întrebăm, ci prin harul lui Hristos am și aflat ceea ce căutăm și ținem aceasta tare, și voim acum a o dovedi și potrivnicilor. Dar eu mă rușinez când trebuie să vorbesc despre aceasta; căci, în adevăr, nu este oare de râs a voi să dovedești un lucru așa de clar? Nu este, oare, lucru nebunesc a întreba dacă este Fiul de aceeași ființă cu Tatăl? Căci noi trebuie numai să privim natura, spre a dovedi răspunsul. Atât cei născuți, cât și mamele care nasc, cu toții sunt de aceeași ființă, atât la oameni, cât și la dobitoace și la plante. Voiești tu, oare, numai la Dumnezeu a face o deosebire de la această lege obștească? Totuși, ca să nu se pară că egalitatea ființei Fiului cu a Tatălui voiesc a o dovedi numai din cele pământești, de aceea o vom întemeia acum și cu dovezi din Biblie.

Duhul face viu – Pr. Iosif Trifa

Vorbirea părintelui Iosif ținută la Rusalii, în adunarea Oastei Domnului din Sibiu.

Litera omoara; iar Duhul face viu (II Corinteni 3, 6).

Iubiți frați și surori!

S-a vorbit mult și se vorbește mult despre Oastea Domnului! Se vorbește, poate, prea mult. Toată istoria ei se află în paginile Scripturii. Eu am citit mult în Scripturi și am observat un lucru. În lucrurile mântuirii sufletești, nu se mai petrece nimic nou. Nimic nou și nimic mai mult decât e scris acolo. Ci doar adevărul din Biblie se repetă mereu în alte și alte forme. Așa e și cu Oastea Domnului. Ea nu e ceva nou. Ea este una din frământările mântuirii pe care le vedem în Scripturi.

Smochinul de la Marcu 11, 13 și noi tinerii – Ioan Marini

În evanghelia de la Marcu capitolul 11 versetele de la 12 la 14, este un loc care ar trebui ridicat ca o sabie de foc în fața tuturor tinerilor din toată lumea. Iată ce spune Evanghelia în acest loc:

A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea Frunze şi a venit să vadă poate va găsi ceva rod în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunză, căci nu era încă vremea smochinelor. (Marcu 11, 12-13) Și i-a zis: De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. (Matei 21, 19)

Parcă un fior te prinde citind această întâmplare. Un pom era acel ce s-a uscat sub blestemul Domnului. Și totuși te înfiori.

Iisuse Scump, eu sunt copil (album muzical) – Aionios Media

Vacanța de vară se apropie cu pași repezi! Tabere, excursii, timp liber petrecut mai mult în familie…

Aionios Media vă oferă în această perioadă posibilitatea de-a dărui un cadou pentru suflet: albumul muzical Iisuse Scump, eu sunt copil.

CD-ul a fost realizat în colaborare cu grupul de copii din Oastea Domnului Comănești și Timișoara și lansat în anul 2016.

Purtătorule-al Luminii – Traian Dorz

Purtătorule-al luminii
care-ai fost trimis din cer
ca să scoți din întuneric
calea celor care pier,
nalță tot mai sus făclia
care ți s-a dat s-o duci
ca să vadă toți nainte
calea luminoasei Cruci.

Lucrarea Sfântului Duh (II) – Traian Dorz

Frate credincios, soră credincioasă, vrei să vezi și vrei tu să știi sigur dacă undeva este sau nu Duhul Sfânt? Dacă prin cineva lucrează sau nu Duhul Sfânt, dacă cineva Îl are sau nu-L are pe Duhul lui Dumnezeu? Atunci este foarte simplu! Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: Duhul va dovedi prin aceste trei semne și lucrări că este, unde este. Unde nu sunt acestea, zadarnic sunt alte semne. Ele nu sunt ale Duhului Sfânt, ci ale duhurilor înșelătoare, pentru că și lor li s-a dat putere să facă semne (II Tesaloniceni 2, 9-12). Nu vă lăsați înșelați numai de semne, fără sfințenia vieții.

Puterea rădăcinii – Traian Dorz

Puterea rădăcinii din care-ai odrăslit
te face să fii rodnic, înalt și neclintit.
Prin ea învingi furtuna,
prin ea te nalți frumos
– când ea e sănătoasă,
și tu ești sănătos!

Desprins de rădăcină și rupt de naintași,
nici tu n-ai nicio vlagă și nici ai tăi urmași,

Top