Oastea Domnului

Nu mă lăsa fără răspuns, Doamne… – Traian Dorz

Psalmul 28, versetul 1

Nu este strigăt de rugăciune adâncă şi fierbinte la care bunul Dumnezeu să nu răspundă în vreun fel. Numai mintea noastră, prea neatentă adesea, nu aude şi nu înţelege răspunsul Lui. Uneori Domnul răspunde îndată… Răspunde grabnic atunci când primejdia este foarte aproape de noi sau când vremea ajutorului Său este sosită sau când rugăciunea este strigată cu putere şi disperare din tot sufletul răscolit.

O mare minune: Cine a scris Biblia? – Pr. Iosif Trifa

Cine a scris Biblia? Răspunsul la această întrebare este şi el o minune, o mare minune, ce ea singură ar trebui să-i aplece pe toţi necredincioşii în faţa acestei Cărţi.

Vindecarea lunaticului – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea s-a apropiat către Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: „Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi rău pătimeşte; că de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-a adus pe dânsul la ucenicii Tăi, și n-au putut să-l vindece pe el”. Iar Iisus, răspunzând, a zis: „O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când voi suferi pe voi? Aduceți-l pe el aici la Mine”. Şi l-a certat pe el Iisus, şi a ieşit dracul dintr-însul, şi s-a tămăduit copilul din ceasul acela ”… (citiți pe larg această evanghelie la Matei 17, 14-21).

Fața Ta, Doamne, o caut – Traian Dorz

Psalmul 27, versetul 8

Dacă această singură grijă o avem noi întotdeauna, nici o altă îngrijorare nu trebuie să mai avem în inima noastră niciodată (Matei  6, 31). Dacă totdeauna ochii şi inima noastră vor căuta Faţa lui Dumnezeu, ca să o cinstească, ascultându-L pe Domnul în tot ce-i cere şi împlinind cu fapta tot ceea ce ştim că este plăcut acestei Feţe, putem fi deplin liniştiţi în faţa tuturor celorlalte feţe…

Puterea credinței – Pr. Iosif Trifa

„Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Matei 14, 31)

Chipul de mai sus arată o întâmplare din viaţa apostolilor. O furtună cuprinsese corabia în care călătoreau apostolii, când deodată, pe la miezul nopții, L-au văzut pe Iisus umblând peste valuri şi apostolii, de frică, au strigat, „zicând că nălucă este”,  „Dar Iisus îndată a grăit lor, zicând: «Nu vă temeți, Eu sunt». Atunci Petru, răspunzând, a zis: «De eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe apă». Iar El i-a zis: «Vino».

De cine să mă tem – Traian Dorz

Psalmul 27, versetul 1

Frate credincios, de la începutul luptei tale pentru mântuirea sufletului tău — şi până la sfârşitul acestei lupte, tu să ştii bine că vei avea mult necaz cu vrăjmaşul satana, care va căuta în toate felurile să te facă să te lepezi de Domnul tău Iisus Hristos, Mântuitorul tău şi să te alipeşti iarăşi de păcatele şi de păcătoşii lui.

Sfinții martiri Brâncoveni – Arhim. Iuliu Scriban

În viaţa omului vin dureri şi amaruri aşa de grele, că-i este peste putinţă să le înghită. Da, omul poate răbda foarte mult. Nu degeaba zice românul: „Să nu dea Dumnezeu omului cât poate să rabde!”, cu toate că nu poate răbda chiar peste măsură, dacă nu are şi anumite proptele care-l fe­resc de prăbuşire. Prin singurele lui puteri nu poate răbda prea mult.

Săturarea celor cinci mii de oameni – Pr. Iosif Trifa

Învățătura acestei evanghelii, pe scurt, este aceasta: Gloata celor cinci mii de oameni s-a hrănit mai întâi cu Cuvântul lui Dumnezeu şi numai după această săturare sufletească a urmat minunea lui Iisus care a săturat și foamea lor cea trupească. Aceste două feluri de săturări sunt puse înaintea noastră cu învăţătură: să avem grijă mai întâi de cele sufletești să căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu (Matei 6, 33) și Învățăturile Lui și atunci va îngriji și de trebuințele noastre trecătoare.

Sodoma și Gomora înainte de prăpăd – Pr. Iosif Trifa

Vom cerceta cu de-amănuntul istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora, din Biblie. Această istorie nu este o istorie ca oricare alta. Istoriile din Biblie sunt altfel de istorii. Ele sunt învăţături şi chemări pentru noi şi mântuirea noastră. Aşa e şi cu istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora. Ea este o chemare a Dumnezeirii. Ea ne arată ca o oglindă starea noastră păcătoasă şi strigă pe noi să ieşim din răutăţi. „Domnul a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în fărădelegi“ (II Petru 2, 6).

Ce este Biblia – Pr. Iosif Trifa

Gustaţi şi vedeţi că Biblia e Cartea lui Dumnezeu, Cartea Vieţii!

Vom începe cu întrebarea: Ce este Biblia sau Sfânta Scriptură?

Răspunsul e scurt şi precis: Biblia este Cartea lui Dumnezeu. Biblia este o Carte a Dumnezeirii, o Carte prin care Dumnezeu ne-a descoperit planurile Sale cu privire la mântuirea neamului omenesc şi cu privire la mântuirea sufletelor noastre. Un “nor întreg de mărturii” (Evrei 12, 1) întăreşte acest adevăr. S-ar putea scrie o carte întreagă cu înşirarea acestor dovezi. Acum vom spune pe scurt numai câteva.

Top