Oastea Domnului

Este rânduit oamenilor odată să moară – Pr. Iosif Trifa

“Este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9, 21).

Stăm iarăşi în pragul Anului Nou. Păşim iarăşi peste hotarul unui an vechi. Intrăm într-unul nou. Vremea curge mereu, iar cu dânsa ne ducem şi noi.

Plin de Duhul Sfânt – Traian Dorz

Până acum am vorbit despre multe nume minunate de sfinţi împreună-lucrători cu Dumnezeu, din trecutul Evangheliei şi al Bisericii Domnului. Astăzi, pentru a ne îmbogăţi şi mai mult sufletele şi pentru a ne îmbărbăta străduinţele noastre, vom privi strălucitul chip al celui dintâi martir al lui Hristos de după El. Al unuia dintre cei mai minunaţi şi curajoşi tineri ai Bisericii şi ai soliei lui Hristos: Ştefan (Fapte 6, 5).

Evanghelia Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Pr. Iosif Trifa

Şi a fost, în zilele acelea, ieşită poruncă de la Cezarul August să se scrie toată lumea. Şi mergeau toţi să se scrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, la Iudeea, în cetatea lui David, care se cheamă Vifleem (pentru că era el din casa şi din seminţia lui David), să se scrie cu Maria, cea logodită cu el, fiind grea. Şi a fost când erau ei acolo, s-au umplut zilele ca să nască ea. Şi a născut pe Fiul său, Cel întâi născut, şi L-a înfăşat pe Dânsul şi L-a culcat în iesle, pentru că nu aveau ei loc la gazdă. Şi păstorii erau într-acelaşi ţinut, petrecând şi păzind streji de noapte împrejurul turmei lor. Şi, iată, îngerul Domnului a stătut înaintea lor şi mărirea Domnului a strălucit împrejurul lor; şi s-au înfricoşat cu frică mare.

Pruncul Iisus – Pr. Iosif Trifa

Mai anii trecuţi, un ziar din Bucureşti a pus un premiu, o întrecere de 1000 de lei, pentru cine va scrie cel mai frumos articol de Crăciun. Scriitorul premiat spune, între altele, şi următoarele: „Aşa cum se prăznuieşte astăzi Crăciunul, eu socot că este mai mult un praznic păgân decât unul creştin.

Mijlocirea lui Moise – Pr. Iosif Trifa

Biblia ne spune că israelitenii l-au biruit pe Amalec prin mijlocirea lui Moise. „Şi a ieşit Iosua la luptă împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. Şi a fost când ridica Moise mâinile sale, biruia Israel, iar când lăsa mâinile, biruia Amalec. Şi mâinile lui Moise fiind îngreunate, el au luat o piatră, au pus-o sub el şi el a șezut pe ea, şi Aron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, altul de alta. Şi au fost mâinile lui Moise ridicate până la apusul soarelui și a sfărâmat Iosua pe Amalec cu tăişul săbiei“ (Ieşirea 17, 9-13).

Evanghelia duminicii dinaintea Naşterii Domnului – Pr. Iosif Trifa

Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, iar Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii Iui… (citiţi celelalte nume de neamuri la Matei capitolul 1).

Deci toate neamurile de la Avraam până la David, neamuri patrusprezece; şi de la David până la mutarea în Babilon, neamuri patrusprezece, şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, neamuri patrusprezece. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Că logodită fiind mama Lui, Maria, cu Iosif, mai înainte de a se aduna ei, s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt.

Să te asculte Domnul! – Traian Dorz

Psalmul 20, versetul 1

Ca să te poată asculta Dumnezeu când te rogi tu, ca să poată El lua aminte la cererile tale, ca să-ţi poată răspunde cu bunătate şi cu grabă Dumnezeu, mai ales în ziua necazului şi a primejdiei, când Îl chemi, strigând îngrozit după ajutorul Lui, — ca să te poată asculta El, aceasta este un mare dar şi har de la Dumnezeu. Este o minune şi o binefacere deosebită şi personală. Dar aceasta cuprinde în ea şi o mare obligaţie pentru acela căruia i se face acest mare har de la Dumnezeu.

Religios și păgân – Ioan Marini

Un ziarist francez care a petrecut sărbătorile Crăciunului ce-a trecut în România, la plecare, a dat ziarului «Curentul» autograful (un fel de suvenire ce se dă ziarelor de către străini) de mai jos:

Evanghelia duminicii a 28-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul pilda aceasta: „Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi. Şi a trimis pe sluga sa în ceasul cinei să zică celor chemaţi: «Veniţi, că, iată, gata sunt toate!» Şi au început toţi dimpreună a se lepăda. Cel dintâi a zis: «Țarină am cumpărat, şi am nevoie să ies şi să o văd. Rogu-te să mă ierţi!». Şi altul a zis: «Cinci perechi de boi am cumpărat şi merg să-i încerc; rogu-te să mă ierţi!»

Încep luptele – Pr. Iosif Trifa

Pentru cucerirea Canaanului, poporul israelitean a trebuit să dea lupte. Însă la plecarea din Egipt nu i s-a spus poporului acest lucru, pentru că aşa slab cum era ar fi slăbit şi mai mult. „După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a lăsat pe drumul care dă în ţara filistenilor, căci a zis Dumnezeu: «S-ar putea să-i pară rău poporului şi să se întoarcă în Egipt»“ (Ieşirea 13, 17).

Top