Oastea Domnului

< >
< >
< >

Ultimele postări

Plecarea spre Canaan – Pr. Iosif Trifa

Ce bucurie mare a fost scăparea israelitenilor din robie! Ce bucurie mare a fost plecarea lor spre Canaan, spre ţara făgăduinţei! Plină de adânci învăţături sufleteşti este această plecare. Să le cercetăm:

Din robie au luat cu ei aur şi argint

Evanghelia Duminicii a 5-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, trecând Iisus de cealaltă parte, în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat pe Dânsul doi îndrăciţi, ieşind din morminte, foarte cumpliţi, încât nu putea nimenea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au strigat, grăind: „Ce este nouă şi Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme să ne munceşti pe noi?” Şi era departe de dânşii o turmă mare de porci, păscând. Iar dracii ÎI rugau pe El, zicând:

Râvnă fără pricepere – Traian Dorz

Nu alungați dintre voi pe frații înțelepți și nu-i disprețuiți! Nu lepădați sfaturile lor și nu vă grăbiți să-i judecați cu asprime, când ei caută să vă arate drumuri pe care voi încă nu le vedeți! Și când ei caută să vă facă să primiți adevăruri pe care voi încă nu le înțelegeți. Dacă ei sunt în adevărul învățăturii de la început și trăiesc în legătura dragostei frățești, străduiți-vă să primiți lumina lor și să umblați în această lumină pe drumurile duhovnicești. Fiindcă vremurile sunt în continuă schimbare, cum sunt ținuturile prin care călătorim. Iar trebuințele Lucrării Domnului se modifică și ele, după vremile pe care le străbatem. De aceea, și felul de lucru trebuie îmbunătățit mereu, pentru un spor cât mai bun.

Mielul a dus poporul spre Canaan – Pr. Iosif Trifa

Israelitenii n-ar fi câştigat prea mult dacă sângele mielului i-ar fi apărat o noapte-două de urgie, dar nu i-ar fi scăpat din robie. N-ar fi câştigat prea mult nici dacă Faraon le-ar fi uşurat-o. Ei tot robi ar fi rămas. Faraon le-ar fi redus poate numărul cărămizilor şi ceasurilor de lucru, dar ei tot sclavi ar fi rămas. Sângele mielului le-a adus israelitenilor nu numai o ușurare a robiei, ci le-a adus libertatea cea scumpă şi dulce.

Cine s-a unit cu lumea – Traian Dorz

Cine s-a unit cu lumea e vrăjmaş cu Dumnezeu,
duhul lumii cine-l are merge tot mai spre osândă
până când ajunge-un demon, un eretic şi-un ateu
ce e-n stare pe-orice semen să-l ucidă şi să-l vândă.

Unde nu se fac biserici se vor face închisori,
când chemările sunt goale, neascultările sunt pline,
tot ce nu-i făcut la vreme e plătit de mii de ori,
cine n-ascultă-n cântare o s-asculte în suspine.

În căutarea fericirii pierdute – Ionatan Ille

Fericirea este o stare de mulţumire sufletească intensă și deplină, determinată îndeosebi de satisfacerea unei năzuinți (cf. DEX).

Psalmistul David în Psalmul 82 v. 1 spune: “Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit.”

Evanghelia Duminicii a 4-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Şi intrând Iisus în Capernaum, s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L pe El şi zicând: Doamne, robul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se! Şi a zis Iisus lui: „Eu, venind, îl voi tămădui pe dânsul”. Iar sutaşul, răspunzând, a zis: „Doamne, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va tămădui robul meu, că şi eu sunt om sub stăpânire, având sub sine-mi slujitori; şi zic acestuia: Mergi! şi merge; şi altuia: Vino! şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta! şi face”.

Soseşte Mielul Izbăvitor – Pr. Iosif Trifa

Israelitenii n-au putut face nimic pentru scăparea lor până n-a sosit Moise, alesul Domnului. Iar Moise n-a putut face nimic pentru eliberarea poporului până n-a sosit mielul pascal din ultima noapte de urgie a Egiptului. Moise şi Aaron fuseseră şi în audienţă la Faraon. Începuseră şi plăgile şi urgiile cereşti dar totul părea zadarnic, Faraon nu ceda. Abia când a sosit noaptea cea fioroasă a morţii şi îngerul a văzut uşorii caselor unşi cu sânge de miel a sosit scăparea.

Nu-i nimeni mai dator – Traian Dorz

Nu-i nimeni mai dator ca mine,
Iisus, Mântuitorul meu,
căci nimeni altul, de la Tine,
n-a mai primit atât cât eu!

Mie Tu mi-ai dat
har aşa bogat,
o, cât sunt dator,
Scump Mântuitor!

Viața şi moartea apostolului Pavel – Pr. Iosif Trifa

Avem prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Biserica îi cinsteşte ca pe mai-marii celorlalţi apostoli, pentru că Petru i-a întrecut pe toţi cu bătrâneţea, iar Pavel cu învăţătura şi râvna.

Top