Oastea Domnului

PROMO: Arcadie Nistor – Umblând cu Domnul Iisus

Vă prezentăm promo-ul filmului documentar despre viața fratelui Arcadie Nistor de la Burla-SV (1924-2006) realizat de OasteaDomnului.info în colaborare cu AioniosMedia.

Filmul documentar Arcadie Nistor – Umblând cu Domnul Iisus va fi proiectat în adunarea de comemorare de duminică, 6 august 2017. Mai multe detalii aici.

Fratele Arcadie Nistor s-a predat Domnului în anul 1948 în Mișcarea de trezire spirituală Oastea Domnului înființata de preotul ortodox Iosif Trifa în 1923.

Cu o smerenie și înțelepciune aleasă și sfântă, a lucrat cu hărnicie, din tinerețe, până la bătrânețe, vestind Evanghelia lui Hristos și păstrând învățătura curată a Oastei Domnului.

Prin toate suferințele și prigonirile îndurate atât în libertate, cât și în surghiun, a umblat nedespărțit cu Domnul Iisus.

În curând…

Lucrați pentru mâncarea cea care rămâne pentru viața veșnică – diac. Costel Căuș

Evanghelia Duminicii a VIII- a după Rusalii ne readuce în memorie, an de an, episodul extraordinar al înmulțirii pâinilor în pustie și săturarea cu ele a unui număr de cinci mii de bărbați, afară de femei și copii. Această evanghelie, pe lângă alte învățături, ne mai ajută să înțelegem cât de dăruit nouă ne este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Toate minunile săvârșite de Domnul Iisus sunt de fapt o încălcare a legilor naturii sau ale firii pământești. Ori că satură cinci mii de bărbați cu 5 pâini și doi pești, ori că merge pe mare ca pe uscat, ori că vindecă instantaneu boli incurabile, ori mai ales, că readuce la viață un trup mort, Mântuitorul suspendă de fiecare dată legile firii sau le încalcă atât de flagrant încât ele uimesc, înspăimântă, entuziasmează și conving mulțimile că cel ce face astfel de fapte are o legătură cu totul specială cu Dumnezeu.

Aplicație Smartphone – Carte de cântări a Oastei Domnului

Vă prezentăm un proiect realizat cu ajutorul Domnului de frații și surorile de la OasteaDomnuluiSuceava.ro: cartea de cântări a Oastei Domnului pe telefonul mobil.

Mulțumim pentru munca fraților și mulțumim Domnului că a dat izbândă.

Această aplicaţie oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa mai uşor cântarile și poeziile Oastei Domnului. Aplicația conține cinci cărți.
1. Să cântăm Domnului
2. Alte Cântări
3. Carte de colinde

Iubirea, aurul ceresc (II) – Traian Dorz

Doamne, Tu mi-ai dăruit din iubirea Ta viaţă şi trupului, şi sufletului meu. Tot ce m-a făcut fericit şi mă va face până în veşnicie fericit, totul mi-a venit numai din iubirea Ta. Eu trăiesc zilnic, cu tot ce are fiinţa mea, Doamne, şi astăzi, numai datorită iubirii Tale. Din iubirea Ta. Doamne al iubirii, mă hrănesc cu pâinea şi cu sarea zilnică. Din iubirea Ta mă bucur  și mă mângâi, mă încălzesc şi mă îmbrac. Prin iubirea Ta pot crede, pot nădăjdui, pot răbda şi pot iubi totul. Prin iubirea Ta, preaiubitul meu Mântuitor, aştept să văd Faţa Ta şi Împărăţia Ta, lumina Ta şi desfătarea Ta cea veşnică. Prin iubirea Ta voi fi fericit împreună cu toţi ai Tăi şi cu toţi ai mei. Slavă nesfârşită, Doamne, Iubirii tale nesfârşite!

Psalmul 17 – Traian Dorz

Pașii mei, pe-a Ta cărare, merg mereu cu neclintire
Ție strig, ascultă Doamne, înspre glasul meu Te-apleacă
și-mi arată bunătate, Cel ce dai adăpostire
celor asupriți, când răii caută răul să li-l facă.

Mă păzește ca lumina ochilor cu-a Tale-aripe
de vrăjmașii mei de moarte și de ura lor cea mare
că li-e inima închisă și-s făloși în orice clipe
mă pândesc și mă-nconjoară la pământ să mă doboare.

Iubirea, aurul ceresc (I) – Traian Dorz

Iubirea este singurul lucru cu care putem cumpăra darurile şi binecuvântările cereşti şi cu care putem plăti marea noastră datorie faţă de Dumnezeu. Nici o altă monedă nu are un preţ mai mare înaintea lui Dumnezeu ca aurul ceresc al iubirii. Suflete al meu, iubeşte-L pe Dumnezeu, Făcătorul tău şi Părintele tău, Care te-a zămislit din iubire, şi te-a încălzit cu iubire, şi te-a întrupat din iubire. El te-a luminat şi te-a răscumpărat cu aurul cel ceresc şi veşnic al iubirii. El te-a dăruit, te-a înconjurat şi te-a fericit numai prin iubire…

Dumnezeu ne-a făcut tot binele numai prin iubire. Prin iubirea Lui, prin iubirea pământească,

Părinte-al Veșniciei – Traian Dorz

Părinte-al Veșniciei din care toate vin
și-n care se-ntorc toate spre rostul lor divin
Tu le-ai făcut pe toate – și toate-n graiul lor
Te preamăresc Iisuse, – Eternul Creator.

Slăvit în veci să fii
de toți cei morți și vii
de toți ce merg și vin
Tu, – Creator Divin!

De ce ne numim «ostaşi ai Domnului»? – Pr. Iosif Trifa

Numirea noastră de «ostaşi ai Domnului» nu este o noutate şi nu este o numire nouă. E o numire luată din Sfintele Scripturi. Însuşi Mântuitorul a spus că Împărăţia lui Dumnezeu este o luptă şi cei ce se luptă pun mâna pe ea (Matei 11, 12). Toate Scripturile spun că viaţa creştinului este o luptă şi numai cei ce se luptă câştigă biruinţa şi cununa. Apostolul Pavel a spus precis: „iar tu te luptă şi suferă ca un bun ostaş al lui Hristos!“ (II Timotei 2, 3). Dar tocmai pentru asta, unii criticanţi ne mustră, zicând:

– De ce vă numiţi „Ostaşi ai Domnului“, căci doar toţi creştinii suntem ostaşi ai lui Hristos? La această ridicolă argumentare, răspunsul nostru este acesta:

Armele unui creștin luptător (II) – Pr. Iosif Trifa

În cuvintele Scripturii este o putere, este un dar, este ceva din Duhul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Însuşi. Când citeşti Scripturile cu credinţă şi cu dor de mântuire sufletească, stai sub ploaia harului de Sus, stai sub o revărsare de har şi putere care lucrează în tine. «Viu este Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător, mai ascuţit ca orice sabie cu două tăişuri» (Evrei 4, 12). Acest Cuvânt viu şi lucrător se află în Scriptură şi cine se hrăneşte cu El capătă har şi putere.

Câţi însă dintre creştini citesc Scripturile şi se întăresc cu Duhul lui Dumnezeu din Cuvântul lor?

Acestea sunt armele pe care le recomandă Sf. Ap. Pavel pentru «un bun ostaş al lui Hristos».

Sfântul proroc Ilie și văduva din Sidon – Nelu Beg

“Pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu plouă trei ani și șase luni, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului” (Luca 4, 26).

Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ilie la ai săi într-o vreme de grea apostazie a poporului Israel. Aveau un nou împărat, pe Ahab, despre care cuvântul spune că a făcut mai mult rău decât toți împărații dinaintea lui. Între altele, în Samaria, a zidit un templu zeului Baal, unde a ridicat o statuie zeiței feniciene Astarteea și, de asemenea, a ridicat un altar lui Baal. Acestea, după ce mai întâi se căsătorise cu o femeie străină, cu Izabela, fiica împăratului din Sidon. Un lucru mai urât ca acesta înaintea Domnului nici că se putea.

Top