Oastea Domnului

Mai mult am fost – Traian Dorz

Mai mult am fost departe de cei iubiți ai mei
și numai Tu știi Singur, Iisuse, ce-au tras ei.
Acum, când sunt la Tine cei ce m-au plâns cu greu,
despăgubește-i, Doamne, de tot ce nu pot eu.

Fața și fățărnicia (I) – Traian Dorz

Față are omul cinstit; fățărnicia o are omul fără cinste. Nici copiii nu te mai cred dacă tu doar zici, dar nu faci. Dacă îi înveți într-un fel, dar ei văd că tu nu faci cum spui, ci faci altfel, toți te vor socoti un mincinos. Și nici unul nu-ți va mai da ascultarea lui de bunăvoie și cu bucurie. Și cine face răul merită să fie disprețuit.

Încrederea și siguranța (II) Traian Dorz

Sunt unele locuri potrivnice lui Dumnezeu, cum sunt și unele vremuri potrivnice. În astfel de locuri și în astfel de vremuri, oamenii și demonii au putere împotriva adevărului, se unesc împotriva lui și au izbândă în lupta contra lui Hristos. Dar ce blestemată este o astfel de izbândă!

Când gânduri negre – Traian Dorz

Când gânduri negre mă frământă,
când temeri grele mă-nspăimântă,
când stinsă-mi pare orice rază,
când rane-adânci îmi sângerează,
când mi-arde inima-n suspine,
Iisuse-ntoarce-mă spre Tine!

Înfățișarea și judecata (I) – Traian Dorz

Vor fi judecați și toți aceia care se vor lăsa ispitiți să vorbească în chip batjocoritor despre lăcașul Domnului, din pricina celor nevrednici de slujba Lui din el (Romani 14, 4-12). Tu, în Casa Domnului, să nu judeci pe nimeni, decât pe tine și păcatele tale. Acolo este Dumnezeu tocmai ca să judece, nu te așeza în locul Lui. Ci stai în pocăință, la locul tău, ca să nu fii judecat. Mâna cea înțeleaptă a lui Dumnezeu ne-a alcătuit chipul cel văzut, iar dragostea Lui veșnică ne-a alcătuit chipul cel veșnic și nevăzut, adică ființa noastră spirituală.

S-au dus pierind milenii – Traian Dorz

S-au dus pierind milenii, şi altele-or să vină,
Tu ai rămas Acelaşi … şi-aşa vei fi oricând.
Cântară-Ţi veci de aur din harfe de Lumină
şi alţi veci o să vină cântarea-Ţi reluând.

Adunare comemorare fratele Traian Dorz – Simeria 2018

Slavă lui Dumnezeu că va fi și în anul acesta o adunare mare în amintirea fratelui Traian Dorz. Se va ține la Simeria, în 24 noiembrie, ora 16, în locația numită Lake Ballroom Domeniile Streiului. La “cortul întâlnirii” se ajunge de la sensul giratoriu, mergând spre Orăștie, pe drumul vechi, cam 200 m, apoi la dreapta, înainte de pod.

E prea mare fratele Traian și e prea aproape de noi vremea lui ca să uităm și să nu facem un efort spre aducere aminte.

Ne-am gândit la o strofă de cântare ca emblemă a adunării din acest an:
“Mi-așa de dor de Tine,
Mântuitorul meu,
chiar când ești lângă mine,
simt dorul Tău mereu”.

Tema dorului era larg răspândită în opera fratelui Traian.

Așteptăm să auzim cât mai multe versuri, pe care aproape le-am uitat sau pe care ni le amintim zilnic. Le așteptăm în cântare, în poezie, în cuvânt cu înțelesuri noi și noi. Astfel ca, de undeva de Sus, fratele Traian, privindu-ne, să spună: “știam eu că așa va fi”.

Abia așteptăm să ne vedem la Simeria, tineri și vârstnici, de aproape sau mai de departe, în 24 noiembrie, la ora 16.

“Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”.

Notă: Programul adunării va fi transmis în direct pe OasteaDomnului.info.

Încrederea și siguranța (I) – Traian Dorz

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri și șade de-a Dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3-4) și S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, Urzitorul unei mântuiri veșnice (Evrei 5, 9). Acolo a pregătit El un loc pentru cei ce-L iubesc și Îl urmează (Ioan 14, 2). O, minunat Mântuitor, ce fericiți vor fi cei ce vor avea parte de acestea!

Stăpânul inimii – Pr. Iosif Trifa

„Iată, stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).

„Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi, pentru că fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

„Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe ai tăi, în ce chip adună găina puii săi sub aripi şi n-ai vrut. Iată, vi se lasă casa voastră pustie” (Matei 23, 3 7-38).

Mă înconjor cu darurile Tale – Traian Dorz

Mă înconjor cu darurile Tale
cum mă-nconjor cu-apropierea Ta.
În orice loc, Iisus, și pe-orice cale
îmi ești aici să nu Te pot uita.

Top