Oastea Domnului

Ce voieşti să-ți fac? – Pr. Iosif Trifa

Orbul de la Ierihon striga după Mântuitorul: „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!”. Şi apropiindu-Se Iisus de el, l-a întrebat: „Ce voieşti să-ţi fac?”. Iar el a zis: „Doamne, să văd”. Şi îndată a văzut (Luca 18, 35-43).

Ce grozavă este orbia ochilor! Doamne, fereşte-ne de această osândă. Dar ar trebui să ne rugăm neîncetat să ne ferească bunul Dumnezeu şi de cealaltă orbie, de orbia cea sufletească, pentru că asta-i o osândă mai mare decât toate osândele.

Ajungi așa de greu – Traian Dorz

– Ajungi aşa de greu la mine, la orice colţ e-un lup hain,
la orice gard stă nu ştiu cine, la orice pas e pus un spin,
la orice drum, ceva nebine, în orice loc, ceva străin,
ajungi aşa de greu la mine, de ce rămâi aşa puţin?

Încrederea și biruința (II) – Traian Dorz

Adeseori nu poți vedea bunăvoința lui Dumnezeu față de alții, fiindcă nu le cunoști cele ascunse ale lor. Dar față de tine o poti vedea totdeauna, căci pe ale tale cele ascunse le știi. Și știi ce ai fi meritat pentru ele. Chiar și acel om peste care a venit mânia lui Dumnezeu, totuși chiar și el, cu destul de îndelungat timp înainte și după, vede și știe că Dumnezeu i-a fost binevoitor.

Adunare înmormântare Paul Drăgoi, Bosanci (SV), 24 ianuarie 2019

Înțelepciunea tainică a Domnului a hotărât că fratele Paul, deși la o vârstă atât de fragedă, e pregătit să pășească din viața aceasta în cea veșnică, cea cu mult mai fericită și de dorit. Mai multe detalii aici și aici.

În dimineata zilei de 24 ianuarie 2019, în curtea casei părintești din Bosanci, a avut loc o noua adunare care a precedat slujba de înmormântare. Frații din împrejurimi i-au fost alături prin cântare, poezie și cuvânt. Dumnezeu să îl odihnească în pace în Împărăția Sa!

Adunare priveghere Paul Drăgoi, Bosanci (SV), 23 ianuarie 2019

Înțelepciunea tainică a Domnului a hotărât că fratele Paul, deși la o vârstă atât de fragedă, e pregătit să pășească din viața aceasta în cea veșnică, cea cu mult mai fericită și de dorit. Mai multe detalii aici și aici.

În seara de 23 ianuarie 2019, în curtea casei părintești din Bosanci, a avut loc cea de-a treia adunare de priveghere la căpătâiul fratelui Paul Drăgoi. Frații din împrejurimi i-au fost alături prin cântare, poezie și cuvânt. Dumnezeu să îl odihnească în pace în Împărăția Sa!

Adunare priveghere Paul Drăgoi, Bosanci (SV), 22 ianuarie 2019

Înțelepciunea tainică a Domnului a hotărât că fratele Paul, deși la o vârstă atât de fragedă, e pregătit să pășească din viața aceasta în cea veșnică, cea cu mult mai fericită și de dorit. Mai multe detalii aici și aici.

În seara de 22 ianuarie 2019, în curtea casei părintești din Bosanci, a avut loc cea de-a doua adunare de priveghere la căpătâiul fratelui Paul Drăgoi. Frații din împrejurimi i-au fost alături prin cântare, poezie și cuvânt. Dumnezeu să îl odihnească în pace în Împărăția Sa!

Sursa video: oasteadomnuluisuceava.ro

Adunare priveghere Paul Drăgoi, Bosanci (SV), 21 ianuarie 2019

Înțelepciunea tainică a Domnului a hotărât că fratele Paul, deși la o vârstă atât de fragedă, e pregătit să pășească din viața aceasta în cea veșnică, cea cu mult mai fericită și de dorit. Mai multe detalii aici și aici.

În seara de 21 ianuarie 2019, în curtea casei părintești din Bosanci, a avut loc prima adunare de priveghere la căpătâiul fratelui Paul Drăgoi. Frații din împrejurimi i-au fost alături prin cântare, poezie și cuvânt. Dumnezeu să îl odihnească în pace în Împărăția Sa!

Sursa video: oasteadomnuluisuceava.ro

Încrederea și biruința (I) – Traian Dorz

Numai acela în inima căruia locuiește necurmat încrederea în Dumnezeu, doar singur acela poate avea mintea echilibrată și cuvântul liniștitor, fața încurajatoare și spiritul prezent în clipele și în împrejurările de mare spaimă și primejdie pentru toți.

Crezând puternic în izbândă, omul încrezător vede limpede calea spre ea. Văzând limpede, poate avea un duh liniștit și un cuvânt dătător de putere și de speranță. Iar mulțimea, care mai mult simte decât înțelege, i se alătură acestuia într-un salt salvator ca printr-o înviere.

Chemare lângă mormântul Părintelui Iosif Trifa

Preaiubiții noștri frați şi surori, pe oriunde ați fi, veniți la Sibiu pe 9 februarie, la ora 12, lângă mormântul Părintelui Iosif Trifa, lângă mormântul celui căruia noi avem poruncă să-i privim sfârşitul felului de viețuire şi să-i urmăm credința...

Acolo vom trăi împreună clipe de neuitat și vom auzi mărturii despre omul care a sfârşit (…) o viață de luptă încununată de biruință…, despre dragostea care şi-a dat viața pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie şi pentru oameni (Traian Dorz).

Din pildele şi învățăturile Mântuitorului (II) – Pr. Iosif Trifa

În ceasul acela s-au apropiat ucenicii către Iisus, grăind: „Oare cine este mai mare întru împărăţia cerurilor? Şi chemând Iisus un prunc, l-a pus pe el în mijlocul lor: Şi a zis: „Amin grăiesc vouă: de nu vă veţi întoarce şi să vă faceţi ca pruncii, nu veţi intra întru împărăţia cerurilor: Că cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 1-4). Şi aduceau la El şi prunci, ca să Se atingă de ei; iar ucenicii văzând, i-au certat pe dânşii. Iar Iisus, chemându-i la Sine pe ei, a zis: „Lăsaţi pruncii să vină la Mine şi nu-i opriţi pe ei, că a unora ca acestora este împărăţia lui Dumnezeu. Amin zic vouă: oricine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca pruncul nu va intra într-însa” (Luca 18, 15-17).

Top