Oastea Domnului

Evanghelia Duminicii a 5-a din postul mare – Pr. Iosif Trifa

Despre Împărăţia lui Dumnezeu şi despre căinţă

În vremea aceea, luând Iisus pe cei doisprezece învăţăcei, a început a le spune lor cele ce erau să I se întâmple Lui: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului Se va da arhiereilor şi cărturarilor şi-L vor judeca pe El spre moarte şi-L vor da pe El neamurilor: Şi-L vor batjocori pe El, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipa pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia”. Şi au venit la El Iacov şi  Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: „Dă-ne nouă ca să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta, întru slava Ta”.

Rob conștiincios – Traian Dorz

Frate lucrător al lui Hristos, nici tu nu vei putea face voia lui Dumnezeu, nici lucra împreună cu El dacă nu te vei pătrunde până în fundul sufletului tău de aceste mari adevăruri.

E greu? – Desigur că nu-i ușor să fii cel mai dintâi la muncă și la datorie, dar cel din urmă la masă și la plată.
Desigur că nu-i ușor să fii cel care să meargă prin orice vânt și ploaie,
cel care să facă totdeauna partea cea mai grea din lucru,
cel care să dea totdeauna și să nu aștepte niciodată,
cel care nu poate pleca până lucrul nu-i gata,
cel care nu se poate culca până nu le-a așezat pe toate,
cel care nu se așează la masă până ce nu s-au săturat toți ceilalți,
cel care nu se poate așeza jos, până când mai stă cineva în picioare…
– Dar numai așa ești cum te vrea Hristos!

Mergi înapoia Mea – Pr. Iosif Trifa

Mergi înapoia Mea, satano! (Luca 4, 8)

Chipul de mai sus arată ispitirea cu care a ieşit diavolul în calea Mântuitorului. După ce S-a botezat în Iordan, Iisus S-a retras în pustie, unde a petrecut 40 de zile în post şi rugăciuni. Când s-au împlinit aceste zile, diavolul s-a apropiat de Iisus şi, de pe un munte înalt, „I-a arătat Lui toate împărăţiile lumii, într-o clipeală de vreme” şi I-a zis: „Iată, toate acestea ale mele sunt, ca să le dau oricăruia voiesc.

La ceasul când răsună – Traian Dorz

La ceasul când răsună
chemarea la-nchinat
aș vrea ca împreună
cu-ai Tăi să fiu aflat.

Ajută-mi, Domnul meu,
să nu lipsesc nici eu
din locul cel preasfânt
când cheamă-al Tău Cuvânt.

Cumpătarea și necumpătarea (III) – Traian Dorz

Oricât ai fi înconjurat de veselii zgomotoase, adesea şi tu eşti singur – atât de singur!

Oricât ai fi în mijlocul unei mari mulţimi, oricât ar fi de numeroasă familia ta şi societatea ta, – uneori te simţi dureros apăsat de singurătate.

Evanghelia duminicii a 4-a din postul mare – Pr. Iosif Trifa

Ceva despre rugăciunea cea adevărată

În vremea aceea, venit-a un om la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicând: „învățătorule, am adus pe fiul meu la Tine, având duh mut. Am zis ucenicilor Tăi să-l scoată și n-au putut”.

Paștile… erau aproape – Traian Dorz

Săptămânile de post așezate înaintea Paștilor, tocmai cu acest scop au fost rânduite,
ca, în tot timpul zilelor pregătirii, noi să avem treaz în mintea noastră gândul și în inima noastră duhul care să ne îndemne spre curățire, pentru ca în zilele Sărbătorii Paștilor să ne putem înfățișa în chip cât mai vrednic înaintea lui Dumnezeu.

Cumpătarea și necumpătarea (II) – Traian Dorz

Rugăciunile de formă şi rugăciunile de mântuială, cum să fie ele luate aminte de Dumnezeu? Rugăciunile din obişnuinţă, care sunt rostite doar cu gura, fără nici o luare aminte la cuprinsul lor, la felul cum trebuie rostite şi la respectul cu care trebuie înfăţişate lui Dumnezeu, ce luare aminte din partea lui Dumnezeu mai pot aştepta ele?

Tot harul dumnezeirii – Traian Dorz

Din marea şi eterna Clipă a minunii Bunei Vestiri, când sfântul înger Gavril, trimis de Domnul Dumnezeu, i-a adus Preafericitei Fecioare Maria vestea cea unic de mare şi fericită că ea a fost aleasă pentru cea mai mare Taină şi Minune prin care a început lucrarea de mântuire a omenirii această Fiinţă a căpătat o slavă Eternă atât în faţa cerului cât şi a pământului.

Cumpătarea și necumpătarea (I) – Traian Dorz

Nu lua hotărâri neînţelepte şi nu urma căi pripite, nu fi împins de uşurătate şi de încăpăţânare, nici de trufie sau de interes, în nici una din bucuriile sau întristările tale, ca să nu deschizi vadul dezbinării şi să nu ajungi o căpetenie de răzvrătiţi. Nu te lăsa târât de porniri fireşti şi nici biruit de moleşeala cea „dulce” a ispitei, ca să nu ajungi o jucărie a păcatului şi o batjocură pentru Lucrarea lui Dumnezeu.

Top