#100EsențeDuhovnicești – 91

Un popor cu care Dumnezeu a făcut minuni pentru a-l scăpa de năvălitorii săi, de asupritorii și tiranii săi, acela nu trebuie să-I fie niciodată necredincios lui Dumnezeu, Izbăvitorul său. – Traian Dorz