Citate

#100EsențeDuhovnicești – 100

Ce nebunie este a trăi o viață fără să te gândești la sfârșitul vieții!… Ah, ce nebunie este a tot amâna de pe un an pe altul, de pe o zi pe alta, grija mântuirii sufletești! – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 99

Sunt și azi destui creștini care o viață întreagă trec dintr-un Crăciun într-altul fără nicio schimbare sufletească, pentru că lumina Nașterii n-a pătruns în peștera sufletului lor. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 98

Copilul Sfânt din peștera Vifleemului ne învață să ne iubim așa cum și El ne-a iubit, să ne smerim așa cum El S-a smerit, pentru ca să ne mântuim sufletul, căci El pentru aceasta a venit în lume. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 97

Mântuitorul nu S-a născut numai în peștera din Vifleem, ci El trebuie să Se nască și în sufletul fiecărui creștin. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 96

A muri față de păcat este o culme a mântuirii ce se poate ajunge numai după o viață întreagă de luptă și biruință. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 95

Smerenia este temelia vieții creștinești, iar temelia smereniei este cunoașterea păcatului și căința pentru păcat. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 94

În pământul inimii noastre crește grâu sau spini, așa după cum trăim o viață pentru cele sufletești sau pentru cele lumești. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 93

Nu avuția și strângerea ei sunt o piedică pentru Împărăția lui Dumnezeu, ci piedicile sunt beteșugurile sufletești ce le scornește avuția în sufletul nostru. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 92

Milostenia nu se judecă după măsura puterii, ci după măsura voinței celei bune. – Pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 91

Un popor cu care Dumnezeu a făcut minuni pentru a-l scăpa de năvălitorii săi, de asupritorii și tiranii săi, acela nu trebuie să-I fie niciodată necredincios lui Dumnezeu, Izbăvitorul său. – Traian Dorz

Top