Citate

#100EsențeDuhovnicești – 10

Profețiile lui Hristos devin istoria, făgăduințele Lui devin realitatea și fiecare cuvânt al Său devine trup, adică eveniment la vremea rânduită împlinirii sale. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 9

Dacă nu are învăţătura dreaptă, omul nu poate avea nici credinţa dreaptă – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 8

Un credincios care nu apără Adevărul pe care îl predică prin purtările lui cinstite, care nu-l apără prin viaţa lui curată, care nu-l apără prin curajul său, prin înţelepciunea sa, prin cumpătarea, blândeţea, dărnicia, răbdarea, evlavia şi statornicia sa, — acela nu este născut din Adevăr şi nu este născut din Dumnezeu. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 7

Numai dreptarul învăţăturii sănătoase al adevărului lui Hristos şi măsura echilibrată a simţămintelor stăpânite de ascultarea lui Hristos, numai ele pot rezolva bine şi definitiv toate problemele relaţiilor dintre oameni, la orice nivel s-ar pune între ei aceste probleme. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 6

Cel care înlesneşte în vreun fel lucrarea celui ce aduce un alt fel de evanghelie, un alt duh şi răspândeşte o altă învăţătură, — acela îl încurajează pe dezbinător, îl ajută pe tulburător, îi deschide uşa de la staul lupului, care vine numai să fure, să junghie şi să prăpădească şi se face părtaş păcatelor acestuia, purtând şi el acelaşi blestem veşnic de la Dumnezeu. – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 5

Atunci când credința scade, îngrijorarea crește! – gen. Maricel D. Popa

#100EsențeDuhovnicești – 4

Fiecare pas de mântuire sufletească trebuie cucerit prin luptă. Fără luptă nu putem câştiga biruinţa şi nu putem lua cununa Vieţii. – pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 3

Să n-aşteptăm până ce se apropie Ispititorul cu ispita şi atunci să căutăm îngrijoraţi ajutor, ci să o luăm înaintea Satanei, săpându-ne şi ocupându-ne tranşeele, înainte de a se apropia de noi. – pr. Iosif Trifa

#100EsențeDuhovnicești – 2

Cea dintâi condiţie pe care o cere Dumnezeu unui împreună-lucrător cu El aceasta este: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt! – Traian Dorz

#100EsențeDuhovnicești – 1

O singură necurăţie este de-ajuns pentru a-l despărţi pe om de Dumnezeu Care nu poate locui în nimic necurat. – Traian Dorz

Top