Lucrarea Sfântului Duh (I)- Traian Dorz

Fiecare Persoană a Sfintei Treimi desăvârșindu-Și partea Sa pentru noi, ni S-a dăruit astfel din partea Desăvârșitului Dumnezeu, din partea Sfintei Treimi, o desăvârșită mântuire. De aceea răspunderea noastră față de această mare mântuire este și rămâne desăvârșită (Evrei 12, 25). Lucrarea Duhului Sfânt este acum Călăuza noastră, a tuturor spre împlinirea Voii Tatălui, prin Iisus Hristos.

O, de cât folos ne-a fost și ne este Domnul nostru Iisus Hristos că S-a dus! Ce scump Mângâietor ne-a trimis El! Ce dulci sunt mângâierile Sfântului Duh pentru toți orfanii lui Hristos rămași singuri în lumea asta! Ce luminoasă este călăuzirea Lui mângâietoare pentru fiecare în parte și pentru toată Biserica și Mireasa Domnului Iisus! Ce puternică este apărarea pe care ne-o dă El, Ocrotitorul și Apărătorul nostru Sfânt! Și ce plină de pace și de siguranță este apărarea sfântă a Dulcelui nostru Mângâietor, Duhul Sfânt, trimis nouă de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru cel Dulce, pentru a ne ocroti până ce vom ajunge în Cer!

Dovada Prezenței Duhului Sfânt este chiar Lucrarea Sa. Căci unde este Duhul, acolo este Lucrarea Lui și acolo sunt roadele Sale, este dovada puterii Sale – care însoțesc neapărat venirea Lui (I Corinteni 24, 5; Galateni 5, 22), după cum unde este vântul, este suflarea lui, unde este focul, e căldura lui, unde este apa, este răcoarea ei.

Când Sfântul Duh S-a pogorât peste apostolii Domnului și peste Biserica începătoare – ce cutremurătoare S-a arătat Prezența Lui! Flăcările de foc, vuietul vântului puternic, zguduirea locului unde Se pogorâse noua Putere care venea să însuflețească, să apere și să îndrume Biserica lui Hristos – toate erau dovezile Prezenței Lui! De atunci, aceste trei dovezi închipuie, pentru noi, cele trei lucrări pe care le face cu deosebire Sfântul Duh, prin Prezența Lui, orișiunde este El, și anume: nimicirea păcatului, apărarea neprihănirii și arătarea judecății. Duhul Sfânt Care vorbea în Ziua Pogorârii Sale prin gura Sfântului Apostol Petru arăta puternic, chiar din prima zi a Pogorârii Lui mântuitoare, solia cu care venea în lume: să ardă păcatul, să însuflețească neprihănirea și să înștiințeze Judecata.
Toată vorbirea aceea din Ziua Cincizecimii cuprinde esența Lucrării Sfântului Duh. Era ca un program luminos prin care Sfântul Duh Își anunța începutul Lucrării Sale, prin vasele Sale prin care va lucra mai departe. Și condițiile în care va desfășura El această Lucrare până la sfârșitul ei. Aceasta este dovada Duhului Sfânt oriunde este El – și astăzi, și până la sfârșitul veacurilor! Căci de acum și până la sfârșitul Harului pe pământ, se desfășoară numai Lucrarea mântuitoare a Sfântului Duh. El este a Treia și Ultima Persoană a Sfintei Treimi, Care desăvârșește acum mântuirea hotărâtă de Tatăl și adusă de Fiul.

Lucrarea Sfântului Duh este a treia și ultima parte din Unica Lucrare a mântuirii, adusă de Domnul, întreită Una, pentru toți oamenii și pentru toată Creațiunea. De aceea, cine batjocorește pe Duhul Sfânt, acela nu mai are iertare, pentru că n-are cine să mai vină în urma Duhului Sfânt cu o altă lucrare mântuitoare pentru el. Nu vorbirea în limbi neînțelese este semnul Duhului Sfânt, ci întotdeauna semnul și dovada că Duhul Sfânt face o lucrare prin cineva și undeva va fi că se va vedea luminos, puternic și zguduitor acolo lupta contra păcatului de orice fel și însuflețirea pentru orice neprihănire a trupului, a sufletului, a duhului, și înștiințarea permanentă a pregătirii pentru Judecata cea Mare din Ziua cea Mare, a Sfârșitului celui Mare. Iar aceasta se face cu vorbirea cea mai înțeleasă. Căci dacă trâmbița ar da un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Vorbirile neînțelese nu sunt ale Duhului Sfânt, ci ale unor duhuri înșelătoare. Îngroziți-vă si fugiți de ele!

Menținerea trează a conștiinței despre datoria și despre răspunderea noastră în fața lui Dumnezeu, în fața viitorului și în fața semenilor noștri, pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt sau act al nostru, în toată existența noastră de pe pământ, aceasta este Lucrarea și dovada Sfântului Duh (Ioan 16, 8). Iar aceasta este cât se poate de clară, pentru cei care au cu adevărat Duhul Sfânt.

Traian Dorz, Mărturisirea Strălucită