Roadele Duhului – Pr. Iosif Trifa

Acum, duminică avem Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, iar apostolul Pavel, în a sa epistolă către Galateni (5, 22), scrie că “Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credința, blândețea, înfrânarea poftelor”. Față de acestea, apostolul spune că roadele trupului și ale păcatului sunt: “desfrânările, slujba idolilor, vrajbele, sfezile, zavistiile, gâlcevile, împerecherile, bețiile”.

Creștinilor! Ispitiți-vă și căutați pe care din acestea două feluri le aveți în sufletul vostru și în purtările voastre.

Românilor! Cercetați-vă și spuneți pe care din aceste două feluri le aveți în casa voastră și în țara voastră. Se pare că le avem, în cele mai multe locuri, pe cele din urmă. Avem desfrânările, care au făcut din unele orașe și sate adevărate Sodome. Avem slujba idolilor: lăcomia de a face câștiguri, bani și plăceri. Avem apoi din belșug, în politică, în orașe și în sate: vrajbele, zavistiile, împerecherile.

Să îngenunchem dar, în Praznicul Duhului și să cerem pogorârea focului sfânt și curățitor peste noi și stările noastre. Duhul adevărului, vino și Te sălășluiește la noi! Duhul dreptății, pogoară-Te între noi, ca să te simțim toți, pe tot locul! Sălășluiește-te la noi și între noi, duhul înțelegerii, și pune capăt cumplitelor certuri și dezbinări între frați! Pogoară-te, Duhul înfrânării poftelor și trezește în oamenii de azi dorul după o viață mai curată, mai sufletească, trezește dorința sfântă după înălțimile curate ale virtuților evanghelice! Duhul înțelepciunii și temerii de Dumnezeu, înțelepțește-ne pe toți, ca să înțeleagă toți că numai pe temelia de piatră a credinței și moralului au putut neamurile clădi mărire statornică.

Vino, Duhul dragostei aproapelui și ia cuțitul lăcomiei din mâna și inima celor ce pândesc pe văduvă și sărac, ca să facă câștig din lipsurile lor. Te așteptăm și pe Tine, Duhul muncii creatoare, să vii, să te sălășluiești în aceste vremuri și între acești oameni care “numai banul îl vânează și câștigul fără muncă” (M. Eminescu).

Și acum în urmă, pentru tine îngenunchem, Duhul înnoirii și primenirii oamenilor și moravurilor! Vino, focul Duhului curățitor și curățește aluatul cel vechi și ne dospește aluat nou și frământătură nouă!

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1922, nr. 21, pag. 1