Text

Duh și literă – Eftimiu Florea

În privinţa stării lor în faţa lui Dumnezeu oamenii se împart în trei clase. În clasa întâi sunt oamenii cei făcuţi după chipul lui Dumnezeu (Efes. 4, 24), adică oameni în viaţa cărora se văd însuşirile lui Dumnezeu: dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, adevăr, dreptate, sfinţenie.

Pe aceştia, Cuvântului lui Dumnezeu ni-i arată în foarte multe locuri din Sf.  Scriptură, pentru  că a lor este acest Cuvânt. Ei sunt născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum cunoști tu pe Iisus? – M. Roman

Mulți Îl cunosc pe Domnul Iisus dar nu toți Îl cunosc cu adevărat.

Cine cunoaște pe Iisus cu adevărat dobândește mântuirea, pacea, fericirea de acum și până în veșnicie. Știe că păcatele îi sunt iertate pentru totdeuna și de aceea este fericit. Știe că este iertat. Dumnezeu o spune. Încredințarea aceasta o are prin faptul că Hristos a ridicat păcatele lui prin jertfirea Ființei Sale. Păcatele lui sunt aruncate în adânc unde sunt acoperite cu apele morții.

Ca pentru Domnul – Ioan Marini

De astă dată doresc să stau de vorbă cu tine, iubită cititoare, asupra acestui cuvânt din Sfânta Scriptură: „Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul.”

Ce mulțumire în sufletul tău și ce urmări, ce roade binecuvântate pentru căminul în care tu ești mamă, soție sau soră, când ai face toate, ca pentru El!

„Ca pentru Domnul!” Aceasta însemnează că orice lucru îl vei face, va fi atât de bine făcut,

A uns ochii orbului – Traian Dorz

Din aceeaşi tină  fuseseră făcuţi ochii aceşti care erau unşi acum. Şi de către Aceeaşi Mână Care Se atingea de ei.

Făcătorul lor, ştiind ce avea să se întâmple, când i-a făcut prima dată, a lăsat peste aceşti ochi umbra. Tocmai în vederea celor ce aveau să se împlinească acum, spre a se arăta astfel lucrările lui Dumnezeu.

La praznicul adormirii născătoarei de Dumnezeu – Pr. Iosif Trifa

Biserica noastră Ortodoxă învață că Preacurata n-a rămas îngropată în mormânt ci, printr-o minune, a fost înălțată în slăvile vieții cerești. Iar învățătura aceasta nu e întemeiată pe legende ci pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu.

În vedeniile sale, evanghelistul Ioan a văzut pe Preacurata în slăvile vieții cerești: „Și semn mare s-a arătat pe cer, femeie învăluită în soare și luna sub picioarele ei și pe capul e cunună cu doisprezece stele.” (Apoc. 12, 1). Iar psalmistul David, așișderea, chipul

L-au adus la farisei – Traian Dorz

Pentru sufletul care Îl iubeşte pe Dumnezeu, totdeauna şi toate lucrează, sigur, împreună numai spre bine.

Chiar şi necazurile, chiar şi ispitirile.

Da, chiar şi prigonirile, puse la cale de diavolul împotriva lui!

Căci toate îi aduc celui credincios şi statornic, până la urmă, numai binecuvântări.

Tot poporul a intrat în legământ – Pr. Iosif Trifa

În Biblie nu ni se spune numai despre un fiu pierdut și aflat, ci și despre o carte  ce se pierduse și s-a aflat.

Pe timpul regelui Iosia se pierduse Cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a pierdut, anume nu se spune. Ni se spune numai atât că preotul Hilchia, a găsit cartea legii în Casa Domnului, pierdută în lada de bani. Se făcuse un fel de bilanț, o socoteală generală cu banii din lada Templului și la fund, acoperită de bani și protocoale, a fost aflată Cartea

Păcatul nerecunoștinței – Ilie Marini

Oare n-au fost curățiti toți cei zece? Ceilalți nouă unde sunt? (Luca 17, 17)

Între multele greșeli și slăbiciuni ce purtăm în ființa noastră slabă și stricată, este și nerecunoștința.

Cât de greu uităm răul pe care ni-l cauzează cineva și cât de ușor și repede uităm binele pe care ni-l face un prieten sau oricare om.

Taborul și Ghetsimani – Ioan Marini

Pe Taborul Schimbării la Față, vedem lumină și strălucire; în Ghetsimanii durerii, noapte întunecoasă; acolo, fericire cerească – aici, fiori de moarte; acolo, vocea plină de iubire a Tatălui: “Acesta este Fiul Meu cel iubit” – aici tăcerea mută a Părintelui care S-ascunde; acolo, apostolii în extaz de fericire – aici, ucenicii deznădăjduiți și întristați; acolo, strălucitoarea auroră a schimbării la față – aici, amurgul cu umbrele suferinței; acolo, ceasuri de fericire și bucurie – aici zile grele de întuneric, de chin și suferință.

Invitație la adunarea anuală din Dumbrăveni (SV), 6 August 2016

Slăvit să fie Domnul!

Cu bucurie în suflet vă invităm la adunarea anuală de la Dumbrăveni, Suceava, care va avea loc sâmbătă, 6 august 2016, la Sala de nunți, începând cu ora 16:00.

Tema adunării din acest an va fi de la Filipeni 3, 20-21, fiind în asentiment cu sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului: Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre

Top