Femeile – Pr. Iosif Trifa

Un mare poet şi gânditor al nea­mului nostru (Eminescu) a zis despre femeie că este „înger şi diavol”. În vorbele lui a pus mult adevăr, pentru că, de fapt, femeia poate fi un înger ce­resc când îşi pune însuşirile şi daru­rile ei sufleteşti în slujba lui Hristos; dar poate fi şi un diavol, când îşi pune însuşirile în slujba diavolului.

Femeia cea evlavioasă şi cuminte este cu adevărat un înger în casa omului şi face un rai din căsuţa lui, dar femeia cea cu năravuri rele face un iad din casa omului. Dar lucrul ace­sta se poate vedea nu numai în casa omului, ci şi afară, în viaţa satelor şi oraşelor. Cele mai multe din satele noastre sunt pline de împerecheri şi zavistuiri. Pricina cea dintâi şi cea mai mare a acestor împerecheri sunt femeile. Preoteasa e amărâtă cu notărăşiţa, dăscăliţa cu birăiţa, Liţa asta s-a certat cu ceea şi aceea cu cea­laltă. Şi în vrajba asta apoi, femeile îi bagă şi pe bărbaţii lor şi bagă pe urmă tot satul în mânii şi lupte ce ţin ani de zile, aşa precum şi grecii s-au războit cu troienii 10 ani de zile pen­tru… o muiere (Elena).

Dacă preoteasa, dăscăliţa, notărăşiţa, birăiţa şi celelalte femei frun­taşe ar fi Mironosiţele din Evanghelie, care-L binevestesc pe Hristos şi stau în slujba Lui, atunci viaţa satului s-ar schimba cu totul, pacea lui Hristos ar spori şi împerecherile ar scădea.

Femeilor! Vouă vi s-au dat daruri şi bogăţii sufleteşti mai alese şi mai multe ca bărbaţilor. Puneţi-le în slujba lui Hristos. Puneţi căldura inimii voa­stre, puneţi dragostea voastră, puneţi dulceaţa din graiul vostru în slujba lui Hristos şi a Evangheliei, aşa pre­cum o vedeţi pe femeia din chipul de mai jos că stă la picioarele lui Iisus.

Fă-te şi tu, femeie, o Mironosiţă ce vesteşti şi lăţeşti între oameni pacea şi dra­gostea lui Hristos!

Preot Iosif Trifa, «Lumina Satelor», anul 1923, nr. 15 pag. 1