Oastea Domnului

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Lavu Vasile

Fratele Lavu Vasile s-a născut în comuna Cărpiniș din județul Sibiu, la 12 aprilie 1924.

De copil a plecat ca muncitor la minele din Petrila, județul Hunedoara, unde a învățat meseria de lăcătuș, lucrând cu hărnicie și multă pricepere în așa fel, încât a câștigat de la început prețuirea și dragostea superiorilor săi. S-a căsătorit în august 1950 cu sora Florica.

Moment poetic la priveghiul fratelui Traian Dorz – Pr. Gheorghe GOGAN, 21 Iunie 1989

Colaj de poezii de Traian Dorz recitat de Pr. Gheorghe Gogan la adunarea de priveghere a fratelui Traian din casa de la Mizieș (BH), în seara de 21 Iunie 1989.

Sfânt pământ ce zămislești
Doina și Martirii,
‘nalță-le spre zări cerești
imnele iubirii;

Tribut eroilor – Aionios Media

Recital de poezie cu Ion Vasilie (Nuţu) Vâtcă, un pasionat şi fervent recitator de poezie creştină. Momentul constituie un colaj de versuri ale poetului Traian Dorz și alți autori, dedicat martirilor creştini ucişi în închisorile comuniste.

Ziua Eroilor este sărbătoarea națională pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce-și serveau patria. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului.

La Înălțarea Domnului – Pr. Iosif Trifa

După 40 de zile după Înviere, Mântuitorul S-a arătat învățăceilor Săi, încredințându-i că trăiește și dându-le învățături pe care înainte nu le puteau înțelege. Sfântul evanghelist Luca zice că Hristos cel înviat le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Câte învățături sunt pe lume, unele ating urechea, dar puține se leagă de inimă.

Dascălul cel mare al lumii a știut să deschidă urechile și inimile ucenicilor Săi. În școlile omenești se învață ce trebuie să credem, în școala Domnului învățăm cum trebuie să

Strălucita sărbătoare de Rusalii – Traian Dorz

Ceea ce m-a zguduit mai mult, au fost ultimele cuvinte ale chemării care spunea cam așa:

“Cititorule, ți-a plăcut această carte? Poate că ți-a plăcut. Poate că prin unele locuri ai și plâns citind-o. Dar dacă tu nu cazi acum la picioarele Crucii Mântuitorului să plângi cu lacrimi amare pentru păcatele tale și nu-ți predai viața ta Domnului Iisus, – cu legământ sfânt ca să nu mai păcătuiești, – plăcerea ta trecătoare nu-ți va folosi la nimic.

Stă în voia ta – pr. Iosif Trifa

Grecii cei vechi aveau un fel de vrăjitor cu numele Apollon care statea la Delfis într-o ascunzătoare de unde răspundea la diferite întrebări. Odată a mers la acest Apollon un om oarecare viclean și amăgitor. În mâinile lui avea o pasăre pe care o acoperise cu haina lui.

Legământul prin Jertfă – Traian Dorz

Orice credincios este în legământ cu Dumnezeu. Botezul este prima parte a legământului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos (1 Petru 3, 21), pe temeiul Jertfei Lui.

Fiecare din Tainele Bisericii, crezute și mărturisite în dreapta credință a Evangheliei lui Hristos sunt câte o parte a unicului legământ sfânt cu Dumnezeu, pe temeiul aceleiași Jertfe dumnezeiești, poruncite în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca sufletul credincios, prin ele, să poată duce o viață plăcută voii sfinte a lui Dumnezeu.

Pe la miezul nopții – Traian Dorz

Un frate spunea: Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a data o boală ce nu mă lasă să mai dorm adânc noaptea, ci mă scoală de mai multe ori. Astfel am prilejul ca, de câte ori mă trezesc, să mă așez pe genunchi și să mă rog.

Suflete al meu, oare tu ce faci noaptea, când te trezești, sau nu poți să dormi în așternutul tău, când frații tăi trec prin încercări ori când surorile tale se zbat în paturile spitalelor, ori în frigurile moții, ori în lipsuri, în singurătate, în suferințe?

El face tot ce vrea – Traian Dorz

Nu oamenii fac ce vor ei pe pământ, nici diavolul nu face ce vrea el cu lumea asta, nici întâmplarea sau soarta nu fac ce vor ele pe pământ și în viața noastră – ci Dumnezeu este Acela Care face ce vrea El!

Nu sunt Doi Dumnezei: Unul Bun și unul rău – ci este numai Unul: Cel Bun! El, Cel Bun, este Acela Care face tot ce vrea în ceruri și pe pământ – El, și nu cel rău! Cu îngăduința Celui Bun lucrează și cel rău, dar numai atâta cât – până la urmă! – folosește tot planurilor lui

Comemorarea căpeteniilor Oastei Domnului – 2016

Adunarea de comemorare a fratelui Traian Dorz va avea loc la Mizieș (BH), pe data de 11 iunie, între orele 15 și 19.

Veniți, dragi frați și surori de pretutindeni, să nu dăm uitării acest mormânt sfânt unde așteaptă învierea părintele nostru iubit care a suferit atât de mult, care ne-a aprins în suflete dorul de cer, de Iisus și ne-a modelat viețile prin nemuritoarele sale scrieri.

Top