Stăpânire și control (I) – Traian Dorz

Nimeni şi nimic, niciodată nu poate scăpa de sub Stăpânirea şi de sub controlul desăvârşit al lui Dumnezeu. Nimeni, nici duh, nici om nu poate face nicăieri ceva fără învoirea şi controlul Său desăvârşit şi permanent pretutindeni. Pot fi duhuri oricât de înalte şi ceruri oricât de înalte, – mai înalt decât ele este totdeauna Dumnezeu! Pot fi locuri cât de adânci şi duhuri cât de adânci, – mai adânc decât ele este totdeauna El.

Pot fi oameni mari şi împotriviri mari, – mai mare decât toţi este totdeauna Dumnezeu. Şi El îi controlează pe toţi. Pot fi puternice zidurile, şi porţile, şi seminţiile nedrepte, şi asupririle lumii, şi armele, şi ameninţările vrăjmaşilor ori ale întunericului şi ale stihiilor, – mai puternic decât toţi aceşti puternici este Domnul nostru Iisus Hristos!

Pot fi mari şi pot fi apropiate de noi durerile şi apăsările, poate fi mare primejdia şi aproape moartea, – totdeauna să nu uităm că mai Mare decât ele şi mai aproape de noi decât oricare din cele ce ne-ar putea face rău este Domnul Dumnezeul nostru şi Marele nostru Mântuitor, IISUS HRISTOS. Şi El le controlează pe toate.

Crede şi îndrăzneşte, căci oricât de tari ar fi puterile potrivnice, mai tare este Domnul tău. Oricât de înălţaţi ar fi vrăjmaşii lui Dumnezeu, mai presus de toţi este Domnul tău. El îi controlează pe toţi. Fii încredinţat cu bucurie că mai tare şi mai înalt este Dumnezeu ca orice înălţime şi tărie şi nu te teme, nici nu te înfricoşa niciodată (Ioan 14, 27; Matei 10, 28; Luca 12, 4; I Petru 3, 14).

Chiar când te vei găsi în mijlocul ameninţărilor tale, chiar când vei fi dat în mâinile chinuitorilor tăi, chiar când vor mugi în jurul tău cele mai furioase valuri, spumegând şi ameninţându-te, – nu-i da voie inimii tale să tremure, nici sufletului tău să se teamă, nici gurii tale să rostească cuvinte de cârtire, sau de lepădare, sau de îndoială. Căci mai puternic decât orice ameninţare şi decât orice ameninţător este Dumnezeul tău Care, deşi te dă în mâinile lor, nu te lasă pradă acestor mâini.

Dumnezeu te va smulge la timp şi în chip minunat din mâinile lor, nu numai pe tine şi cauza ta, ci, din pricina ta, îi va smulge chiar şi pe cei ce sunt la un loc cu tine în aceeaşi corabie sau care zac cu tine în acelaşi întuneric (Fapte 27, 24).

Să nu vi se tulbure deci inima niciodată, nici să nu vi se înspăimânte. Aveţi credinţă – aveţi siguranţă puternică în Dumnezeu şi încredere absolută în Hristos, în orice împrejurare şi în orice mâini aţi fi.

Izbăvirea Domnului va apărea pentru noi cu atât mai strălucită, cu cât noi suntem mai mici, iar vrăjmaşii noştri mai mari şi cu cât noi suntem mai slabi, iar vrăjmaşii noştri mai tari.

Cu cât ameninţarea este mai puternică, primejdia mai mare, cruzimea mai barbară, iar noi mai liniştiţi, cu atâta va apărea mai frumoasă slava Domnului nostru. Să nu uităm şi să nu uităm niciodată că – decât toţi – este şi va fi veşnic mai puternic şi mai durabil Dumnezeul nostru.

Traian Dorz, Cununile slăvite