„Politica de partid e opera lui Satan” – Pr. Iosif Trifa

… așa zice un învățat creștin.

Într-o revistă din străinătate citesc un articol interesant și potrivit la frământările politice din zilele noastre.

Politica de partid – scrie învățatul – este opera lui Satan; este opera Necuratului de a învrăjbi pe oameni, pentru ca și prin aceasta să primejduiască și să zădărnicească realizarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Politica de partid e opera lui Satan, pentru că în ea se întâlnesc și înfloresc toate virtuțile iadului.

În politica de partid veți afla trufia. Lupta dintre „șefii” partidelor e lupta trufiei, care de care să rămână mai mare.

În politica de partid veți afla minciuna. „Diavolul e tatăl minciunii (Ioan 8, 44) și nicăieri n-are „tatăl minciunii” un seceriș așa de bogat ca în politica de partid, care e plină de minciuni (ascultați cum răsună minciunile acum pe vremea alegerilor).

În politica de partid veți afla apoi vrajba și ura cea mai diavolească. Politica de partid dezbină chiar și pe cei din o casă și o familie. Oare nu este și lucrul acesta o mărturie grăitoare, că politica de partid e averea lui Satan?

În politica de partid veți afla apoi lăcomia și iubirea de argint. Politicienii se ceartă și se luptă nu atât pentru binele oamenilor, cât mai ales pentru ca să ajungă care de care la oala cu carne. Politica de partid seduce și pe cei mai buni fii ai neamurilor și îi strică cu iubirea de argint (vai, un adevăr acesta care se poate constata).

Și așa mai departe înșiră învățatul diavoleștile virtuți ale politicii de partid. La acestea, noi mai adăugăm una: alcoolul, duhul diavolului cu care lucrează politica de partid mai ales pe timpul alegerilor.

Și mai adăugăm o dovadă din zilele noastre: Majestatea Sa Regele a intervenit pentru o pace și o împăcare politică între frați. Însă Satana cu meșteșugurile lui a împiedicat acest lucru bun.

Cu adevărat îți vine să crezi că de fapt, politica de partid e opera Necuratului: cu urmări slabe și pentru evanghelie și pentru popoare. Odată și odată va trebui să piară politica de partid. Să nădăjduim că în zilele noastre se scurg ultimele ei ape murdare.

Locul politicii de partid trebuie să-l ia aluatul evangheliei care va trebui să dospească odată și viața politică.

Pr. Iosif Trifa, Lumina Satelor nr. 26, 26 iunie 1927