Oastea Domnului

PS Daniil Stoenescu – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea Prea Sfințitului Daniil Stoenescu (Episcop locțiitor al Daciei-Felix), intitulată Puncte cardinale în gândirea, trăirea și opera fratelui Traian Dorz, prezentată de fratele Ionatan Ille la simpozionul cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă, care a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013.

Biblia în familie – Ioan Marini

Trezește-te tu cel ce dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. (Efeseni 5, 14)

Dragul meu, te hrăneşti tu din Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Ai tu viața lui Dumnezeu în tine, sau ești un om pământesc, care trăiește numai pentru trup? Nu uita: Cine se hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu, se hrăneşte cu cu duh şi viaţă, fiindcă cuvintele pe care ni le-a spus și ni le-a lăsat Domnul, sunt Duh și viață (Ioan 6, 63).

Fecioarele înțelepte (scenetă) – Suceava, 7 martie 2015

Sceneta Fecioarele înțelepte a fost prezentată la începutul Adunării Anuale a Oastei Domnului din Suceava ce a avut loc pe 7 martie 2015, în sala mare a Casei de Cultură.

Tema adunării a fost: Răscumpărați vremea căci Hristos este mai aproape decât credem! potrivit cu învățătura din Epistola către Romani a sfântului apostol Pavel, de la cap. 13, versetele 11 și 12:  Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Rarinca Irimie

Fratele Irimie Rarinca s-a născut în comuna Matca, județul Galați, la 26 ianuarie 1906. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu soția sa, Maria.

A intrat în Oastea Domnului în anul 1930, fiind atras la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos prin cărțile Părintelui Iosif din Sibiu, pe care le-a primit întâia dată de la un frate de pe la Vaslui.

Legământul său cu Domnul Iisus, fratele Irimie l-a pus la Galați, într-o adunare din anul

Golgota, pe culmea ta odată…

Se apropie săptămâna patimilor Domnului Iisus. Să ne pregătim sufletele să-I fim alături pe drumul greu al Crucii până pe Golgota unde, prin moartea Sa, ne-a deschis Edenul fericit!

Text: Ioan GÂRLIȘTE | Melodie: Cornel RUSU
Interpretează un grup din Oastea Domnului
Sursa: Aionios Media (Youtube)

Prof. Emanuela POP – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

Premergător anului 2014, an marcat de Centenarul Traian Dorz, a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013, un simpozion cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit “Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă”.

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea susținută de profesoara Emanuela Pop (Liceul teologic “Emanuel”, Cluj-Napoca), intitulată “Pentru că lumina nu poate fi pusă sub obroc – Memoria carcerală”.

Păzirea lucrării Domnului – Traian dorz

După plecarea unui învăţător sfânt, de o mie de ori fiţi mai cu grijă în ţinerea învăţăturilor pe care vi le-a spus el. Până ce l-aţi avut între voi, dacă v-aţi ţinut de învăţătura lui cu două mâini,- după plecarea lui ţineţi-vă cu zece.

Până ce era bunul învăţător cu voi, dacă toată răspunderea aţi lăsat-o întreagă asupra lui singur – după plecarea lui luaţi-v-o fiecare ca şi cum aţi fi o părticică din el şi toţi împreună, el întreg.

Pastor Brian MORGAN – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

Premergător anului 2014, an marcat de Centenarul Traian Dorz, a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013, un simpozion cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit “Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă”.

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea susținută de pastorul-poet Brian Morgan (Peninsula Bible Church, Cupertino California).

Care este pricina pedepselor? – Ioan Marini

Ne-a ajuns mânia lui Dumnezeu, auzi ici şi colo pe oameni, spunând. Şi în această vreme cu atâtea războaie, lipsuri, necazuri, suferinţe şi strâmtorări, nu-i greu să poţi vedea că o mână nevăzută, stă întinsă asupra pământului ca să-l pedepsească.

Alţii se întreabă, De ce oare toate acestea? Cine e de vină?

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Candit Antonica

Sora Antonica s-a născut în 26 martie 1913, în comuna Preluci, județul Bacău, unde a trăit până la vârsta de 19 ani, când s-a căsătorit în Comănești cu Toma Candit. N-a avut trupește nici un copil, dar sufletește, Domnul i-a dat și ei mulți fii și fiice, pe care i-a ajutat cu tot ce a știut și a putut.

Când Domnul a făcut ca sămânța Cuvântului Sfânt al Oastei Domnului să fie semănată cu putere și prin părțile Comăneștilor, una dintre cele mai frumoase semințe a căzut și în

Top