Oastea Domnului

Smerenia care înalță – Traian Dorz

Acel suflet binevoitor şi binefăcător care s-a deprins să facă binele altora plin de gesturi frumoase şi pline de gingăşie sufletească,- acel suflet ştie că pâinea pe care o dăruieşti te satură mai mult, că locul pe care îl cedezi te odihneşte mai bine şi că întâietatea pe care o dai altora te înalţă mai frumos.

Nimeni nu se satură cu un măr ceva mai frumos sau cu o bucăţică ceva mai mare,- dar când le dai acestea altuia şi tu le iei pe cele mai mici, sau mai din urmă – ce fericit câştig

Biblia în familie (II) – Ioan Marini

Şi voi, părinţilor… Creşteţi copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului (Efeseni 6, 4)

…Dar voi, părinţilor credincioşi, voi care v-aţi îndulcit adesea din mierea Cuvântului Domnului şi poate chiar aţi spus că mai dulce este Cuvântul acesta decât mierea pentru cerul gurii (Psalm 119, 103), voi cei care v-aţi hrănit din mana ascunsă, această pâine coboară din cer şi-aţi băut din această apă a vieţii, puteţi voi fi nepăsători faţă de copiii şi nepoţii voştri? Puteţi voi să tăceţi?

Mai aveți vreme – pr. Iosif Trifa

Ce strategie a abordat diavolul pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru iad.

„E o prostie prea mare să le spui oamenilor că nu-i Dumnezeu, că nu-i suflet, că nu-i rai și iad. Părerea mea e alta. Să le șoptim oamenilor la ureche. Este Dumnezeu, este suflet, este rai și este iad. Dar pentru aceste treburi mai aveți vreme oameni buni. Ele sunt pentru vremea când veți fi colea moși bătrâni.”

Golgota, pe culmea Ta – Rut Iovescu

Golgota, pe culmea ta, odată, fost-au înălțate trei cruci mari,
dar din ele-n veci e neuitată Crucea lui Iisus între tâlhari.

Prin al Său Sfânt Sânge şi pe mine Domnul din păcat m-a izbăvit;
Golgota, Hristos, murind pe tine, mi-a deschis Edenul fericit.

Pentru Jertfa Lui mântuitoare ce-a adus Hristos pe culmea ta,
nici în veșnicia viitoare, Golgota, eu nu te voi uita!…

Prof. Gabriel BRAIC – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea prelegerea susținută de profesorul Gabriel Braic (Fundația ProDeus), intitulată Câteva arte poetice, la simpozionul cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă, care a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013.

Un cuvânt celor căzuţi – Ioan Marini

Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te!… (Apocalipsa 2, 5)

Adu-ți aminte cum ai primit și auzit… (Apocalipsa 3, 3)

Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți… (Evrei 12, 12)

Dragul meu, tu ai venit odată la Mântuitorul. Apăsat de greutatea păcatelor tale, ți-ai predat viața Lui și ai putut să te bucuri de iertarea Sa. Ce amintiri scumpe sunt zilele ce-ți amintesc de dragostea celor dintâi clipe ale întoarcerii tale! Cum mergeai altădată cu frații tăi la un loc, să te bucuri, să cânți și să slăvești pe Domnul împreună cu ei!

PS Daniil Stoenescu – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea Prea Sfințitului Daniil Stoenescu (Episcop locțiitor al Daciei-Felix), intitulată Puncte cardinale în gândirea, trăirea și opera fratelui Traian Dorz, prezentată de fratele Ionatan Ille la simpozionul cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă, care a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013.

Biblia în familie – Ioan Marini

Trezește-te tu cel ce dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. (Efeseni 5, 14)

Dragul meu, te hrăneşti tu din Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Ai tu viața lui Dumnezeu în tine, sau ești un om pământesc, care trăiește numai pentru trup? Nu uita: Cine se hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu, se hrăneşte cu cu duh şi viaţă, fiindcă cuvintele pe care ni le-a spus și ni le-a lăsat Domnul, sunt Duh și viață (Ioan 6, 63).

Fecioarele înțelepte (scenetă) – Suceava, 7 martie 2015

Sceneta Fecioarele înțelepte a fost prezentată la începutul Adunării Anuale a Oastei Domnului din Suceava ce a avut loc pe 7 martie 2015, în sala mare a Casei de Cultură.

Tema adunării a fost: Răscumpărați vremea căci Hristos este mai aproape decât credem! potrivit cu învățătura din Epistola către Romani a sfântului apostol Pavel, de la cap. 13, versetele 11 și 12:  Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Rarinca Irimie

Fratele Irimie Rarinca s-a născut în comuna Matca, județul Galați, la 26 ianuarie 1906. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu soția sa, Maria.

A intrat în Oastea Domnului în anul 1930, fiind atras la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos prin cărțile Părintelui Iosif din Sibiu, pe care le-a primit întâia dată de la un frate de pe la Vaslui.

Legământul său cu Domnul Iisus, fratele Irimie l-a pus la Galați, într-o adunare din anul

Top