Lucrul în ogorul Domnului – Pr. Iosif Trifa

Chipul de mai jos este luat din Biblie, din cartea aşa-numită a lui Rut. Această Rut a fost o evlavioasă femeie rămasă văduvă. „În zilele acelea, făcutu-s-a foamete” în ţara în care locuia Rut şi soacra ei (tot văduvă şi ea). Atunci soacra şi nora, sculându-se, au plecat în ţara cea veche a bărbaţilor lor. Ajunse aici, Rut culegea spice din ogorul şi din mila unui om bogat Boaz şi aşa se ţinea pe ea şi pe soacra ei. Mai târziu, Boaz a luat-o în căsătorie pe Rut, culegătoarea de spice. Din legăturile acestei căsătorii s-au tras şi părinţii lui David prorocul. (Citiţi pe larg cartea lui Rut din Biblie)

Viaţa evlavioasei Rut din Biblie este plină de învăţătură sufletească şi pentru noi. În Cartea lui Rut se poate vedea ca într-o oglindă purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de oamenii cei credincioşi şi evlavioşi.

Dar din Cartea lui Rut mai putem învăţa şi alte lucruri. E atât de frumoasă istoria lui Rut, culegătoarea de spice! Si tu, cititorule, trebuie să fii un culegător de spice în ogorul Domnului.

Învăţăturile Domnului Iisus Hristos sunt un ogor în care tot creştinul e chemat să culeagă şi să se hrănească cu spicele învăţămintelor sufleteşti. Biblia ne spune că foamea şi foametea au mânat-o pe Rut să strângă spice în ogorul domnului Boaz. Aşa trebuie si tu, dragă cititorule, să umbli flămând după Cuvântul lui Dumnezeu. Foamea după Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să te mâne şi pe tine în ogorul Domnului Iisus Hristos, ca să culegi spice de hrană sufletească. Domnul are un ogor plin şi încărcat cu semănături de hrană sufletească. Cunoşti tu acest ogor? E Biblia. Ai intrat tu în el şi culegi tu din acest ogor spice de hrană sufletească?

Biblia ne spune că, de câte ori Rut venea seara acasă, soacra ei o întreba: „Unde ai cules astăzi spice şi unde ai lucrat?” (Rut 2, 19). la seama, dragă cititorule, că şi pe tine, în fiecare seară, un glas tainic – glasul Domnului – te întreabă: „Unde şi câte spice sufleteşti ai cules azi şi ce ai lucrat în ogorul Domnului?”. Prin evlavia ta, prin faptele tale cele bune, prin pilda vieţii tale, prin mila, prin bunătatea ta, şi tu eşti un strângător de spice în ogorul Domnului. Viaţa ta însăşi trebuie să fie în asemănarea unui spic, precum zice Iov înţeleptul: „Şi vei veni la groapă ca grâul cel copt care la vreme s-a secerat” (Iov 5, 26).

Anul acesta avem un seceriş slab. Vom avea pâine puţină şi scumpă. Să ne gândim că pricina acestui necaz e tocmai faptul că lucrăm aşa de puţin în ogorul Domnului. Cei mai mulţi culeg spice de pălămidă şi de păcate din ogorul diavolului. Tu cititorule, ce lucrezi zi de zi în ogorul Domnului, în ogorul sufletului tău?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 28, nr. 3