Legământul prin Jertfă – Traian Dorz

Orice credincios este în legământ cu Dumnezeu. Botezul este prima parte a legământului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos (1 Petru 3, 21), pe temeiul Jertfei Lui.

Fiecare din Tainele Bisericii, crezute și mărturisite în dreapta credință a Evangheliei lui Hristos sunt câte o parte a unicului legământ sfânt cu Dumnezeu, pe temeiul aceleiași Jertfe dumnezeiești, poruncite în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca sufletul credincios, prin ele, să poată duce o viață plăcută voii sfinte a lui Dumnezeu. Dar împărtășirea cu Hristos prin suferința și Jertfa Lui și părtășia cu suferința și cu jertfa noastră la Lucrarea Crucii Sale sunt părțile cele și mai adânci și mai de preț la legământul prin Jertfă cu Hristos-Dumnezeu (Filip.3, 10; 2 Cor.4, 10-11; 2 Tim.2, 11-12; 1 Petru 4, 13-14).

Legământul deosebit pe care îl fac între om și Dumnezeu pătimirile îndurate din pricina Numelui Său și a Credinței Sale este cel mai tare. Legământul închegat între Hristos și sufletul martir prin îndelung-răbdarea suferințelor și nedreptăților pentru mărturia lui evanghelică (Apoc.1, 9 și 6, 9) este cel mai sfânt. Legământul acela care se sudează chiar în clipele acelor fierbinți suferințe între sufletul care suferă ocara lui Hristos (Evrei 13, 13) și Domnul său, Care este alături de el în foc (Isaia 43, 2; Dan.3, 25; Mat.18, 20), – acesta este binecuvântatul, dumnezeiescul, unicul și eternul legământ, cel mai ales, cu Dumnezeu, dintre toate câte se pot face. Acesta este Legământul care le încununează fericit și strălucit pe toate celelalte legăminte(2 Tim. 4, 6-8).

Desigur, nu toți credincioșii ajung până la această parte a legământului cu Dumnezeu, adică până la sânge (Evrei 12, 4). Dar, într-un anumit fel, fiecare credincios adevărat trebuie să ducă o mare luptă de suferințe, pe de o parte, fiind pus ca o priveliște în mijlocul ocărilor lumii și a necazurilor personale, dar pe de altă parte, participând la jertfa lucrării lui Hristos, cu care s-a unit, purtând sarcinile fraților săi aflați în mai grele stări…și ajutând la purtarea jugului lui Hristos, care este ducerea luptei și a muncii Evangheliei Sale (Evrei 10, 32-34), precum și la răspândirea chemării Evangheliei Domnului. Această părtășie cu fapta la purtarea jugului lui Hristos (Mat.11, 29) și la suferințele, la răbdarea și moartea Lui (2 Tim. 2, 11-12) încheagă temeinic între sufletul credincios și Domnul, cu Care trage la același jug, părtășia cea mai înaltă a legământului celui mai înalt.

O, dragul meu, și tu, poate, ai făcut cu Domnul multe legăminte, dar cărora nu le-ai fost credincios și statornic, așa cum ar fi trebuit, până astăzi! Ai făcut legământul botezului, dar nu l-ai păstrat în curăție  și n-ai păstrat în curăție nici celelalte tainice legăminte făcute în Biserică și, prin ea, cu Dumnezeul tău. Nu ai păstrat nici acele legăminte pe care le-ai făcut în mijlocul primejdiilor, când cereai să te izbăvească Dumnezeu. Nici pe cele făcute în rugăciunile tale,în cântările tale sau prin hotărârile spuse de gura ta în fața multor martori (2Tim. 2, 2; Evrei 12, 1).

Care este acum starea ta față de toate legămintele pe care le-ai făcut? Față de legământul tău prin jertfă cu Dumnezeu, oare cum stai? Ai tu părtășie cu Jertfa lui Hristos prin Sfânta Taină a Împărtășirii? Are Hristos părtășie cu tine prin participarea ta la jugul Lui, la suferința Lui, la lupta Lui? Iei tu parte cu fapta, cu munca, cu lupta și cu jerfa ta la purtarea poverilor lui Hristos și la alor Lui pe pământ? Ce părtășie ai tu prin jertfă cu Hristos și cum stăruiești în acest legământ sfânt? Cercetează-te și încearcă-te! (2 Cor. 13, 5), ca să vezi și ce parte vei avea cu El la slavă (Rom. 8, 17-18). Căci tocmai de acest legământ depinde slava ta.

Doamne Iisuse, Mijlocitorul Veșnic al Noului Legământ dintre Dumnezeu și oameni(Evrei 9, 15), slavă, slavă veșnică Ție, Jertfă Slăvită, Care ai sfințit și eternizat acest Sfânt Legământ! Toți credincioșii Tăi, care au făcut legământ cu Dumnezeu prin Tine, Jertfă Desăvârșită, vor fi strânși odată în bucuria Tatălui Ceresc, la fericirea veșnică pregătită de Tine și ptin Tine, Acolo unde Te-ai înălțat Tu (Mat.25, 34; Ioan 14, 3). O, ce slăvită și strălucită bucurie va fi aceasta!

Te rog, Preadulcele meu Mântuitor, cuprinde-mă și pe mine în acest dumnezeiesc legământ și pecetluiește cu Sângele Jertfei Tale părtășia ascultării și dragostei mele de Tatăl, ca prin puterea acestei pecetluiri, legământul pe care l-am făcut să fie statornic și sfânt. Ca să am și eu parte cu fericiții Tăi, care vor auzi chemarea învierii Tale (Ioan 5, 25; Apoc.20, 6). Iar până atunci fă-mă să iau și eu parte, cu jertfa mea, la suferințele și izbânzile Lucrării Tale, a Numelui Tău și a Credinței Tale (Apoc.1, 9), împreună cu frații mei, care sunt toată bucuria Ta și a mea.

Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol.3