Text

Ioan Opriș – comemorare la 20 de ani de la trecerea la Domnul

Cu ajutorul lui Dumnezeu, sâmbătă, 12 martie, ora 15, se va ține la biserica din Batiz (HD) adunarea de comemorare a fratelui Ioan Opriș (1907-1996).

Se împlinesc anul acesta, în luna martie, 20 de ani de la trecerea lui în veșnicie.

Personalitate distinctă și de prim rang a Oastei Domnului, fost ucenic al părintelui Iosif

Biografie Călin Ille – 5 ani de la trecerea la Domnul (video)

Era în 6 mai 1983, o zi cu cer senin şi zumzet şi flori şi parfum. Ca nişte bulgări de lumină, florile de călin îşi dăruiau podoaba albă, strălucitoare.

Era, totuşi, Vinerea Mare, ziua patimilor Domnului. Într-o vineri ca aceasta, dintr-o iubire nemărginită pentru noi, Domnul suia drumul Golgotei, plătind preţul răscumpărării noastre. În zorii acelei zile de primăvară, Domnul a hotărât să vină în cuibul iubirii noastre mult doritul fiu, pe care l-am numit Călin. Întâia îmbrăţişare mi-a şters toate

Cumpărați cu un preț mare – Traian Dorz

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. (I Corinteni 6, 20)

Când plăteşti pentru un lucru cel mai mare preţ cu putinţă, atunci desigur că şi aştepţi ca de la acel lucru să ai şi folosul şi bucuria pe care le merită şi la care ai dreptul, după mărimea preţului cu care l-ai cumpărat. Dar cât de mare trebuie să fie durerea celui care, după ce a cumpărat ceva cu un preţ nespus de mare, nu numai că nu are de la el nici o

Cercetarea de sine – Ioan Marini

“Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi” (I Corinteni 11, 28)

Este voia lui Dumnezeu ca fiecare om, care spune că este credincios, să se cerceteze pe sine însuşi, ca să vadă dacă este în adevăr credincios sau nu; şi oricine este dator să se supună poruncilor lui Dumnezeu.

Cercetându-ne însă pe noi înşine, n-avem să căutăm să vedem cât de mare este credinţa noastră, adică dacă avem o credinţă care mută munţii şi poate să facă minuni.

Ai fost supărat – Traian Dorz

În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, şi m-ai mângâiat! (Isaia 12, 1).

Ce fericită este părtăşia dragostei dintre inimile care se iubesc cu adevărat! Acolo unde este o adevărată iubire, până şi supărările sunt noi prilejuri de o şi mai puternică izbucnire a dragostei.

Ce dulci sunt împăcările şi ce fericite proaspetele împărtăşiri ale iubirii adevărate!

128 de ani de la nașterea părintelui Iosif Trifa – 3 martie 1888

Despre părinții Dumitru și Anuța Trifa

Era o după-masă de toamnă. Pe marginea unei poieni din apropiere de Certege, o tânără fată, anume Anuța, păștea oile, având împreună cu ea încă trei fetițe care o însoțeau în fiecare zi.

Tânăra Anuța le povestea lucruri potrivite cu înțelegerea anișorilor lor și le învăța lucrul de mână.

Predarea în slujba Domnului – Ioan Marini

Fiule dă-mi inima ta. (Proverbe)

Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. (Romani 12,1)

Pentru a putea să slujești lui Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să fii curățit de El. Trebuie să te predai în Mâna Lui, să te supui, să asculți, să urmezi sfatul și călăuzirea Lui, să-I fii supus în totul.

Cel ce stă sub ocrotirea – Pr. Iosif Trifa

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt (Psalmul 91, 1).

El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui (Psalmul (91,  4).

Citim psalmul 91. E încărcat de dar, ca un fagure de miere.

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!»

Porunca cea nouă: Iubirea – Ioan Marini

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. (Ioan 13, 34)

În Evanghelie nu sunt alte cuvinte mai însemnate decât acestea. Acela care le-a scris, din ce creștea în harul și cunoștința lui Iisus Hristos, Mântuitorul său, le prețuia tot mai mult. La bătrânețea lui, atât în vorbiri, cât și în scrierile sale, stăruia neîncetat în jurul noii porunci a iubirii. Astfel, Sfântul Ieronimon scrie despre Ioan, apostolul iubit, că, atunci

O, dragostea Ta – Traian Dorz

O, dragostea Ta, dragostea Ta…
Tu nu mi-ai arătat, într-o zi frumoasă, un câmp înflorit, un izvor cristalin, o umbră plăcută.
Să mi le dai pe toate acestea și să-mi spui: Iată, atâta te-am iubit Eu!…
Tu nu mi-ai arătat, într-o noapte luminoasă, un cer înstelat, o lună frumoasă, o pădure liniștită, un aer îmbălsămat.
Să mi le dai pe toate acestea și să-mi spui: Iată, atât de mult te-am iubit Eu!..

Top