Cea dintâi condiție – Traian Dorz

Până când nu te-ai născut într-o familie, cum să fii moştenitorul acestei familii? Până n-ai intrat într-o casă, cum să lucrezi în ea? Până n-ai îmbrăcat uniforma, cum să spui că eşti ostaş? Naşterea din nou este actul prin care reintri în familia lui Hristos. Uşa prin care reintri în Casa lui Dumnezeu. Mijlocul prin care primeşti dreptul de a lucra în via Sa.

S-a vorbit atât de mult despre naşterea din nou, dar este încă nevoie să se vorbească şi mai mult. Căci, deşi ea este o condiţie pe care Însuşi Mântuitorul nostru a pus-o, spunând că fără ea este cu neputinţă să vadă cineva Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3) sau să intre în ea (Ioan 3, 5) – şi cu atât mai puţin să lucreze în mijlocul ei –, totuşi sunt din ce în ce mai mulţi aceia care, în loc să intre prin această uşă în staulul Domnului, sar prin altă parte. Prin alte mijloace. Prin alte apucături (Ioan 10, 1).

Numai prin uşa naşterii din nou, numai prin uşa pocăinţei şi a convertirii au intrat în împărăţia Evangheliei lui Hristos toţi aleşii Săi sfinţi, de la început şi până la sfârşit. Numai prin baia naşterii din nou s-au primenit toţi cei care s-au botezat cu botezul lui Hristos şi care au luat crucea lui Hristos şi au mers după El, şi care au putut bea paharul lui Hristos, şi au putut purta jugul Său, şi care s-au îmbrăcat în Hristos şi au devenit împreună-lucrători cu Dumnezeu (I Corinteni 3, 9).

Lucrarea Domnului este clădirea lui Dumnezeu, ogorul Său, Trupul lui Hristos, turma Sa, moştenirea Lui (I Corinteni 3, 9; Efeseni 2, 20; Coloseni 2, 7; Evrei 3, 3-4; I Petru 2, 5; 5, 2) pe care El o veghează ca pe lumina ochilor Lui, pe care o îngrijeşte cu nespusă iubire (Psalmul 23), pe care El o apără cu putere şi cu grijă (Psalmul 121, 4-8) şi pe care o ţine în mâinile Lui (Isaia 53, 10).

Toată această lucrare este în primul rând duhovnicească (I Corinteni 2, 10-16), are lupte duhovniceşti, are vrăjmaşi duhovniceşti, are ispite duhovniceşti (Efeseni 6, 12), are daruri duhovniceşti (I Corinteni 12, 1-11), are moştenitori duhovniceşti (Ioan 1, 12-13; Evrei 2, 7-8) şi are arme duhovniceşti (II Corinteni 10, 4; Efeseni 6, 13; II Tesaloniceni 5, 8).

Iată dar cât de însemnat lucru este ca acela care intră în lucrarea Duhului Sfânt, în Împărăţia duhovnicească a lui Hristos şi în lupta duhovnicească a lui Dumnezeu să fie neapărat născut duhovniceşte, să fie un om duhovnicesc, să trăiască şi să umble sub călăuzirea Duhului (Galateni 5, 16-25). Şi iată de ce acei oameni care nu s-au născut duhovniceşte nu numai că nu pot avea vreo parte din toate acestea, dar nici nu le pot înţelege. Pentru ei toate par nebunii (I Corinteni 2, 14; Romani 8, 5-7; I Corinteni 1, 18-23; Iuda 19).

Deci de la început este vorba despre o înnoire făcută de Duhul şi de Cuvântul lui Dumnezeu. Despre o lucrare tainică făcută în fiinţa omului (Ioan 3, 8). Fără această lucrare nimeni nu poate fi un împreună-lucrător cu Dumnezeu.

E uimitor nu atât că oamenii nu pot înţelege taina aceasta, ci că îşi pot închipui că şi fără această lucrare în viaţa lor pot totuşi lucra cu Dumnezeu. Dar în Ziua când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor (I Corinteni 4, 5; Eclesiastul 12, 14), atunci se vor convinge toţi cu groază că Dumnezeu n-a putut fi înşelat (Galateni 6, 7).

Frate lucrător în sfânta Lucrare duhovnicească a lui Dumnezeu, cum stai tu în privinţa aceasta?

Eşti tu un om născut din nou? Ştii tu ce este lucrarea Duhului în fiinţa ta? Ai ajuns tu un om care trăieşte prin Duhul? Este Duhul Sfânt puterea, viaţa, mişcarea şi lumina ta? Eşti tu cu adevărat un vas al Duhului Sfânt, folositor Lucrării lui Hristos şi împreună-lucrător cu Dumnezeu? Nu cu numele doar, ci cu viaţa şi cu adevărul! Dacă da, ferice de tine. Mergi mai departe aşa. Dar dacă nu, stai aici! Şi începe chiar acum, prin Duhul Sfânt, cu cel dintâi pas: naşterea din nou.

Slavă veşnică Ţie, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, Care ne-ai fost trimis de Tatăl prin Iisus Hristos Domnul nostru. Slavă Ţie pentru slăvita lucrare pe care o faci prin înnoirea adusă întregii fiinţe a omenirii prin Taina Bisericii Tale. Slavă Ţie pentru înnoirea adusă fiecărui mădular al acestei Clădiri Sfinte, prin lucrarea naşterii din nou pentru viaţa veşnică. Te rugăm, ridică mereu în sfânta Ta Lucrare slujitori aleşi şi trecuţi prin baia curăţitoare a pocăinţei şi prin cea sfinţitoare a renaşterii duhovniceşti. Te rugăm, fă această sfântă transformare în toţi aceia care pun mâna în orice fel şi în orice loc, împreună cu Mâna Ta, la clădirea Zidirii Tale.

Ca lucrarea lor să fie sfântă. Şi Tu să le poţi dărui cu bucurie binecuvântarea şi răsplata Ta.

Amin.

Traian Dorz, Împreuna lucrători cu Dumnezeu