Articole

Unul din ucenici: Andrei – Traian Dorz

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru.  (Ioan 6, 8)

Fiecare dintre ucenicii Domnului Iisus îşi are frumuseţea lui aparte. Nici unul nu-i lipsit de frumuseţe, dar nu sunt toţi la fel. Pentru că tocmai în aceasta stă frumuseţea lor.

Unul s-a deosebit prin curaj, altul prin smerenie, altul prin iubire, altul prin agerime… Unul prin vorbire, altul prin tăcere, unul prin fapta arătată, altul prin fapta ascunsă.

Adunare comemorare fratele Traian Dorz – Simeria, 2016

Anunțăm cu bucurie că adunarea de comemorare a 102 ani de la nașterea fratelui Traian Dorz se va ține, cu ajutorul Domnului, și anul acesta la Simeria, dar la cortul de la Marmosim, a doua stradă la stânga după podul de pe linia ferată. Adunarea va fi în ziua de sâmbătă, 3 decembrie, începând cu ora 16.

Se împlinesc anul acesta 22 de ani de la prima adunare de comenorare a fratelui Traian, ținută tot aici, la Simeria.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Dudaş Nicolae

Fratele Dudaș Nicolae s-a născut în Rieni, județul Bihor, în anul 1890 și s-a căsătorit cu sora Ana în anul 1912. Au avut șapte copii pe care, cât a trăit el și soția lui, i-au îndrumat cu dragoste și stăruință pe calea lui Dumnezeu.

Au intrat amândoi deodată în Lucrarea Oastei Domnului, prin anul 1935, când începuse o frumoasă și puternică vestire a Evangheliei și prin aceste părți ale județului Bihor. Îndată ce au primit Cuvântul lui Dumnezeu în inimile și în casa lor, fratele Nicolae și sora Ana au început să cheme și să atragă în Oastea Domnului pe toți din apropierea lor. Începând din primul an, adunările Oastei erau ținute chiar în casa lor.

Fericita noastră nădejde (I) – Ioan Marini

Chipul lumii acesteia trece

Așteptarea lui Iisus Mesia, după Scriptură nu este altceva decât o dorință după izbăvirea de puterea celui rău și întemeierea din nou a Împărăției lui Dumnezeu cu Hristos ca Împărat. Este o dorință, o așteptare plină de teamă și a firii, și a făpturilor, căci toți suspină și sufăr durerile nașterii, dorind o înnoire din temelie (Romani 8, 22).

A plecat la Domnul fratele Mitică Susanu (Bucești, GL)

În urma unei perioade de suferință, fratele Mitică Susanu din loc. Bucești, jud. Galați și-a luat zborul spre Veșnicie în ziua de 6 noiembrie, având parte de un sfârșit lin și biruitor.

Tată a zece copii și bunic a cincisprezece nepoți, și-a sfârșit alergarea la frumoasa vârstă biblică de 70 de ani, întâlnindu-L pe Cel pe care L-a iubit și cântat nespus încă din copilărie. A iubit adunarea, îndrăgind îndeosebi poezia și cântarea, având mereu un chip senin și o inimă aprinsă pentru Domnul și pentru frați.

Adunare Anuală Galați, 5 nov. 2016

În fiecare an, în prima sâmbătă a lunii noiembrie, are loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Galați. Frații și surorile din întreaga țară sunt așteptați cu drag pentru a ne bucura împreună de câteva ore de rugăciune, cântare, poezie și cuvânt. Adunarea va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, în sala de festivități a liceului Radu Negru din Galați, începând cu ora 15:00.

Tema adunării din acest an este “SĂ PĂSTRĂM CE AM PRIMIT!” având la bază versetul biblic Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.” (Apocalipsa 3, 11).

Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național – Modul II

Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe 4 și 5 noiembrie, la casa de adunare a Oastei Domnului din Galați (str. Morilor, nr. 129), va avea loc cel de-al doilea modul al Școlii Biblice a Oastei Domnului la nivel național. În desfășurarea modulului se vor preda următoarele cursuri:

  • Traian Dorz, „Dreptarul Învățăturii Sănătoase” (I) – Vasile Dincă
  • Istoria Bisericiească Universală (I) – diac. Costel Căuș
  • Sectologie – James Foster

La crucea minciunilor – Pr Iosif Trifa

De când eram la țară, îmi aduc aminte de o priveliște, care azi îmi fulgeră inima de durere. Pe ulița satului, la o răspântie, era o cruce mare, o troiță, cu chipul lui Iisus cel răstignit. Iar de jur împrejurul crucii, era un scaun de piatră și pietre mari aranjate pentru șezut.

Iar la crucea aceasta, în Duminici și sărbători se strângea norod să stea de minciuni. I se și zicea la crucea asta: „Crucea minciunilor.”

Prezent și viitor (II) – Traian Dorz

Zdrobit prin suferință înseamnă cea mai cutremurătoare jertfă și cea mai mare iubire. Nu poate să mai existe o alta asemenea ei. Și numai aceasta a fost de un așa de mare preț cum cerea Dreptatea, pentru ca să poată într-adevăr corespunde cu prisosință cerințelor Sfințeniei și Judecății dumnezeiești, spre a putea face o desăvârșită și totală răscumpărare pentru noi toți, cei care eram total pierduți.

Biblia este Cartea lui Dumnezeu – Ioan Marini

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (II Timotei 3,16).

Sf. Scriptură este Cartea cărţilor. Deşi e scrisă în răstimp de mii de ani, de scriitori foarte feluriţi ca vârstă, ocupaţie şi cultură sau ştiinţă, totuşi, o strânsă legătură este între cele 66 de cărţi din care se compune Biblia. Această minune e uşor de înţeles, când înţelegi că inspiratorul, şi autorul acestor cărţi este Duhul Sfânt, precum se mărturiseşte la ep. II Petru 1, 21. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Top