Citirea și adâncirea Bibliei – Pr. Iosif Trifa

Spuneam că Biblia e ca o mină de aur. Din ce sapi în ea, dai peste noi şi noi comori. Acest lucru îl cunosc toţi cei care citesc Biblia şi se ocupă cu ea. Îl cunosc şi eu din păţania mea. Eu am citit Biblia şi am studiat-o în trei răstimpuri din viaţa mea de până acum: ca student teolog, ca tânăr preot la ţară şi ca vestitor al Oastei Domnului. Pe toate trei rândurile mi-am făcut sublinieri şi constat că ele se deosebesc mult. Ca teolog, m-am oprit la anumite locuri din Biblie, ca preot tânăr, la altele, ca preot la Oaste, iarăşi la altele.

Ca student teolog, văd azi că săpătura mea în Biblie era tare slăbuţă. Trecusem cu ciocanul pe lângă bulgări întregi de aur. Ca preot la ţară, săpătura era mai bună, dar totuşi nu destul de adâncită. Ca preot la Oastea Domnului, săpătura e desigur mult mai adâncită, dar totuşi n-aş putea spune că e adâncită de tot, că aş fi aflat tot ce se poate afla în Biblie. Căci de ar trăi cineva sute de ani, tot n-ar putea spune că a aflat tot ce se poate afla în mina cea de comori nesfârşite ale Bibliei.

„Am citit Biblia de o sută de ori — scrie un renumit vestitor al Evangheliei — şi din ce o citesc mai mult aflu în ea noi şi noi comori duhovniceşti.“

Citirea şi adâncirea Bibliei, adică mineritul Bibliei, merg mână în mână cu creşterea noastră cea duhovnicească. Din ce creşti în cele duhovniceşti, afli în Biblie comori pe care înainte nu le vedeai şi nu le înțelegeai. Eu văd azi în Biblie bulgări de aur, acolo unde mai înainte nu vedeam nimic. Şi, de multe ori, citind azi Biblia, îmi vine să mă mir cum am putut trece mai înainte pe lângă nişte locuri atât de scumpe, de parcă aş fi fost orb. Pentru că încă n-aveam creşterea duhovnicească să înţeleg unele locuri.

Ferice de cel ce a aflat şi a intrat în mina cea plină de aur a Bibliei! Ferice de cel care a dat peste aurul şi argintul cuvântului biblic!

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții