Biblia, Cartea Vieții – Pr. Iosif Trifa

Biblia este o Carte a vieții, este o Carte cerească, ce dă tot ce trebuie vieții. În Biblie, Însuşi Dumnezeu ne recomandă Biblia ca pe o pâine cerească, cu care să ne hrănim (Matei 4, 4), ca pe o apă cerească, pe care să o bem (Isaia 55, 1); ca pe o ploaie cerească, pe care să o primim (Isaia 55, 10), ca pe un foc ceresc cu care să ne încălzim (Ieremia 23, 29); ca pe o candelă, ca pe o lumină cu care să ne luminăm (Psalm 118, 105); ca pe o sabie cerească, cu care să ne înarmăm (Evrei 4, 12); ca pe o miere dulce cu care să ne îndulcim (Psalm 118, 103), ca pe un aur şi un argint preţios; ca pe o comoară cu care să ne îmbogățim (Psalm 11, 6; 18, 11; 118, 72, 127, Proverbe 8, 10-11).

Biblia este o Carte binecuvântată care ne dă tot ce trebuie vieţii noastre sufleteşti. Dar, în acelaşi timp, ea ne dă şi tot ce ne trebuie vieţii noastre trecătoare.

Oricine citeşte cu drag în Biblie soarbe cuvintele ei, se hrăneşte cu ele şi le trăieşte, acela va avea şi toate cele de trebuinţă ale traiului, pentru că nu s-a pomenit încă despre cineva care să fi murit de foame cu Biblia în buzunar. Mor însă destui dintre cei sătui de averi, mâncăruri şi băuturi.

În Africa este un pom vestit, pe care băştinaşii de pe acolo îl au ca pe o adevărată binecuvântare cerească. Acest pom dă tot ce trebuie omului ca să poată trăi. Fructul lui cel moale este un fel de pâine. Presat acest fruct, din el iese un fel de lapte dulce şi hrănitor, iar din coaja lui, apă stâmpărătoare de sete. Străpunsă tulpina, din ea iese un ulei hrănitor. Pe lângă asta, pomul dă şi lemn, iar din coaja tulpinii şi din frunze ies nişte fibre, nişte aţe, din care se fac ţesături şi haine. Cu un cuvânt, acel pom dă tot ce trebuie vieţii băştinaşilor de acolo.

Un astfel de pom binecuvântat este şi Biblia. Ea este Cartea Vieţii, care dă tot ce trebuie vieţii. De este cineva flămând cu sufletul, să meargă la Biblie, să se sature cu pâinea Cuvântului lui Dumnezeu (Matei 4, 4). De este cineva însetat, să meargă la Biblie şi să bea din apa ei cea vie, cât îi trebuie, „fără bani şi fără plată“ (Isaia 55, 1). De este cineva întristat, să citească în Biblie şi va afla mângâiere. De este cineva lipsit de înţelepciune, să citească în Biblie şi o va afla. De este cineva slab, în Biblie află putere. De este cineva sărac, în Biblie află avere. De este cineva bolnav, în Biblie află leac. De simte cineva că îi lipseşte ceva, în Biblie va afla tocmai ceea ce-i mai lipseşte.

O, ce Carte binecuvântată este Biblia! O, cum n-am eu cuvinte destul de dulci şi de pătrunzătoare să-l fac pe fiecare om un alergător nebun după Cuvântul lui Dumnezeu! Să-l fac pe fiecare om să umble flămând şi setos după Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, durere, creştinii de azi se ţin departe tocmai de Cartea din care curge viaţă, dar şi mântuire.

De când eram la țară, îmi aduc aminte de un om care apucase fără porc pe iarnă. Şi, bag seamă, nu i-a mers bine, căci primăvara l-am auzit zicând: „Nu mă mai las fără porc în casă“. Şi a făcut omul totul şi nu s-a mai lăsat „fără porc în casă“.

Aşa e creştinul: nu se lasă fără porc în casă, dar se lasă fără hrana cuvântului biblic (cu toate, că porcul costă mii de lei, iar o Biblie costă numai câteva sute de lei).

Nu se lasă omul fără pâine în casă, dar se lasă fără Pâinea cuvântului biblic. Nu se lasă fără lapte în casă, dar se lasă fără laptele duhovnicesc (I Petru 2, 2). Nu se lasă omul fără un pic de băutură în casă, dar se lasă fără băutura vieţii din Biblie. Şi cel mai sărac om ţine să aibă un „Crăciun gras“, un An Nou cu chef, un Paşti cu vin, dar pentru o Biblie n-are câteva sute de lei. Şi cel mai sărac fumător face fum şi scrum câteva sute de lei pe an, dar pentru o Biblie n-are aceşti bani. Ce lucru grozav!

Dragă cititorule, eu te rog cu lacrimi în ochi nu te mai lăsa nici o clipă fără Cuvântul lui Dumnezeu în casa ta, pentru că răspuns nu vei avea în Ziua Judecăţii, pentru că te-ai lipsit de această hrană cerească.

Eu te rog cu lacrimi în ochi nu te mai lipsi nici o clipă de Biblie, în casa ta! Nu te mai lipsi nici o clipă de această Carte a Vieţii pe care Însuşi Mântuitorul ne-o recomandă prin cuvintele: „Cercetaţi Scripturile, căci acelea mărturisesc despre Mine şi întru dânsele socotiți a avea viață veşnică“ (Ioan 5, 39).

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții