Articole

Dacă nu moare, rămâne singur – Traian Dorz

Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă. (Ioan 12, 24)

Domnul Iisus a spus: Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu ajuns în pământ nu moare, rămâne singur,
dar dacă moare, aduce multă roadă.
Arătând prin acestea mai întâi că, dacă El nu ar fi primit să moară pentru mântuirea noastră,
ar fi rămas pe totdeauna în Slavă, dar pe totdeauna fără noi acolo.
Ar fi rămas fără Cruce, dar şi fără Biserică.
Ar fi rămas fără pătimire, dar şi fără urmaşi.

O mare bucurie pentru aflarea unei cărți – Pr. Iosif Trifa

„Și tot poporul a intrat în legământ pentru păzirea celor scrise în Cartea asta.“ (IV Regi 23, 3). În Biblie nu se spune numai despre un fiu pierdut şi aflat, ci şi despre o Carte ce se pierduse şi s-a aflat. Pe timpul regelui Iosia, se pierduse Cartea Legii, Cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a pierdut, anume, nu se spune. Ni se spune numai atât că preotul Hilchia a găsit Cartea Legii în „Casa Domnului pierdută în lada de bani.

Izvorul faptelor bune – Pr. Iosif Trifa

Evanghelia duminicii a cincea din postul mare (a cuvioasei Maria Egipteanca)

În vremea aceea, luând Iisus pe cei doisprezece învăţăcei, a început a le spune lor cele ce erau să I se întâmple Lui: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului se va da arhiereilor şi cărturarilor şi-L vor judeca pe El spre moarte, şi-L vor da pe El neamurilor. Şi-L vor batjocori pe El, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipa pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia”. Şi au venit la el Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: „Dă-ne nouă ca să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta”.

Biblia, Cartea Vieții – Pr. Iosif Trifa

Biblia este o Carte a vieții, este o Carte cerească, ce dă tot ce trebuie vieții. În Biblie, Însuşi Dumnezeu ne recomandă Biblia ca pe o pâine cerească, cu care să ne hrănim (Matei 4, 4), ca pe o apă cerească, pe care să o bem (Isaia 55, 1); ca pe o ploaie cerească, pe care să o primim (Isaia 55, 10), ca pe un foc ceresc cu care să ne încălzim (Ieremia 23, 29); ca pe o candelă, ca pe o lumină cu care să ne luminăm (Psalm 118, 105); ca pe o sabie cerească, cu care să ne înarmăm (Evrei 4, 12); ca pe o miere dulce cu care să ne îndulcim (Psalm 118, 103), ca pe un aur şi un argint preţios; ca pe o comoară cu care să ne îmbogățim (Psalm 11, 6; 18, 11; 118, 72, 127, Proverbe 8, 10-11).

Mierea Cuvântului Biblic – Traian Dorz

„Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea.“ (Psalm 118, 103). Dar ce miere găsești tu în Cartea aceea, de eşti tot cu ochii în ea? Aşa îl agrăia un om din lume pe un om credincios care citea în Biblie.

O rugăciune despre rugăciune – Pr. Iosif Trifa

Preabunule Doamne şi Părinte ceresc! Îţi mulţumesc că ai dat viaţă şi lutului meu şi m-ai făcut o fiinţă vie şi vorbitoare. Dar multă, multă vreme eu am fost un prunc mut. N-aveam răsuflarea rugăciunii. Abia de la un timp mi s-a dezlegat graiul şi am început să vorbesc. Eu, care „sunt pământ şi cenuşă”, am început să grăiesc (prin rugăciune) cu Tine (Facere 18, 27).

Ai aflat aurul şi argintul? – Pr. Iosif Trifa

O învăţătură se ridică şi aici. Nu e destul să afli aurul şi argintul cuvântului biblic. Nu e destul să afli numai pentru tine aurul Bibliei. Ci acest aur trebuie să-l prefaci „în bani mărunți“ pentru tine şi pentru alții.

Citirea și adâncirea Bibliei – Pr. Iosif Trifa

Spuneam că Biblia e ca o mină de aur. Din ce sapi în ea, dai peste noi şi noi comori. Acest lucru îl cunosc toţi cei care citesc Biblia şi se ocupă cu ea. Îl cunosc şi eu din păţania mea. Eu am citit Biblia şi am studiat-o în trei răstimpuri din viaţa mea de până acum: ca student teolog, ca tânăr preot la ţară şi ca vestitor al Oastei Domnului. Pe toate trei rândurile mi-am făcut sublinieri şi constat că ele se deosebesc mult. Ca teolog, m-am oprit la anumite locuri din Biblie, ca preot tânăr, la altele, ca preot la Oaste, iarăşi la altele.

La piciorul Crucii – Pr. Iosif Trifa

Taina vieţii şi mântuirii mele sufleteşti eu am aflat‑o la picioarele Crucii. La picioarele Crucii am aflat că şi eu sunt un Adam pe care păcatul m-a izgonit în noaptea pieirii şi pierzării mele sufleteşti. La picioarele Crucii am înţeles ce mare este dragostea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care a pătimit şi s-a răstignit pentru mine şi păcatele mele. La picioarele Crucii am început a urî din tot sufletul meu păcatul, dându-mi seama că cu păcatele şi fărădelegile mele bat cuie în mâinile şi picioarele Domnului şi răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu.

Cuvânt la praznicul Buneivestiri – Pr. Iosif Trifa

Avem praznicul Buneivestiri, adică Vestea cea bună ce i-a adus-o îngerul Gavriil Preacuratei Fecioare Maria când i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei… că, iată, Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus”. (Citiţi pe larg la Evanghelistul Luca, cap. 1).

Top