Articole

La praznicul pogorârii Duhului Sfânt (I) – Pr. Iosif Trifa

„Fiți cu duhul arzând, Domnului slujind…” (Romani 12, 11) O, ce bine ar fi să fim, aşa cum zice Apostolul Pavel: „Cu duhul arzând şi Domnului slujind”! Dar aşa nu putem fi, decât cu darul şi puterea ce o dă Duhul Sfânt. Numai un suflet cuprins, aprins şi cârmuit de darul şi puterea Duhului Sfânt poate sluji cu adevărat Domnului. „Limbile de foc” au făcut mari schimbări în inima şi sufletul celor 12 Apostoli care s-au umplut de o necunoscută râvnă şi îndrăzneală pentru binevestirea lui Hristos.

Evanghelia Duminicii a 8-a după Paști – Pr. Iosif Trifa

La Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

Şi, dacă s-a împlinit ziua Praznicului a cincizeci de zile, erau toţi Apostolii împreună, adunaţi la un loc. Şi s-a făcut fără de veste, din cer, sunet ca de o suflare de vifor ce vine repede; şi a umplut toată casa unde şedeau. Şi li s-au arătat lor limbi împărţite, ca de foc; şi au șezut pe fiecare din ei. Şi s-au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început a grăi într-alte limbi, precum le da lor Duhul a grăi. Şi erau în lerusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici dintru tot neamul ce este sub cer.

Adunare Rusalii, Sibiu, 6 iunie 2020

Dragi frați, prin harul Domnului am primit aviz favorabil de la administrația cimitirelor din Sibiu pentru adunarea de comemorare la mormântul părintelui Iosif Trifa.

Așadar, sâmbătă 6 iunie începînd cu ora 14 vom începe programul de adunare.

Fiind în condițiile stării de alertă trebue să ținem cont de faptul că nu vom încăpea prea mulți, fiind obligați să păstrăm distanța socială de 1,5 m între persoane. De asemenea reamintim că este obligatoriu să purtăm masca de protecție, iar dacă cineva are probleme respiratorii sau febră peste 37,3 °C să nu vină.

Moise și Aaron în fața lui Faraon – Pr. Iosif Trifa

Am arătat şcoala de patruzeci de ani pe care a trecut-o Moise păscând oile în pustia Madian. Când s-a sfârşit această şcoală, Domnul a zis către Moise: „Şi acum vino să te trimit la Faraon, împăratul Egiptului, să scoţi din robie pe fiii lui Israel“ (Ieşirea 3, 10).

A intra în Oaste înseamna a ieși din lume – Pr. Iosif Trifa

Trei ani de zile, cât a petrecut pe pământ, Domnul Iisus a scos mereu suflete din lume. Şi pe urmă a suferit răstignire „afară din tabără“… Era şi aceasta o predică vie că la Golgota poţi ajunge numai ieşind afară din „tabără“, afară din lume. La mântuire poţi ajunge numai ieşind din lume, pentru că, precum spunea Apostolul Iacob: „…prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu“ (Iacob 4, 4). De aceea a strigat acest tes­tament, cu putere, şi Apostolul Pavel: Iar noi „să ieşim afară din tabără, la El“ (Evrei 13, 13).

Evanghelia Duminicii a 7-a după Paști – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, ridicând Iisus ochii Săi la cer, a zis: „Părinte, a venit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. Precum ai dat Lui stăpânire a tot trupul, ca tot ce ai dat Lui să le dea lor viaţă veşnică. Şi aceasta este viaţa cea veşnică: să Te cunoască pe Tine, Unul Adevăratul Dumnezeu, şi pe Care L-ai trimis, pe Iisus Hristos.

La praznicul eroilor morți în război – Pr. Iosif Trifa

Acum joi, la Înălţarea Domnului, se face iarăşi, [în] toată ţara, praznic de amintire şi de rugăciune pentru odihna celor morţi în război. Un lucru cuminte şi creştinesc a făcut statul nostru când a pus acest praznic, pentru că scumpii noştri morţi în război sunt morţii învierii noastre naţionale. Prin suferinţele, patimile şi moartea lor, noi am înviat ca naţiune.

Lărgime și îngustime (II) – Traian Dorz

Gândul cel scump al lui Dumnezeu cu care l-a ales pe poporul Său încă din părintele lui, Avraam, era ca, prin acest popor, să-Și facă vestit şi cunoscut între toate celelalte popoare Numele Său şi Cunoaşterea Sa (Facere 17, 5; Romani 4, 17).

Evanghelia duminicii a 6-a după Paști – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, trecând lisus, văzut-a pe un orb din naştere. Și l-au întrebat pe EI ucenicii Lui, zicând: „Ravvi, cine a greşit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Răspuns-a Iisus: „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu întru el. Mie mi se cade să lucrez lucrurile Celui ce M-a trimis, până este ziuă; vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Când sunt în lume, lumină sunt lumii”. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină peste ochii orbului. Şi I-a zis Iui: „Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamulul (ce se tâlcuieşte: Trimis)”.

Lărgime și îngustime (I) – Traian Dorz

Inima adevăratului credincios nu este îngustă, egoistă şi părtinitoare. Ci ea este curată şi largă, căci doreşte fericirea tuturor aleşilor lui Dumnezeu. Este altruistă, pentru că se poate bucura deplin numai atunci când întreg poporul său este bucuros… Şi este nepărtinitoare pentru că luptă şi se roagă, suferă şi doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi, ajungând şi dorind să moştenească binecuvântările dumnezeieşti împreună cu toţi.

Top