Veniți după Mine – Pr. Vasile Ouatu

Iată glasul lui Iisus, iată dorința și chemarea ce ne-o îndreaptă și astăzi: “Veniți după Mine” (Matei 4, 19), ne zice El astăzi nouă, celor ce-I purtăm Numele. Da, chemarea lui Iisus astăzi este nespus de duioasă. El caută și-i cheamă pe cei ce pe nedrept își zic ai Lui.

Cu adevărat, iubitul meu cititor, cei mai mulți dintre noi nu mai suntem ai Domnului! E multă vreme de când Iisus ne cheamă cu glasul Lui duios și blând! Dar cine-L mai aude? Și cine-L mai urmează? Vrei o dovadă? O, sunt multe! Iată câteva!

În zilele de duminică și în zilele de sărbători, când tot creștinismul trebuie să fie înaintea Domnului, cine umblă pe străzi de la un capăt și până la altul? Nu creștinii? Nu creștinele? Cine umple bodegile, cârciumile, teatrele, cinematografele, sălile de dans, etc? Nu creștinii? Nu creștinele? Cine umblă în zile de slujbă la târguri, la piețe, la negustorii, după afaceri? Nu creștinii? Nu creștinele? Cine se răsfață în toate păcatele acestui veac de întuneric? Nu creștinii? Nu creștinele? Cine sunt roabele modei? Nu creștinele? Cine vin sluțite, cu unghiile ascuțite și înroșite ca la sălbatici, cu sprâncenele smulse și așa mai departe, chiar și în sfintele biserici? Nu creștinele? Cine fuge de Cuvântul lui Dumnezeu? Cine ocolesc adunările copiilor lui Dumnezeu? Nu creștinii și creștinele care au lăsat sfințenia vieții și starea de om nou pe seama adventiștilor? În care casă de creștin se laudă și se preamărește Dumnezeu? În care casă de creștini se priveghează zi de zi și se așteaptă venirea Domnului Iisus? Unde sunt creștinii care Îi slujesc Domnului prin toate ale lor? Nu se mai văd! De aceea, Domnul și azi ne cheamă cu glasul lui duios și sfânt: “Veniți după Mine”.

Ce zici tu, iubite cititor, asculți chemarea lui Iisus ? Ești tu gata să-L urmezi fără șovăire?

La cea dintâi chemare, apostolii au părăsit totul de îndată: casă, avere, soție și au mers după Iisus. Dar tu, iubite cititor, ești gata să mergi după Domnul? Ce bun este Domnul! El caută și cheamă pe orice suflet. Auzi tu glasul lui Iisus? Glasul lui Iisus te cheamă cu iubire, să-ți dea iertare și să-ți pregătească veșmântul mântuirii. Dar mâine cine știe dacă nu cumva același glas te cheamă pentru judecată. Astăzi chemarea-I este plină de-ndurare, e duioasă și rugătoare, dar mîine poate fi o sabie a dreptății. De aceea, haide, fratele meu, apucă în grabă mâna Domnului Iisus și nu mai sta pe gânduri.

Deschide-ți larg urechea și nu te împotrivi chemării pline de iubire. Ridică-te și vino la brațul lui Iisus. O, ce n-ar da sufletul de chinurile iadului zdrobit să mai audă o singură dată chemarea dulce a lui Iisus: “Veniți după Mine”! Dar acolo nimic nu se mai aude, nici un glas și nici un cuvânt care să mai strecoare nădejdea unei iertări. Acolo nu se va mai auzi decât judecata.

Tocmai de aceea și Scriptura zice: “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (Evrei 3, 7 și 15). Ești tu gata să-L urmezi pe Iisus? El vrea să facă din tine un vânător și un pescuitor de suflete pentu Împărăția lui Dumnezeu. El vrea să facă din viața ta o continuă vestire a Evangheliei, iar din tine un luptător pentru biruința lucrului duhovnicesc. El vrea să facă din tine și din viața ta cea nouă o sfântă apostolie. Primești tu chemarea lui Iisus? Nu amâna, iubite frate, o clipă să nu mai amâni, căci cine poate ști dacă nu cumva aceasta este ultima chemare ce o mai auzi din partea Domnului Iisus! Nu uita, dragul meu, că anii repede se scurg și cu ei se apropie sfârșitul călătoriei tale pe acest pământ. Deci, ieși din nepăsare! O clipă nu mai zăbovi, căci orice întârziere îți poate fi fatală.

Astăzi îți vorbește un Iisus bun, blând și iubitor, iar mâine te așteaptă înfricoșata judecată, când vei fi silit a răspunde și pentru această nepăsare. Azi Iisus te cheamă cu o nespusă duioșie, iar mâine, în fața scaunului de judecată, nu vei mai putea rosti un singur cuvânt. Vei auzi doar atât: “Osândit pentru veșnicie”.

De aceea, ridică-te și vino sub steagul Domnului Iisus. Desprinde-te de lume, din somn și nepăsare și vino la sânul blândului Mântuitor. Acolo vei găsi odihnă, pace, mângâierea sufletului tău. Ascultă și primește chemarea blândă a lui Iisus și vei primi prin luptă cununa biruinței. Din dragoste fierbinte, Iisus te cheamă, căci El este Acela care pentru tine a murit.

El S-a dat pe Sine și sângele și l-a vărsat, ca să-ți aducă o viață fericită. De aceea, haide, ascultă a lui chemare; și vino de-L urmează fără întârziere. Astăzi te cheamă la iertare, iar mâine pentru judecată. Gândește-te și alege: iertare sau osândă, viață sau moarte.

Preot Vasile Ouatu, Ostașul Domnului, anul 1934, nr. 5, pag. 8