Taina mântuirii mele – Pr. Iosif Trifa

Taina vieții și mântuirii mele sufletești eu am aflat-o la picioarele Crucii. La picioarele Crucii am aflat că și eu sunt un Adam pe care păcatul m-a izgonit în noaptea pieirii și pierzării mele sufletești. La picioarele Crucii am înțeles ce mare este dragoste lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a pătimit și s-a răstignit pentru  mine și păcatele mele. La picioarele Crucii am început a urî din tot sufletul meu păcatul dându-mi seama că păcatele și fărădelegile mele bat cuie în mâinile și picioarele Domnului și răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu.

La picioarele Crucii am gustat darul și harul ce picură din sângele Celui răstignit. Stând la picioarele Crucii am înțeles cuvintele apostolului Pavel: «Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu sunt răstignit faţă de lume» (Galateni 5, 24). «Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine   (Galateni 2, 20).

Îngenuncheat la picioarele Crucii, am înțeles vorbele apostolului Pavel: «Voi nu mai sunteţi ai voştri căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare» (I Corint. 6, 19) «voi sunteți ai lui Hristos» (I Corint. 3, 25). Asta înseamnă că dacă Jertfa Domnului m-a scăpat de la pieire sufletească, atunci eu trebuie să fiu averea Celui răstignit. Mâinile mele, picioarele, ochii, vorbele, gândurile, scrisul, toate simțirile și lucrurile mele trebuie să le pun în slujba Lui și în ascultarea de El.

O, dragă cititorule, eu nu cunosc o învățătură mai dulce și mai scumpă decât aceasta, că Iisus s-a răstignit pentru mine și pentru tine, pentru păcatele tale și ale mele, pentru mântuirea mea și a ta. Eu nu cunosc în această lume o chemare mai scumpă decât aceasta: să stau la picioarele Crucii şi să chem şi pe alţii la picioarele Crucii ca să ia dar, tămăduire şi mântuire sufletească.