Oastea Domnului

000000 – pr. Iosif Trifa

În legătură cu aceste zerouri, nimicuri, numere ce înseamnă de șase ori tot nimic, iată ce a pățit un om. Se întâlni odată cu un filozof și începu ai înșira laude despre femeia lui. – Nevasta mea e frumoasă, zise omul.

La praznicul adormirii născătoarei de Dumnezeu – Pr. Iosif Trifa

Biserica noastră Ortodoxă învață că Preacurata n-a rămas îngropată în mormânt ci, printr-o minune, a fost înălțată în slăvile vieții cerești. Iar învățătura aceasta nu e întemeiată pe legende ci pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu.

În vedeniile sale, evanghelistul Ioan a văzut pe Preacurata în slăvile vieții cerești: „Și semn mare s-a arătat pe cer, femeie învăluită în soare și luna sub picioarele ei și pe capul e cunună cu doisprezece stele.” (Apoc. 12, 1). Iar psalmistul David, așișderea, chipul

L-au adus la farisei – Traian Dorz

Pentru sufletul care Îl iubeşte pe Dumnezeu, totdeauna şi toate lucrează, sigur, împreună numai spre bine.

Chiar şi necazurile, chiar şi ispitirile.

Da, chiar şi prigonirile, puse la cale de diavolul împotriva lui!

Căci toate îi aduc celui credincios şi statornic, până la urmă, numai binecuvântări.

Pot să văd cum altul are – Traian Dorz

Pot să văd cum altul are bogăție câtă vrea.
Nu-i râvnesc deloc averea – știu ce vai e-ascuns în ea.
Dar când văd că altul are o credință mai cu foc,
Îmi doresc și eu fierbinte acest fericit mijloc.

Pot să văd cum altul are slava lumii de acum.
N-o doresc deloc, căci bine știu sfârșitu-acestu-i drum.

Tot poporul a intrat în legământ – Pr. Iosif Trifa

În Biblie nu ni se spune numai despre un fiu pierdut și aflat, ci și despre o carte  ce se pierduse și s-a aflat.

Pe timpul regelui Iosia se pierduse Cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a pierdut, anume nu se spune. Ni se spune numai atât că preotul Hilchia, a găsit cartea legii în Casa Domnului, pierdută în lada de bani. Se făcuse un fel de bilanț, o socoteală generală cu banii din lada Templului și la fund, acoperită de bani și protocoale, a fost aflată Cartea

Aici este raiul meu – pr. Iosif Trifa

Un scriitor și vestitor al evangheliei, Bettecks, istorisește următoarele.

Înainte cu 10 ani vizitasem un prieten al meu.

L-am aflat într-o splendidă situație materială.

Locuia într-un palat înconjurat de o grădină ca un adevărat paradis.

Păcatul nerecunoștinței – Ilie Marini

Oare n-au fost curățiti toți cei zece? Ceilalți nouă unde sunt? (Luca 17, 17)

Între multele greșeli și slăbiciuni ce purtăm în ființa noastră slabă și stricată, este și nerecunoștința.

Cât de greu uităm răul pe care ni-l cauzează cineva și cât de ușor și repede uităm binele pe care ni-l face un prieten sau oricare om.

Taborul și Ghetsimani – Ioan Marini

Pe Taborul Schimbării la Față, vedem lumină și strălucire; în Ghetsimanii durerii, noapte întunecoasă; acolo, fericire cerească – aici, fiori de moarte; acolo, vocea plină de iubire a Tatălui: “Acesta este Fiul Meu cel iubit” – aici tăcerea mută a Părintelui care S-ascunde; acolo, apostolii în extaz de fericire – aici, ucenicii deznădăjduiți și întristați; acolo, strălucitoarea auroră a schimbării la față – aici, amurgul cu umbrele suferinței; acolo, ceasuri de fericire și bucurie – aici zile grele de întuneric, de chin și suferință.

Învață să iubești arzând – Tinerii Oastei Domnului din Galați

“Învață să iubești arzând ”
Interpretează: Tinerii Oastei Domnului din Galați
Eveniment: Adunarea de nuntă a tinerilor Sebastian și Nuți Tiber

Invitație la adunarea anuală din Dumbrăveni (SV), 6 August 2016

Slăvit să fie Domnul!

Cu bucurie în suflet vă invităm la adunarea anuală de la Dumbrăveni, Suceava, care va avea loc sâmbătă, 6 august 2016, la Sala de nunți, începând cu ora 16:00.

Tema adunării din acest an va fi de la Filipeni 3, 20-21, fiind în asentiment cu sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului: Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre

Top