Oastea Domnului

Un Nume… o luptă… un steag… – Ioan Marini

Dacă e să las un Testament pentru Oaste și frații ostași, apoi acela este de la I Corinteni 2, 2: Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Iisus şi pe El răstignit. Pr. Iosif Trifa

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere pe Iisus ce răstignit și înviat cu atâta stăruință încât, în scurt timp umpluseră Ierusalimul și lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în fața ochilor mulțimii pe Hristos cel viu, pe Iisus Biruitorul, vestind în El, mântuirea de păcate.

Mângâietorul – Ioan Marini

Înainte de a pleca din mijlocul alor Săi, Mântuitorul  a căutat să-i mângâie dându-le făgăduința Duhului Sfânt, prin care El va fi cu ai Săi în veac. Astfel, El pleacă și totuși rămâne. El va lipsi și totuși va fi mereu prezent. Ei nu-L vor vedea și totuși va fi cunoscut și bine cunoscut.

Da, El rămâne cu ai Săi, prin Duhul Sfânt. Duhul ne descoperă fața lui Isus Hristos. Predica Lui este una singură: cunoașteți-L pe El, primiți-L pe El, credeți în El, urmați-L pe El!

Trezește-te nainte – Traian Dorz

Trezește-te ‘nainte de-a fi venit ispita
Cât șarpele nu-i încă, nici mărul cu venin.
Căci după ce-ai primit-o și ți-a trecut clipita,
O poți tot plânge veșnic și tot scălda-n suspin.

Trezește-te ‘nainte de-a fi venit sfârșitul,
Să n-aștepți pân’ la moarte și până prea târziu.

Fiți plini de Duhul – Ioan Marini

Aţi citit cap. 8 din epistola către Romani? Aici este arătată viaţa în Hristos, viaţa plină de har şi putere pe care credinciosul o are în Hristos Iisus Mântuitorul său.

Dar, întrebarea este: poate fiecare din noi – şi cei mai slabi dintre noi – să aibă plinătatea vieţii în Hristos, aşa cum este arătată în acel capitol din Biblie? Cuvântul lui Dumnezeu ne încredinţează, că da, se poate. Dovada o găsim în foarte multe locuri din Scriptură. Iată două: „ Eu am venit ca oile mele să aibă viaţa şi s-o aibe din plin” (Ioan 10).

O minciună cu tâlc – pr. Iosif Trifa

În limba nemțească este o carte vestita de minciuni: “Isprăvile vânătorești ale baronului Münchausen“. Între ele este și una cu tâlc sufletesc. Odată, spune baronul vânător, dădusem într-o mlaștină. Toate încercările mele să scap erau zadarnice. Mă cufundam până la piept. Atunci îmi veni în gând o scăpare.

O Lucrare a lui Dumnezeu – Ioan Marini

Când vezi un lucru oarecare întrebi cine şi pentru ce l-a făcut? Despre o lucrare oarecare întrebi ce rost are şi cine-i pornitorul ei. Şi dacă cercetezi deaproape, vezi că toate au rost şi un un scop. Şi dacă în cele pământeşti este aşa, cu atât mai mult în cele duhovniceşti unde pornirile vin din alt tărâm decât cel văzut.

De unde? Prin cine? De ce? S-au auzit şi se aud întrebări şi cu privire la lucrarea  duhovnicească a Oastei Domnului. Este de sus, ziceau unii. Este de jos spuneau alţii.

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Lavu Vasile

Fratele Lavu Vasile s-a născut în comuna Cărpiniș din județul Sibiu, la 12 aprilie 1924.

De copil a plecat ca muncitor la minele din Petrila, județul Hunedoara, unde a învățat meseria de lăcătuș, lucrând cu hărnicie și multă pricepere în așa fel, încât a câștigat de la început prețuirea și dragostea superiorilor săi. S-a căsătorit în august 1950 cu sora Florica.

Moment poetic la priveghiul fratelui Traian Dorz – Pr. Gheorghe GOGAN, 21 Iunie 1989

Colaj de poezii de Traian Dorz recitat de Pr. Gheorghe Gogan la adunarea de priveghere a fratelui Traian din casa de la Mizieș (BH), în seara de 21 Iunie 1989.

Sfânt pământ ce zămislești
Doina și Martirii,
‘nalță-le spre zări cerești
imnele iubirii;

Tribut eroilor – Aionios Media

Recital de poezie cu Ion Vasilie (Nuţu) Vâtcă, un pasionat şi fervent recitator de poezie creştină. Momentul constituie un colaj de versuri ale poetului Traian Dorz și alți autori, dedicat martirilor creştini ucişi în închisorile comuniste.

Ziua Eroilor este sărbătoarea națională pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce-și serveau patria. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului.

La Înălțarea Domnului – Pr. Iosif Trifa

După 40 de zile după Înviere, Mântuitorul S-a arătat învățăceilor Săi, încredințându-i că trăiește și dându-le învățături pe care înainte nu le puteau înțelege. Sfântul evanghelist Luca zice că Hristos cel înviat le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Câte învățături sunt pe lume, unele ating urechea, dar puține se leagă de inimă.

Dascălul cel mare al lumii a știut să deschidă urechile și inimile ucenicilor Săi. În școlile omenești se învață ce trebuie să credem, în școala Domnului învățăm cum trebuie să

Top